Aktualności
Najnowsze informacje
Remont na odcinku drogi krajowej nr 36 w mieście Kobylin! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćTrwają prace na odcinku drogi krajowej nr 36 w mieście Kobylin o łącznej długości 312 m, w obrębie ulic Rawicka, Wolności i Krotoszyńska. W zakres robót wchodzi:
•frezowanie profilujące nawierzchni zkoleinowanej śr. grubości 5 cm z transportem na odkład,
•mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
•skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
•wyrównanie profilu masą bitumiczną o śr. grubości 3 cm,
•ułożenie siatki przeciwspękaniowej z włókna szklanego wstępnie powlekanego asfaltem o wytrzymałości 100 x 100 kN,
•wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm,
•wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo – grysowej o grubości 4 cm,
•wykonanie oznakowania poziomego,
•regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych,
•remont wraz z regulacją pionową wpustów kanalizacji deszczowej,
•remont ścieku z kostki betonowej o szerokości 20 cm z wykonaniem ławy betonowej.
•regulacja pionowa wjazdów do posesji.
Zakończenie prac zaplanowano na dzień 30 września br. Remont finansowany jest w całości ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Czytaj całość
 
Akcja "Bezpieczna droga do szkoły"! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 20 września Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński wraz z dzielnicowym st. sierż. Marcinem Szumerą oraz podinspektorem ds. oświaty Sylwią Wachowiak odwiedzili uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Kobylin w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, wręczając uczniom gadżety odblaskowe. Burmistrz przywitał uczniów, powiedział, w jakim celu jest dzisiejsze spotkanie. Następnie dzielnicowy przeprowadził krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły, w szkole i poza nią. Wszyscy uczniowie otrzymali odblaski, koszulki odblaskowe oraz plany lekcji. Elementy odblaskowe zostały zakupione w ramach umowy prewencyjnej z PZU SA, natomiast plan lekcji ze środków gminnych.
Czytaj całość
 
Zaproszenie na sesje Rady Miejskiej! Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 27 września 2018 roku o godzinie 17:00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.
6. Informacja o stanie kultury, sportu i turystyki.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic Kolejowa -Kopernika w Kobylinie.
b) w sprawie: zapewnienia obsługi w zakresie finansowym przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie dla innych jednostek budżetowych Gminy Kobylin.
c) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018.
d) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Tadeusz Dżygała
 
Konsultacjach w sprawie likwidacji przejazdów Utwórz PDF Drukuj
Konsultacje odbywają się pod adresem:


https://mamzdanie.org.pl/apex/f?p=600:301:::NO:RP:P301_ID:381&cs=1kw5WzSZ6rE0np9qen2eLsLbNKLc


Po wejściu na stronę w oknie "Treść konsultacji" jest link do mapy z przedstawionymi lokalizacjami przejazdów do likwidacji. Po włączeniu mapy po lewej stronie pokaże się lista przejazdów po kliknięciu na wybrany przejazd pokaże się opis dotyczący planowanych prac. W przypadku uwag (zgody lub sprzeciwu) proszę o dodanie komentarza w oknie "komentarze" na stronie mamzdanie.pl z podaniem numeru przejazdu którego tyczy się uwaga (numer przejazdu z listy na mapie).


Tomasz Wilk

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

tel. +48 693 285 116

www.wilk-projekt.pl

 
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w SUMO Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniach 15-16.09.2018 r. Kobylin był najważniejszym miejscem na mapie polskiego sumo. To właśnie w tych dniach w Kobylinie odbyły się Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w sumo pod honorowym patronatem Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego. Był to najważniejszy etap eliminacji w tej grupie wiekowej przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy, które odbędą się w drugiej połowie października w Estonii. W mistrzostwach startowało blisko 200 zawodników z 27 klubów z całego kraju. UKS SAMSON Kobylin reprezentowało 21 zawodników.
Wyniki:
Aleksandra Osman srebro 50 kg
Jakub Kaźmierczak srebro 55 kg
Agata Jarka brąz 60 kg
Klaudia Matysiak brąz +65 kg
Klasyfikacja klubowa UKS SAMSON Kobylin III miejsce.
Mistrzostwa odbyły się dzięki wsparciu sponsorów, którym pragnę podziękować:
Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Władysław Poślednik
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o. Kobylin Mateusz Sójka
Zakład Mięsny MK sp. j. Norbert Maciejewski Tadeusz Kurzawa
Zakłady Mięsne BM Kobylin Paweł Matuszewski
PHU SOLO Leszek Nieradka
Piekarnia Roman Biczysko
Daria Duda
Pragnę również serdecznie podziękować Dyrektorowi Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie – Pani Marioli Wojciechowskiej za udostępnienie obiektu i osobiste zaangażowanie.
Trener Mirosław Flak
Czytaj całość
 
