Aktualności
Najnowsze informacje
I Grand Prix Polski Młodziczek  Utwórz PDF Drukuj
Kraków był organizatorem I Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym dniach 29.09-1.10. Klub LKS Spółdzielca Kobylin reprezentowała Klaudia Wachowiak, która zajmując II miejsce w Wielkopolsce awansowała do turnieju. W tym sezonie występując w kategorii młodziczek zajęła 21 miejsce w kraju. Wynik cieszy tym bardziej, że rywalizowała z rówieśniczkami oraz starszymi od siebie zawodniczkami.  Warto dodać, że w turniejach Grand Prix Polski Młodziczek występują 64 najlepsze zawodniczki z Polski wyłonione w eliminacjach wojewódzkich, w których startuje ponad 500 zawodniczek.
 
WYBORY Utwórz PDF Drukuj
Uchwała nr 10/2017
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie
z dnia 1 października 2017 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych
burmistrza Kobylina
w dniu 15 października 2017 r.


Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Miejska Komisja Wyborcza w Kobylinie stwierdza, co następuje:
§ 1.
1. W wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 1 października 2017 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na burmistrza Kobylina, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 15 października 2017 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:

1) LESIŃSKI Tomasz
zgłoszony przez KW STOW. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA;

2) POPIOŁEK Wiesław Jan
zgłoszony przez KWW WP.

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 1 października 2017 r.
§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni p.o. Burmistrza Kobylina.
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kobylinie
 
Damian Jankowiak
 
 
 
Ostrzeżenie  Silny wiatr Utwórz PDF Drukuj

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 58 wydanego przez IMGW PIB Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 04.10.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: silny wiatr

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z porywami do 115 km/h, południowo- zachodniego skręcającego na północno - zachodni. Na południu województwa istnieje ryzyko 30%, wystąpienia porywów wiatru do 130 km/h.

Ważność: od godz. 15:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 22:00 dnia 05.10.2017 r.

Stopień zagrożenia: 2 ( w skali 3 -stopniowej )

Obszar: województwo wielkopolskie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 332-43-50, 62 332-43-51 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 548-24-01.

Burmistrz Kobylina

 
Konsultacje Utwórz PDF Drukuj
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy Gminy Kobylin
z organizacjami pozarządowymi  oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
 
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września  2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt Programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi  oraz pozostałymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
Wyrażenie pisemnej opinii na temat  projektu programu współpracy Gminy Kobylin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r. zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r.  poz.1817 z późniejszymi zmianami)  mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.


Kobylin, dnia 03.10.2017r.
 
 
Zawody strzeleckie Pożegnanie lata Utwórz PDF Drukuj

17 września br. LOK Kobylin zorganizował zawody strzeleckie „ Pożegnanie lata” .Każdy z uczestników mógł oddać dowolną ilość serii. Do klasyfikacji liczono wynik najlepszej serii.

 

 

Czołowa 10 zawodów przedstawia się następująco
 
1. Andrzejak Szymon - 88pkt.
2. Grochowiak Andrzej  - 84pkt.
3.Wasielewski Paweł  - 82pkt.
4.Wróblewski Ireneusz  - 79pkt.
5.Kwiatkiewicz Radosław - 77pkt.
6. Jagła Sławomir - 72pkt.
7.Konrady Dariusz - 71pkt.
8.Ostojski Leszek  - 70pkt.
9.Demaj Sławomir - 69pkt.
10.Stanisławski Maciej - 45pkt.

Kobiety :
1.Baczyńska Agnieszka  - 70pkt.

W zawodach wzięło udział 14 zawodników. Wręczono 3 puchary, 6 pamiątkowych dyplomów i 7 nagród rzeczowych w klasyfikacji seniorów oraz medal, dyplom i nagrodę rzeczową w klasyfikacji kobiet.

 
Tenis ziemnyo puchar Burmistrza Kobylina Utwórz PDF Drukuj
9 września br. zakończyły się rozgrywki turnieju tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Kobylin. W turnieju wzięło udział 13 zawodników którzy zostali podzielni na grupy.
W meczu o trzecie miejsce Rafał Frąckowiak pokonał Mieszko Grzesiaka. W meczu finałowym Ryszard Bruder pokonał 2:0 Michała Bzodka
 
Turniej kopa z okazji Dni Kobylina Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość2 września 2017r. w sali szkolnej w Kobylinie odbył się turniej kopa sportowego zorganizowany z okazji Dni Kobylina. W zawodach wzięły udział 72 osoby.

 

 

 

 

Czołowa dziesiątka zawodów przedstawia się następująco:
1 Nabzdyk Tomasz - Krotoszyn
2 Noculak Kazimierz - Rębiechów
3 Filipiak Jacek - Borek
4 Marciniak Edward - Raszków
5 Konopka Józef - Kosowo
6 Szwałek Grzegorz - Krotoszyn
7 Kazubek Tadeusz - Górka
8 Jarczewski Grzegorz - Kobylin
9 Turbański Józef - Kobylin
10 Dopierała Michał - Borek

Czytaj całość
 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego
Rady Osiedla w Kobylinie proszone są o składanie wniosków na 2018 rok
do dnia 09 października br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie (pok. nr 1)
albo u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zdzisława Górskiego.
 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zaprasza na warsztaty makijażu prowadzone przez Klaudię Kuczyńską.
Jest to kolejne spotkanie z cyklu ,,Piękna każdego dnia”.
Warsztaty z makijażystką odbęda się w Filii Bibliotecznej w Smolicach dnia 6 października 2017 roku o godz. 18.00.
Uwaga- ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji o spotkaniu można uzyskać w Filii Bibliotecznej w Smolicach lub dzwoniąc pod nr telefonu 725 603 379. 
 
