Aktualności
Najnowsze informacje
Stanowisko Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie budowy obwodnicy Kobylina Utwórz PDF Drukuj
03.12.2013.
Na sesji w dniu 29 listopada 2013 r. Rada Miejska w Kobylinie przyjęła stanowisko w sprawie: budowy obwodnicy miasta Kobylin. To stanowisko zostanie wysłane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, parlamentarzystów z naszego regionu oraz do lokalnych mediów.
Czytaj całość
 
Otwarty turniej kopa o Puchar Burmistrza Kobylina Utwórz PDF Drukuj
27.11.2013.

Kobylińskie Towarzystwo Gry w Karty i Gier Planszowych "Baśka" informuje, że w dniu 7 grudnia 2013r. o godz. 19:00 w Smolicach organizuje otwarty turniej kopa o Puchar Burmistrza Kobylina.

Sympatyków gry w karty zapraszamy.

Prezes
Wiesław Lisiak

 
II Turniej o Puchar Prezesa Towarzystwa Gier Planszowych i Gry w Karty "BAŚKA" Utwórz PDF Drukuj
21.11.2013.
Czytaj całość20 listopada w Smolicach odbył się drugi turniej o Puchar Prezesa Towarzystwa Gier Planszowych i Gry w Karty "BAŚKA". Zaproszenia zostały przekazane wielu szkołom jednak z ofert skorzystały nieliczne placówki (SP Zalesie Małe, Kuklinów, Roszki, SP Nr 8 Krotoszyn), a było warto, gdyż po raz trzeci (wliczając Mistrzostwa Powiatu w warcabach) na wysokości zadania stanęło stowarzyszenie z Kobylina na czele z prezesem Wiesławem Lisiakiem, które dla najlepszych trzech zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców ufundowało medale,  puchary oraz nagrody rzeczowe. Ponadto każdy uczestnik, a było ich w sumie 27 (organizatorzy byli przygotowani na przyjęcie ponad 50 graczy!) otrzymał słodki upominek w postaci soczku i wafelka, a także pamiątkowy medal i nagrodę rzeczową. Za taki gest ze strony sponsora należą się ogromne podziękowania i mamy nadzieję, że impreza ta będzie kontynuowana co roku, a dzięki takiej otoczce również frekwencja będzie wzrastać. Liczymy również na „BAŚKĘ” w połowie stycznie, gdzie ponownie jak w roku ubiegłym w Smolicach odbędą się Mistrzostwa Powiatu w warcabach, na które mamy nadzieję przyjedzie więcej zawodników.
Czytaj całość
 
Czytanie o Abanie... czyli bezpieczne podróżowanie... Utwórz PDF Drukuj
20.11.2013.

Czytaj całośćDnia 18 listopada br. w ramach promowania kampanii społecznej "Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj" przedszkolaków z Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Smolicach odwiedzili przedstawiciele kolei, pracownicy PKP PLK – Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.. W związku z tym, że wkrótce obchodzą oni swoje święto, opowiedzieli dzieciom o pracy kolejarzy. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Dzieci wysłuchały opowiadania o kolejowej przygodzie Piotrusia i podróży Wojtka do babci..., poznając jednocześnie (w formie prezentacji multimedialnej) zasady zachowania bezpieczeństwa na peronach, dworcach kolejowych, podczas podróży pociągiem, a także na przejazdach kolejowo – drogowych. Omówiono podstawowe znaki drogowe, jakie można spotkać przy przejazdach. Przedszkolacy dowiedzieli się też na czym polega praca Straży Ochrony Kolei, poznali umundurowanie i wyposażenie "kolejowych policjantów".

Najmłodsi z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, mówili o swoich doświadczeniach, wykazali się dużą wiedzą na temat kolejnictwa, a podczas kolejnych zajęć będą mogli wykorzystać materiały edukacyjne opracowane na potrzeby kampanii - książeczkę z kolorowanką pt. "Kolejowa przygoda Piotrusia".

Spotkanie dostarczyło dzieciom wielu wrażeń, wzbogaciło ich wiedzę, wierzymy, że w przyszłości zaowocuje także ich bezpiecznym zachowaniem, w myśl powiedzenia: "Czym skorupka za młodu nasiąknie... itd.".