OSP Smolice 15 drużyną w województwie wielkopolskim! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDruhowie ze smolickiej jednostki w sobotę 15 września brali udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, które odbywały się w Wągrowcu. Powiat krotoszyński reprezentowała męska drużyna ze Smolic i żeńska z Kaniewa. Jednostka OSP Smolice zajęła 15 miejsce na 31 drużyn, a jednostka OSP Kaniew 22 miejsce na 28 drużyn. Naszym strażakom w sobotni wieczór gratulacje i życzenia złożył Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński.
Czytaj całość
 
Ogłoszony został przetarg na budowę Przedszkola w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
W dniu 14 września br. został ogłoszony przetarg na budowę przedszkola wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej w Smolicach. Jest to I etap całości inwestycji, który zakończy się stanem surowym zamkniętym. W zakres inwestycji wejdą roboty budowlane, odwodnienia, roboty branży sanitarnej i branży elektrycznej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października br. Załączone zdjęcie przedstawia wizualizację budowy przedszkola.
 
Kolejny dowód dobrej współpracy Gminy Kobylin i Powiatu krotoszyńskiego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 13 września br. w obecności Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztofa Jelinowskiego, Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego, Radnego Powiatowego Wiesława Popiołka odbył się odbiór robót polegających na wymianie nawierzchni chodnika przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie. Inwestycja realizowana była w porozumieniu z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego. Gmina Kobylin zakupiła kostkę brukową, piasek i cement, natomiast prace wykonali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Przy posesjach nr 40, 42 i 44 chodnik zostanie ułożony w późniejszym czasie z uwagi na lokalizację infrastruktury światłowodowej.
Czytaj całość
 
Podpisano umowę na projekt "Senior z inicjatywą" Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 12 września br. podpisana została umowa partnerska na rzecz wspierania aktywności seniorów i realizacji projektu „Senior z inicjatywą” pomiędzy Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie reprezentowanym przez Panią Irenę Marszałek, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Piotrowskiego i Gminą Kobylin reprezentowaną przez Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego. W ramach projektu odbędzie się na terenie Krotoszyna konkurs fotograficzny, konferencja wraz z warsztatami, występ kabaretu, Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Projekt „Senior z inicjatywą” to doskonała szansa na poznanie nowych osób, nawiązanie znajomości, a przede wszystkim budowanie świadomości, że mimo dojrzałego wieku wciąż mogą cieszyć się życiem i robić rzeczy, na które nie mieli czasu, kiedy pracowali i wychowywali dzieci.
Czytaj całość
 
Szkoła Ludzi Sukcesu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDnia 3 września została opublikowana lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Celem projektu pod nazwą „SZKOŁA LUDZI SUKCESU” złożonego przez Gminę Kobylin jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Kuklinowie, Smolicach, Zalesiu Małym i Kobylinie poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i kursami nauczycieli. Spośród 190 złożonych wniosków nasz wniosek znalazł się na 27 miejscu listy rankingowej. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 342 815,86 zł a kwota dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wynosi 325 441,36 zł.
Czytaj całość
 
Sprzedaż przyczepy Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćBURMISTRZ KOBYLINA o g ł a s z a III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przyczepy T058, Nr rej. PKR P383, rok produkcji 1989 stanowiącego własność Gminy Kobylin. Szczegóły pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5798
Czytaj całość
 
Budowa grzybka -świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
W dniu 11 września br. ogłoszony został przetarg na budowę grzybka - świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie. W roku bieżącym wykonany zostanie I etap inwestycji (stan zerowy), który polegał będzie na wykonaniu fundamentów z częścią posadzki oraz częścią kanalizacji sanitarnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września br.
 
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
W dniu 7 września br. ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Mickiewicza w Kobylinie, w ramach której wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej granitowej na długości 164,92 m ze ściekiem zlokalizowanym w odległości 0,2 m od osi jezdni. Na połączeniu z ul. Krobską zaprojektowano wymianę krawężników betonowych oraz wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. W zakresie odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z korektą niwelety przewidziano likwidację istniejących wpustów ulicznych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września br.
 
