Aktualności
Najnowsze informacje
Zebranie mieszkańców Kuklinowa Utwórz PDF Drukuj
03.02.2015.
Zebranie wszystkich mieszkańców Kuklinowa i organizacji działających na terenie Kuklinowa w dniu 5 lutego 2015 r. w Sali wiejskiej w Kuklinowie o godz. 19.00. Spotkanie dotyczyć będzie planów działań oraz priorytetów na najbliższe lata.
 
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Utwórz PDF Drukuj
03.02.2015.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i jednocześnie mając na celu poprawienie stanu środowiska na terenie gminy Kobylin poprzez rozwiązywanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie Rada Miejska w Kobylinie przyjęła uchwałę (Regulamin) określającą szczegółowy sposób, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz precyzującą tok postępowania przy składaniu wniosków.

Szczegółowych informacji na powyższy temat można uzyskać w urzędzie miejskim w Kobylinie pok. nr 6, bądź na naszej stronie internetowej pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=3212.

 
Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w warcabach klasycznych Utwórz PDF Drukuj
03.02.2015.
28 stycznia 2015r. na wyremontowanej sali OSP Smolice odbyły się po raz trzeci Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w warcabach klasycznych. Do rywalizacji przystąpiło 25 chłopców i 28 dziewczyny z 13 szkół (Rozdrażew, Nowa Wieś, Kobierno, Biadki, Smolice, SP 8 Krotoszyn, Kuklinów, Lutogniew, Zalesie Małe, SP 4 Krotoszyn, Zduny, Świnków i Roszki). Biorąc pod uwagę statystyki, widać, że z roku na rok przybywa uczestników i w tym roku liczba ich wyniosła aż 53 zawodników. Rozgrywki toczyły się na dystansie siedmiu rund, a dzięki specjalnemu programowi wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Za sprawą Towarzystwa Gier Planszowych i Karcianych "BAŚKA" zawodnicy w trakcie zawodów mogli posilić się czekoladą i soczkiem. Cała impreza toczyła się w miłej atmosferze, a niektóre pojedynki były bardzo zacięte i stały na wysokim poziomie.
Czytaj całość
 
Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Czytaj całość17 stycznia w sali przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie odbył się już po raz jedenasty Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Kobylinie. Główne cele konkursu to propagowanie pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd oraz prezentacja uzdolnień muzycznych i wokalnych dzieci.

W przeglądzie wzięło udział 34 uczestników ze szkół i przedszkoli z gminy Kobylin, z Jutrosina, Pępowa i Krotoszyna. Dzieci występowały w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, kasy I-III i IV-VI. Mali artyści śpiewali indywidualnie lub w zespołach, grali na instrumentach, a także wykonywali utwory a capella. Stroje wykonawców, piękna scenografia, a także sposób prowadzenia konkursu przez ojca Ottona sprawiły, że miał on szczególną atmosferę. Uczestników oceniało jury w składzie: o. Walenty Piechaczek- przewodniczący jury, p. Mirosława Konieczna, p. Ireneusz Noelle z Kobylina, p. Anna Mielcarek z Chocza, p. Ewa Lis z Katowic, oraz p. Łukasz Kurpas- dyrygent i główny organista z bazyliki w Katowicach Panewnikach. Jury miało trudne zadanie, bowiem niełatwo jest oceniać dzieci, a i poziom konkursu był wysoki (zwłaszcza w kategorii klas I-III) i wyrównany. Oceniano przede wszystkim umiejętności wokalne, dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wokalnych uczestników, sposób wykonania kolędy lub pastorałki pod względem muzycznym, a także osobiste zaangażowanie śpiewających. Na ostateczną ocenę miały też wpływ wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogaciły występ. W przerwie, gdy jury obradowało, na scenie pojawił się pan Włodzimierz Rupociński oraz schola z Parafii Matki Bożej przy Żłóbku, którzy przy akompaniamencie keyboardu, kolorowych dzwonków i plastikowych tub uczyli publiczność pastorałek i zachęcali do wspólnego kolędowania.

Czytaj całość
 
Wybory Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1, 2 Statutu Osiedla w Kobylinie stanowiącego załącznik Nr 21 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069) zmienionego Uchwałą Nr XX/133/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie: zmiany Statutu Osiedla w Kobylinie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 144, poz. 2987), postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów Osiedla Kobylin w dniu 20 lutego 2015 roku o godzinie 18.00.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w Klubie Seniora w Kobylinie.
3. Przewodniczącym zebrania wyborczego wyznaczam Wiesława Lisiaka.

Czytaj całość
 
Wybory sołtysów i rad sołeckich Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wyborów sołtysów i rad sołeckich jednostek pomocniczych Gminy Kobylin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin stanowiących załączniki Nr 1 - 20 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie : statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Kobylin (sołectw) w terminie od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia 19 lutego 2015 roku.
2. Ustala się terminy i miejsce odbycia zebrań wyborczych oraz wyznacza przewodniczących zebrań wyborczych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Czytaj całość
 
Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Informujemy, że w dniach od 01.02.2015 r. do 28.02.2015 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. została ustalona w wysokości 0,95 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem do składanych wniosków należy załączyć faktury VAR potwierdzające zakup oleju napędowego obejmującego okres od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.01.2015 r.