Czytaj całość
 
Jak Koziołek Matołek "Kartę Pieszego" zdobywał... Utwórz PDF Drukuj
20.11.2013.

Czytaj całośćKtóż nie zna poczciwego Koziołka Matołka, który wędruje po drogach i  bezdrożach, by dotrzeć do Pacanowa?

Tym razem kozie nóżki przywiodły go do Szkoły Podstawowej w Smolicach. Tu wraz z drugoklasistami poznawał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Apel edukacyjny, montaż poetycko – muzyczny, który jest już tradycją szkoły, przyjął formę zabawy, podczas której dzieci wykazują się wiedzą, jaką każdy pieszy uczestnik ruchu drogowego powinien posiadać, w tym: znajomością zasad przechodzenia przez jezdnię; właściwie odczytać znaczenie barw na sygnalizatorze świetlnym; rozpoznać podstawowe znaki drogowe dotyczące pieszych i prawidłowo odczytać informacje na nich zawarte; wskazać znaki znajdujące się w pobliżu szkoły; znać numery alarmowe, umieć wezwać pomoc w razie wypadku, wiedzieć, jakie informacje należy podać przyjmującemu zgłoszenie; znać miejsca, gdzie można bezpiecznie się bawić...

Nagrodą dla uczniów klasy drugiej i Koziołka Matołka była Karta Pieszego – wewnętrzny, szkolny "dokument", który przez uczniów traktowany jest bardzo poważnie i stanowi... pierwszy krok do zdobycia karty rowerowej, pierwszego prawa jazdy...

Czytaj całość
 
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
20.11.2013.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 29 listopada 2013 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie - Etap I,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/196/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
c) w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie budowy obwodnicy Kobylina.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
Tobiasz i Konrad mistrzami rejonu kaliskiego w drużynowym tenisie stołowym szkół gimnazjalnych Utwórz PDF Drukuj
20.11.2013.

Czytaj całość15 listopada br. w Gołuchowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym w kategorii gimnazjum na szczeblu rejonowym.

W zawodach prawo startu miało 14 najlepszych drużyn z rejonu kaliskiego. Kobylińskie gimnazjum reprezentowali: Tobiasz Matysiak i Konrad Bruder. Uczniowie rozegrali swoje mecze z najwyższym zaangażowaniem i determinacją.

W bardzo emocjonującym finałowym pojedynku z Gimnazjum z Gizałek odnieśli zwycięstwo 3:0. W ten sposób zdobyli I miejsce, a tym samym awansowali do finału województwa wielkopolskiego, który odbędzie się w miesiącu grudniu.

R. Wachowiak

Czytaj całość
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Utwórz PDF Drukuj
20.11.2013.

Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Kobylina z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późniejszymi zmianami) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/194/2013 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie www.kobylin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj całość
 
Turniej tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości Utwórz PDF Drukuj
19.11.2013.

Czytaj całośćW dniu 16 listopada br. w sali sportowej Pilawa odbył się jubileuszowy XX turniej z okazji Święta Niepodległości. Organizatorem, podobnie jak w latach ubiegłych, była Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym, współorganizatorami - LKS Spółdzielca Kobylin oraz Urząd Miejski w Kobylinie. Patronat honorowy  przyjęła Komisja Spraw  Społecznych Rady Miejskiej w Kobylinie. Do rozgrywek przystąpiło 44 zawodników ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylin oraz Gimnazjum Kobylin. Uczestników podzielono na kategorie wiekowe.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Czytaj całość
 
Zebranie sprawozdawcze Sekcji Kobylin PZHGP Utwórz PDF Drukuj
19.11.2013.

Czytaj całośćW dniu 17 listopada br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Sekcji Kobylin Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Zebranie swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński i Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka. W trakcie zebrania wysłuchano sprawozdań z działalności za miniony okres prezesa sekcji Eugeniusza Brzykcego, sekretarza Krzysztofa Klauzy oraz skarbnika Witolda Piasnego. Jedną z nowości, które czekają sekcję Kobylin, jest podział oddziału rawickiego i konsekwencją tego wybór władz w nowo utworzonym oddziale. Następnie Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Szczotką i Prezesem Eugeniuszem Brzykcym,  wręczyli puchary i dyplomy członkom sekcji za wyniki osiągnięte w roku 2013.  

