Aktualności
Najnowsze informacje
Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych! Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 8, wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Poznaniu dnia 15.03.2018 r.

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.03.2018 r. do godz. 00:00 dnia 17.03.2018 r. 

Obszar: województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Jednocześnie prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego wschodu, powodujący w dzień zawieje, a w nocy również zamiecie śnieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Biorąc pod uwagę potencjalne niebezpieczeństwo, zwracam się do mieszkańców z prośbą o zachowanie szczególnych środków ostrożności w tym okresie, a właścicielom i zarządcom nieruchomości przypominam o obowiązku odśnieżania i posypywania chodników przy swoich posesjach.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62/332-43-50 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Miejsko-Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65/548-24-01.
 

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński
 
Montaż oświetlenia w parku przy ulicy Berdychowskiej Utwórz PDF Drukuj
Zakończyły się prace polegające na zamontowaniu trzech lamp oświetlających ścieżki w parku przy ulicy Berdychowskiej w Kobylinie. W pierwszej kolejności wykonano prace ziemne polegające na dociągnięciu kabli, wykonaniu fundamentów, a następnie postawiono słupy wraz z oprawami oświetleniowymi. Lampy dają dużo jasnego światła także niestraszne wieczorne spacery. Roboty wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne Sebastian Bazak z Kobylina.
 
Mistrzostwa sołtysów w strzelaniu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość11 marca br. podczas Ogólnopolskiego „Dnia Sołtysa” odbyły się drugie mistrzostwa sołtysów Gminy Kobylin w strzelaniu.  Każdy z uczestników mógł oddać trzy dziesięciostrzałowe serie, z których lepsza liczyła się do klasyfikacji końcowej.  Obsługą zawodów zajęli się członkowie LOK Kobylin.
Czytaj całość
 
Powiatowa Gala Sportu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW piątek – 9 marca w restauracji Leśniczówka w Krotoszynie odbyła się Powiatowa Gala Sportu, podczas której uhonorowani zostali laureaci plebiscytu organizowanego przez redakcję Gazety Lokalnej Krotoszyn „Sportowiec Powiatu Krotoszyńskiego 2017” pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego. Czytelnicy wybierali Sportowca Roku, Sportową Imprezę Roku oraz Sortową Osobowość Roku, natomiast kapituła powołana przez Starostę Krotoszyńskiego wybrała Sportową Nadzieję Powiatu.
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 22 marca 2018 roku o godzinie 17:00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2017 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kobylin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, 
  • w sprawie: w sprawie: podziału Gminy Kobylin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kobylin, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018,
  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2020.

9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała

 
Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćNiekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą mogły spowodować poważne straty w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna będzie wymagała od rolników dokonania wnikliwej lustracji pól, by odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o dokonaniu przesiewów. Zwracamy przy tym uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy szkód towarzystw ubezpieczeniowych, muszą dokonać oceny zakresu szkód przed przeoraniem uszkodzonej plantacji. Z tego względu stwierdzone szkody należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi oraz wójtowi czy burmistrzowi, by możliwe było jak najszybsze uruchomienie procedury szacowania strat.
Czytaj całość
 
Mistrzostwa Wielkopolski LZS z medalem Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW niedzielę 11 marca br. w Hali Sportowej w Koźminie Wlkp. odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Mistrzostwa mają na celu popularyzację tenisa stołowego, wyłonienie najlepszego powiatu w tenisie stołowym oraz wyłonienie reprezentacji Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS do Mistrzostw Polski.

Czytaj całość
 
W krainie instrumentów dętych - wizyta muzyków kobylińskiej Orkiestry Dętej w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW piątkowe przedpołudnie uczniowie klas 1 i 3 oraz przedszkolacy wzięli udział w muzycznym spotkaniu zorganizowanym przez p. Łukasza Maćkowiaka oraz przedstawicieli kobylińskiej Orkiestry Dętej. Muzycy zaprezentowali instrumenty z rodziny dętych, udzielając dzieciom informacji na temat budowy każdego z nich, sposobu wydobywania dźwięku, jak również gry na nim. Każdy z uczestników zajęć miał możliwość wypróbowania swoich umiejętności i zagrania na wybranym instrumencie. Kto wie? Może wkrótce ktoś z naszych najmłodszych zasili muzyczne szeregi orkiestry.
Czytaj całość
 
DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU ZALESIE WIELKIE Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDzień Kobiet w przedszkolu był niezwykle uroczysty. Chłopcy złożyli wszystkim Paniom i dziewczynkom serdeczne życzenia. Atrakcjami dzisiejszego dnia było:pieczenie babeczek i ozdabianie ich kolorowym lukrem i posypkami, fontanna czekoladowa, owoce, soczki, lizaki, chrupki . Wszystkim niespodzianki smakowały wybornie. Dzieci wracały do domu w radosnych nastrojach.
Czytaj całość
 
DZIEŃ KOBIET W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZALESIE MAŁE Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćŚwiętowaliśmy ten dzień równie wesoło i atrakcyjnie a wszystko za sprawą naszych zdolnych i utalentowanych uczniów, (zwłaszcza z klasy V i VI), którzy zawsze z takim entuzjazmem chcą brać udział we wszelkiego rodzaju występach.