 
Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2015 r. Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.
Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobylin, mają obowiązek złożenia do dnia 31 stycznia br. deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 r.
Deklaracje należy złożyć na formularzu określonym przez Radę Miejską w Kobylinie. Wzór formularza deklaracji znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kobylin.pl, w zakładce Podatki, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Termin 31 stycznia br. jest również terminem zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości w wysokości 1/12 kwoty wskazanej w deklaracji. Pozostałe raty należy wpłacać w terminie do 15-go każdego miesiąca.
 
Strzelanie z okazji wyzwolenia Kobylina Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Czytaj całość25 stycznia br. odbyło się strzelanie z okazji rocznicy wyzwolenia Kobylina. Organizatorem zawodów było Koło Środowiskowe LOK Kobylin. W zawodach wzięło udział 17 zawodników w tym 4 juniorów, każdy mógł oddać dowolną ilość dziesięciostrzałowych serii. Czołowa 10 zawodów przedstawia się następująco:

1. Andrzej Grochowiak 88 pkt.
2. Paweł Wasielewski 87 pkt.
3. Maciej Hałas 83 pkt.
4. Aleksander Klejewski 79 pkt.
5. Szymon Andrzejak 79 pkt.
6. Łukasz Krystek 77 pkt.
7. Mirosław Rutkowski 77 pkt.
8. Ireneusz Wróblewski 72 pkt.
9. Maciej Broda 70 pkt.
10. Dariusz Małecki 70 pkt.

W klasyfikacji młodzieżowców zwyciężył Tobiasz Zmysłowski 78 pkt., drugie miejsce Jakub Piskorek 69 pkt. trzecie Mikołaj Gorwecki 50 pkt.

Pierwsza trójka otrzymała puchary, do szóstego miejsca pamiątkowe dyplomy a do dziesiątego miejsca upominki ufundowane przez Koło Środowiskowe LOK Kobylin. Wręczono również upominki najlepszym w kategorii młodzieżowej.

Czytaj całość
 
IV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
22.01.2015.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w środę, dnia 28 stycznia 2015 roku, o godzinie 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Smolicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2014 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2015.
6. Informacja dotycząca stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu,
b) w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobylin na lata 2015 - 2019,
c) w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d) w sprawie: w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr V/20/11  Rady  Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
8. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2014 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
20.01.2015.

Czytaj całośćBazą prac sztabu 1337 był jak zwykle Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie. Przeprowadzono  w nim rekrutację wolontariuszy i wszystkie prace organizacyjne związane z przygotowaniem kwesty niedzielnej tegorocznego finału. Dzięki przychylności dyrekcji i życzliwości nauczycieli  możemy prowadzić na terenie placówki Centrum Wolontariatu, które skupia działania szkolnego koła Caritas, przygotowanie akcji kwestarskiej  dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz  pomoc dla domów dziecka i Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję za wsparcie i proszę o dalszą tak owocną współpracę.

Finał niedzielny rozpoczął się w momencie przystąpienia do pracy pierwszego z naszych wolontariuszy, czyli w godzinach wczesno-porannych. Sztab przy ulicy Strzeleckiej w pomieszczeniach udostępnionych nam dzięki przychylności władz Kobylina, został uruchomiony o godzinie 12:01. Wolontariusze od tego momentu mogli się rozliczać, otrzymując rozliczenie i podziękowanie od fundacji. Ponadto każdy wolontariusz otrzymał ciepłą herbatę i kawałek ciasta oraz pierniki. Przenikliwe zimno, wiatr i niekiedy deszcz dały się we znaki tym młodym dzielnym ludziom, którzy pracowali przez cały dzień na terenie całej naszej gminy. To właśnie ich ciężka praca jest zawsze powodem naszej radości.

Czytaj całość
 
Spotkanie z seniorami w Łagiewnikach Utwórz PDF Drukuj
16.01.2015.

Czytaj całośćW dniu 11 stycznia br. Sołtys i Radny Łagiewnik – Grzegorz Kreczmer, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich, wspólnie  zorganizowali spotkanie „Dziś śpiewamy dla seniorów”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał do rąk własnych imienne zaproszenie, podobnie jak w latach ubiegłych byli to wszyscy mieszkańcy sołectwa którzy ukończyli 60 lat.

W czasie spotkania życzenia seniorom złożyli: Senator RP Angelika Możdżanowska, Starosta Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka,  Burmistrz Kobylina Barnard Jasiński, Sołtys wsi Łagiewniki Grzegorz Kreczmer i Przewodnicząca KGW Łagiewniki Janina Magda. W trakcie spotkania cztery panie: Janina Magda, Regina Kostrzewa, Krystyna Wachowiak i Małgorzata Kreczmer, otrzymały od Pani Senator Angeliki Możdżanowskiej pamiątkowe statuetki „Serca – Matkom Ojczyzny.

Czas upływał w miłej atmosferze, wspomnieniom nie było końca. Do wspólnej biesiady zaprosił wszystkich obecnych zespół Łagiewniczanie i Kapela Pana Sylwka oraz Rodzinna Kapela Dudziarzy z Domaradzic. Kolejny raz spotkanie okazało się strzałem w dziesiątkę.

Czytaj całość
 
Turniej deblowy Utwórz PDF Drukuj
16.01.2015.
Urząd Miejski w Kobylinie informuje że jest w trakcie organizacji deblowych Halowych Mistrzostw Gminy w tenisie ziemnym. Zawody odbędą się w dniu 7 lutego 2015r. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Tomasza Lesińskiego tel. 782 717928 oraz w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Paweł Wasielewski tel. 65 548 24 01 do godz. 9:00, 2 lutego 2015 r.
 
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 170 - 182 z 1349