Wyniki we współzawodnictwie lotowym gołębi dorosłych i młodych w 2013 r.

Czytaj całość
 
Radosne świętowanie Utwórz PDF Drukuj
19.11.2013.

Czytaj całośćMamy szczęście żyć w czasach, w których wolność jest oczywistością, ale pamięć o przeszłości, o tych, którzy o tę wolność walczyli jest naszym obowiązkiem.

Świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, w Szkole Podstawowej w Smolicach to już tradycja. Tym razem okolicznościowy program przygotowali uczniowie klas I i IV. Ich występ składał się z dwu części. W pierwszej – poważnej, refleksyjnej "pokazano" naszą drogę do wolności, przywołano ważne wydarzenia i postaci z historii naszego kraju, bo:

"...Im to bowiem zawdzięczamy  / Wolność, polską mowę w szkole.
To, że tylko z ksiąg historii / Poznajemy dziś niewolę..."

Druga część przebiegała pod znakiem wesołości i była opowieścią antywojenną. Na szkolnej scenie  naprzeciw siebie stanęli : Generał Kwiatkowski i Marszałek Pyszałek. Ten drugi, zwolennik dyscypliny i rygoru, dumny był z odwagi, waleczności swoich żołnierzy, ośmieszał armię Generała, dla którego wojna jest bez sensu, który niezwykle poetycko bronił swoich racji:

"...Nie warto minut zabijać / Ani nienawiścią, a tym bardziej wojną. / Liczy się życie i wolność”.

Czytaj całość
 
Uroczyste zakończenie projektu "Uniwersytet III Wieku 2013" Utwórz PDF Drukuj
19.11.2013.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów – uczestników kursów i Akademii Filmowej na:

uroczyste zakończenie projektu "Uniwersytet III Wieku 2013"
28.11.2013 r. o godz. 16.00 w I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie

W programie:
1. Powitanie gości.
2. Przedstawienie projektu "Uniwersytet III Wieku 2013".
3. Wręczenie certyfikatów "Miejsce przyjazne seniorom".
4. Przedstawienie pt. "Czy ten pan i pani są w sobie zakochani" – Teatr Seniora – Stowarzyszenie "Wspólnie dla Koźmina" przy współpracy
z Klubem Seniora w Koźminie Wlkp.

Projekt współfinansowany przez:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewodę Wielkopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych, Powiat Krotoszyński, Miasto i Gminę Krotoszyn, Gminę Rozdrażew, Miasto i Gminę Koźmin Wlkp.

Partnerzy:
Krotoszyński Ośrodek Kultury, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Krotoszynie, Miasto i Gmina Zduny, Miasto i Gmina Kobylin, Miasto Sulmierzyce

 
Darmowe porady gerontologiczne Utwórz PDF Drukuj
19.11.2013.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu zapraszają do skorzystania z doradztwa specjalistów latającego uniwersytetu gentologicznego dla wszystkich seniorów 60+ oraz dla wolontariuszy, pracowników służb społecznych, opiekunów i formalnych i nieformalnych, rodzin i przyjaciół osób starszych i niesamodzielnych.

Dnia: 10 grudnia 2013 r. w godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (ul. Benicka 9, Krotoszyn)
Partnerem organizatorów na teren Krotoszyna jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Podczas spotkania  można skorzystać z porad specjalistów z różnych dziedzin, m.in.: pielęgniarki hospicyjnej-geriatrycznej, z pracownikami Uniwersytetu Medycznego, fizjoterapeutką, kosmetologiem/podologiem, diabetykiem, specjalistami od analizy glukozy i chlesterolu.
Dowiecie się Państwo jak przygotować seniora do badań, jak samemu wykonać niezbędne czynności pielęgnacyjne i pielęgniarskie, jak zmierzyć się z bolesnym problemem odleżyn, jaki pozostawać w kontakcie z lekarzem chorego, jak współpracować z jego rodziną/środowiskiem, jak pomagać seniorowi nie szkodząc ani jemu ani sobie, jak dokonać samemu badania cukrzycowego i lipidowego i wiele innych.

Porady specjalistów są darmowe.

 
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 170 - 182 z 1078