Czytaj całość
 
Dzień Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji w poniedziałek, 5 marca na uroczystej kolacji spotkały się Panie działające w Kole Gospodyń Wiejskich w Kobylinie. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński, który wszystkim obecnym Paniom złożył serdeczne życzenia z okazji ich święta.  
Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie. Był to montaż słowno-poetycki przygotowany z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prawda historyczna przekazywana z pokolenia na pokolenie stała się autentyczną, żywą historią i odnosiła się do dziejowych wydarzeń. Warto się było nad nią pochylić i przywołać jej tchnienie, poprzez śpiewy, rozmowy poświęcone tamtym wydarzeniom i postaciom, których ślady w naszym mieście też znajdziemy.
 
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Łagiewnikach i w Wyganowie Utwórz PDF Drukuj
Panie działające w Kołach Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach i Wyganowie zorganizowały w minionym tygodniu spotkania z okazji Dnia Kobiet. Licznie zgromadzonym Paniom Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu, żeby uśmiech rozpromieniał Ich twarze i żeby zawsze czuły się doceniane.

 
Zebranie wiejskie w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
W środowe popołudnie (7 marca) w świetlicy wiejskiej w Smolicach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców zwołane przez sołtysa wsi. Na zebranie zaproszeni zostali również: Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński oraz dzielnicowy Marcin Szumera. Sołtys przedłożył zebranym sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku ubiegłym. Omówiony został także plan wydatków w roku bieżącym. Burmistrz przybliżył mieszkańcom zamierzenia inwestycyjne dot. budowy kanalizacji sanitarnej i budowy przedszkola. Mieszkańcy żywo dyskutowali na tematy: oznakowania posesji, naprawy dróg, wymiany słupów energetycznych, wycinki drzew itp. Dzielnicowy omówił zagrożenia bezpieczeństwa, szczególnie osób starszych, gdzie powszechnym przykładem są przestępstwa, oszustwa lub kradzieże metodą „na wnuczka”, „na kolegę” lub „na litość”.
 
Zebranie wiejskie w Zalesiu Wielkim Utwórz PDF Drukuj
W niedzielę – 4 marca w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Zalesia Wielkiego. Na zebranie zaproszony został Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński. Sołtys przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym, a także omówił bieżące sprawy sołectwa oraz plany działań.
 
Forum Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego Utwórz PDF Drukuj
7 marca Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński wziął udział w Forum Rolniczym Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w restauracji „Pod Szyszkami” w Nowej Obrze. Licznie gromadzeni rolnicy z terenu całego powiatu krotoszyńskiego dyskutowali między innymi na temat działań uruchamianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działalności KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz działań w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, w tym o zagrożeniach związanych z ASF i grypą ptaków. Omawiano też zmiany wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, zadania instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018, a także bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania rolnictwa.
 
Dzień Kobiet u seniorów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDnia 6 marca w Sali szkolnej odbyło się spotkanie wielopokoleniowe seniorów należących do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 9 w Kobylinie z okazji Dnia Kobiet. Licznie zgromadzonym Paniom Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński złożył serdeczne życzenia z okazji Ich święta. Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola w Kobylinie. Grupa ekologiczna pod kierownictwem pani Arlety Barteczki zaprezentowała przedstawienie pt. „Na grzyby”. Tego dnia seniorzy mogli podziwiać prześliczne rękodzieła o tematyce wielkanocnej, a także zdegustować potrawy wielkanocne. 
Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Utwórz PDF Drukuj
Burmistrz Kobylina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Smolicach,
Smolice 27, 63-740 Kobylin
 
Szczegóły pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5562
 
OGŁOSZENIEBURMISTRZA KOBYLINA Utwórz PDF Drukuj
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KOBYLINA
 

o terminie składania wniosków o przyznanie  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin.

Burmistrz Kobylina na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin niniejszym informuję, że wnioski o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (pokój Nr 1)
                                                                                                    

Kobylin, dnia 13 marca  2018r.        

                                                                                                                        Burmistrz Kobylina     

                                                                                                                         Tomasz Lesiński

 
Informacja Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćSzanowni Państwo,

w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) – LGD Gościnna Wielkopolska organizuje Spotkania informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Gościnna Wielkopolska, potencjalnych wnioskodawców oraz osoby z grup defaworyzowanych – kobiety i osoby w wieku 50+.

Szymon Jakubowski

Pracownik ds. animacji lokalnej, współpracy i promocji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska
Czytaj całość
 
Informacja Utwórz PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na cykl otwartych wykładów z elementami warsztatów dla osób starszych, poświęconych najczęstszym problemom prawnym, z którymi każdy z nas boryka się każdego dnia. Wykład zostanie przeprowadzony przez Findację "Auditorium".

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku (wotrek) w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera przy Benickiej 9 w Krotoszynie o godzinie 8:30 i poświęcony zostanie zagadnienionm z zakresu ochrony praw konsumentów.

Informacja do pobrania w pliku pdf.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 140 z 2272