INFORMACJA Utwórz PDF Drukuj
Wnioski o wsparcie finansowe z Rady Osiedla dla klubów sportowych i stowarzyszeń należy składać do 3 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kobylinie biuro nr 11.
 
Turniej Karate Utwórz PDF Drukuj
Uczniowski Klub Sportowy UKEMI zaprasza na VI Turniej Karate o Puchar Burmistrza Kobylina, który odbędzie się 22.09.2018r. o godz. 10,00 w Hali Środowiskowo – Sportowej ul. 3-go Maja 9 w Kobylinie.
 
Emeryci z Kobylina w podróży szlakiem piastowskim! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 9 września br. Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 9 w Kobylinie wybrał się w podróż do korzeni państwa i narodu szlakiem piastowskim Gniezno - Lednica - Dziekanowice, pod hasłem "Tu rodziła się Polska". Wycieczka rozpoczęła się mszą świętą w Katedrze Gnieźnieńskiej, a później zwiedzaniem katedry. Następnie emeryci udali się do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Kolejny punkt to Lednica - Muzeum Pierwszych Piastów. Na zakończenie emeryci wybrali się na pożegnanie lata w żywym skansenie w Dziekanowicach, gdzie usłyszeli jak żyli, walczyli i budowali nasi przodkowie.
Czytaj całość
 
Festyn rodzinny u Franciszkanów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW minioną niedzielę 9 września po nieszporach niedzielnych w ogrodach u kobylińskich Ojców Franciszkanów odbył się kolejny już piknik rodzinny. Tym razem piknik związany był z 10 rocznicą istnienia Parafii Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie. W programie znalazły się między innymi występy zespołów: „Schola Lenartowicka & Sound of Heaven”, „Młodzi Duchem” oraz wiele innych atrakcji, jak na przykład wystawa rękodzieła, konkursy dla dzieci oraz kawa, ciasto, smażone kiełbaski i inne łakocie.
Czytaj całość
 
Przebudowa drogi w Starymgrodzie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniu 9 września br. odbył się uroczysty odbiór robót związanych z przebudową drogi gminnej w Starymgrodzie prowadzącej w kierunku cmentarza. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 11:30 w kościele p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie, w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Sekretarz Gminy Mirosław Sikora oraz radni i sołtysi, a także Wykonawca Damian Wojtkowiak. Po mszy świętej nastąpiło oficjalne otwarcie drogi poprzez przecięcie wstęgi. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia oraz ułożenie masy bitumicznej na odcinku 230 metrów i szerokości 5 metrów. Dużą część robót przygotowawczych wykonali parafianie kościoła rzymsko – katolickiego p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie. Wartość robót opiewa na kwotę 96.724,09 zł.
Czytaj całość
 
60. Rocznica powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Miejski" w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 8 września br. odbyła się uroczystość 60. rocznicy powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Miejski” w Kobylinie w której udział wziął Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński. Od powstania pierwszych ogrodów działkowych w Polsce minęło już ponad 180 lat. W Kobylinie pracowniczy ogród działkowy ma swój początek w roku 1955. Początkowo jako ogrody tymczasowe na terenie osiedla domów rodzinnych w okolicach dworca PKP których likwidacja nastąpiła już 1 października 1957 roku, ponieważ teren ten został wydzielony pod budownictwo mieszkaniowe. Likwidacja ogródków działkowych spowodowała wydzielenie nowego miejsca, którym został teren stanowiący obecny ogród. Objęcie terenu przez Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych nastąpiło już wiosną 1958 roku. Od tego czasu datuje się zorganizowaną formę „Miejskiego” Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kobylinie w dniu 16 kwietnia 1958 roku.
Czytaj całość
 
Teren inwestycyjny! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćGmina Kobylin jest właścicielem atrakcyjnego wolnego terenu inwestycyjnego o pow. 6,4190 ha, który w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod przemysł i usługi. Działka znajduje się przy ulicy Kolejowej w Kobylinie. Teren ten wyróżnia interesująca lokalizacja, dobre skomunikowanie z zewnętrznym systemem drogowym, a także istnieje możliwość uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. Działka przylega bezpośrednio do terenów kolejowych linii komunikacyjnej Ostrów Wlkp. - Leszno. Władze samorządowe są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 2452