Aktualności
Najnowsze informacje
OBWIESZCZENIE Utwórz PDF Drukuj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 października 2015r. 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 

 

Pobierz Obwieszczenie

 
XI Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.


Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 października 2015 roku, o godzinie 18.00 w sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Zapytania, wnioski i interpelacje.
4.Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5.Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2014/2015.
7.Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
  b) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2016,
  c) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
  d) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  e) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  f) w sprawie: opłaty targowej,
  g) w sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, od nieruchomości oraz leśnego,
  h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
 

                                                                       Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej
                                                                     /-/ Tadeusz Dżygała

 

 
Współpraca Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Utwórz PDF Drukuj

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września  2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt Programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi  oraz pozostałymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, dostępny pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3516

Wyrażenie pisemnej opinii na temat  projektu programu współpracy Gminy Kobylin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r. zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r.  poz.1118 z późniejszymi zmianami)  mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.

 


 
I N F O R M A C J A Utwórz PDF Drukuj

            ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach  13 - 15 października 2015 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

 

                                                                                                          Burmistrz  Kobylina

 
Festyn rekreacyjno-sportowy w Zalesiu Małym Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćW dniu 29 sierpnia 2015r. z Zalesiu Małym odbył festyn rekreacyjno sportowy połączony z Mistrzostwami Polski w rzucie broną. Do tej pory festyn odbywał się w święto Bożego Ciała, zmiana terminu została podyktowana otwarciem nowego placu zabaw przy Sali wiejskiej
w Zalesiu Małym. W obecności Burmistrza Kobylina oraz członków Rady Sołeckiej proboszcz parafii Zalesie Wielkie Sławomir Nobik poświęcił nowy plac zabaw.

 

Czytaj całość
 
Szkolenie informacyjne na temat wdrażania działań PROW 2014-2020 Utwórz PDF Drukuj
Serdecznie zapraszamy  do udziału w Szkoleniu informacyjnym na temat wdrażania działań PROW 2014-2020, które odbędzie się 13 października 2015 r. o godz.9:00 "Dom Rolnika" - sala wiejska Bożacin, ul. Jagły 17, 63-700 Krotoszyn
 
Narodowa Loteria Paragonowa Utwórz PDF Drukuj
Dnia 01 października 2015r. rusza Loteria Paragonowa Ministerstwa Finansów. Pierwsze losowanie nagród odbędzie się już w listopadzie br.

Głównym celem loterii jest uświadomienie obywatelom dokonującym zakupu towarów lub usług, że               w kwocie jaką zostawiają w sklepie, w barze, u fryzjera,  zawarte są podatki, zatem w interesie każdego                 z nas jest uzyskanie od przedsiębiorcy paragonu – dowodu uczciwie dokonanej transakcji.
 Akcja „Sprawdź paragon” ma uświadomić Polakom, że paragon to nie tylko potwierdzenie zakupu ułatwiające reklamacje, ale także dowód na to, że podatek, który uiszczamy, zostanie odprowadzony do budżetu państwa - kształtując uczciwy obrót gospodarczy.

Udział w loterii będzie mógł wziąć każdy, kto ukończył 18 lat, poprzez rejestrację na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl.  paragonu fiskalnego, wystawionego na kwotę powyżej 10 zł.
Losowanie atrakcyjnych nagród będzie odbywało się co miesiąc.
Więcej informacji na oficjalnej stronie loterii:  www.loteriaparagonowa.gov.pl.

 
Relacja z projektu Senior z inicjatywą 2015 Utwórz PDF Drukuj
W ramach tegorocznego projektu „Senior z inicjatywą” organizowanego przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbyła się konferencja naukowa, koncert oraz XI Przegląd Twórczości Artystycznej a hasło tegorocznego projektu brzmiało: „Piosenka nie zna granic”. Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Krotoszyński oraz Burmistrz Krotoszyna.
Czytaj całość
 
Dobry początek w rozgrywkach IV ligi tenisa stołowego Spółdzielcy Kobylin I Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW ostatnią niedzielę września rozpoczęły się rozgrywki IV ligi tenisa stołowego okręgu leszczyńskiego grupy A i B.
W grupie A  drużyna Spółdzielcy Kobylin I odnotowała pierwsze zwycięstwo z klubem Dąb Leszno 14: 4, która w poprzednim sezonie uczestniczyła w rozgrywkach III Ligi.  Bardzo dobry występ zanotowali zawodnicy całego zespołu, a w szczególności Konrad Bruder dla którego był to pierwszy mecz w  IV lidze grupy A.

Czytaj całość
 
Kobylinianin w I Lidze Tenisa Stołowego Utwórz PDF Drukuj
Lukasz Wachowiak wychowanek Kobylińskiego Klubu Spółdzielca Kobylin w sezonie 2015/2016 r. znalazł się w składzie  I ligi tenisa stołowego mężczyzn gr. Południowej, w zespole ZKS Mazel Zielona Góra.
15- latek w  szczególności na wyróżnienie zasłużył w ostatnim występie, 26.09.2015r.  w Drzonkowie, gdzie rozegrano 3 kolejkę I ligi tenisa stołowego pomiędzy ZKS Mazel Zielona Góra - BISTS Bielsko-Biała. W spotkaniu tym Łukasz odnotował dwa zwycięstwa w grze pojedynczej oraz jedno w podwójnej, zdobywając komplet punktów. Do tej pory Kobylinianin na swoim koncie ma 3 zwycięstwa i  3 porażki w grze pojedynczej  w I lidze. Jest to spore osiągniecie młodego zawodnika.

 
Bezpłatna mammografia Utwórz PDF Drukuj

Szanowne Panie,
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne. Badanie skierowane jest do kobiet uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej w wieku między 50 a 69 rokiem życia raz na 2 lata.
Mammobus stanie przy Stadionie w Kobylinie (ul. Strzelecka) w dniu 28.10.2015 r.
Może to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o sobie i mimo nadmiaru obowiązków, lęku przed badaniem i jego wynikiem dać sobie szansę na zdrowie i bardziej świadome życie.

Na badanie zapraszają:
Urząd Miejski w Kobylinie oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu

Pobierz tutaj

 
Nowe zasady wycinki drzew i krzewów Utwórz PDF Drukuj
            Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.),
w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE Utwórz PDF Drukuj

Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji towarzyszącej pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPA o średnicy DN1000 relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II na terenie województwa wielkopolskiego”, przebiegającego przez Gminę Kobylin.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61 – 854 – 12 – 89) oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie do dnia  7 października 2015 roku.

POBIERZ ZAWIADOMIENIE

 
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 170 - 182 z 1530