Nabór na stanowisko urzędnicze Utwórz PDF Drukuj
OGŁOSZENIE

Burmistrz Kobylina

prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze :Zastępca kierownika USC połączone ze stanowiskiem  ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wymiar etatu: 1 etat  -stanowisko łączone :
Z-ca kierownika USC 1/5 etatu
Stanowisko ds. ewdencji ludności i dowodów osobistych: 4/5 etatu
           
1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
   1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
   2) nie była  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   3) Posiadanie:
      a) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
      b) dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.   z 2016 r. poz.  1842) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego   za równoważny  z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie  umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
      c) dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
  4) posiadanie łącznie czteroletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej,  w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej,  z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów o aktach stanu cywilnego, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności , ustawy kodeks postępowania administracyjnego
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
- dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność

 

Więcej infromacji na stronie w BIP pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5350

 

 

 
ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU. Utwórz PDF Drukuj

W związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20. Zawiadomienia publikowane są wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (BIP), pod adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl/

 Pliki do pobrania:

Zawiadomienie.pdf

 
Wniosek Utwórz PDF Drukuj

Wniosek o wsparcie imprez lub przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego:

 Pliki do pobrania:

Wniosek o wsparcie.docx

Uchwała.pdf

Regulamin.pdf

 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków Utwórz PDF Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie w związku z trwającą akcją informacyjną nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków prosi o zapoznanie się z zasadami, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem.

Pliki do pobrania:

bioasekuracja_hpai.pdf

 
Minister Mariusz Błaszczak w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość20 września br. do Kobylina przyjechał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, któremu towarzyszył Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Celem wizyty było wręczenie promesy na zakup bojowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Kobylin. Minister Mariusz Błaszczak wręczył przedstawicielom OSP Kobylin: Pawłowi Sieńko, Piotrowi Popowi i Bartoszowi Dybie środki finansowe w wysokości 750 000,00 zł. Środki umożliwią wymianę starego samochodu na nowy, spełniający współczesne wymagania. W trakcie uroczystości  Pan Minister wspólnie z Zastępcą Komendanta Głównego Straży Pożarnej Nadbrygadierem Markiem Jasińskim   wręczył strażakom PSP odznaczenia: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnia Służbę i oraz odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.  Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Pana Ministra upominków, uczniom biorącym udział w konkursie plastycznym o tematyce bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Specjalnie na okazję przyjazdu przedszkolacy przygotowali dla Pana Ministra laurkę o tematyce przeciwpożarowej. Słowa podziękowanie przekazał również p.o. Burmistrza Kobylina Rafał Nowacki i kobylińscy strażacy. Całość uatrakcyjnił występ Orkiestry Dętej OSP Kobylin i specjalnie na tą okazję przygotowany program przez przedszkolaków.
Czytaj całość
 
Dokarmianie kotów Utwórz PDF Drukuj

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że w okresie od 01.12.2017r. do 28.02.2018r. realizowana będzie akcja dokarmiania wolno żyjących kotów z terenu gmin członkowskich Związku tj. Krotoszyna, Zdun, Kobylina, Sulmierzyc oraz Cieszkowa. Wszystkie osoby dokarmiające koty wolno żyjące, mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli oraz wniosek o zakup karmy dla wolno żyjących kotów w celu dokarmiania w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 roku.
Wnioski dostępne są w biurach:
1) ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,
2) al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,
3) ul. Grunwaldzka 41 w Cieszkowie,
4) ul. Rynek 2 w Zdunach,
5) ul. Rynek 11 w Sulmierzycach,
oraz na stronie internetowej Związku http://www.eko7.krotoszyn.pl/.
 
Wypełnione dokumenty należy złożyć w jednym z wyżej wymienionych biur.

 Plik do pobrania:

REGULAMIN_DOKARMIANIE 2017.pdf

Załącznik1.pdf

Załącznik2.pdf

 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
W dniu: 04.10.2017 w Ośrodku Zdrowia ul. Grunwaldzka 2A w Kobylinie w godzinach od 08:00 do 10:00
odbędą sie Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy
Zapisy telefonicznie (65)548-24-53
Koszt badania komputerowego - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (badanie dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 04.10.2017
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację
okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)
Serdecznie zapraszamy  
OKO-LUX Sp z o.o.
 
Awans Klaudii na Grand Prix Polski Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćI Grand Prix Wielkopolski w sezonie 2017/2018 odbył się Czempiniu 9 września. W turnieju startowało 78 zawodników z wielkopolski. Przed turniejem odbyła się uroczystość wręczenia pucharów i statuetek za miniony sezon. Najlepszą żaczkom w sezonie 2016/2017 w Wielkopolsce zastała Klaudia Wachowiak, która w rankingu krajowym uplasowała się na 11 miejscu .W turnieju tym Klaudia startując od tego sezonu w starszej kategorii (młodziczek) zajęła II miejsce i awansowała na I Grand Prix Polski (prawo startu w turnieju ogólnopolskim ma tylko dwóch zawodników z Grand Prix Wielkopolski). Kolejnym zawodnikiem reprezentującym klub, który z roku na rok robi coraz większe postępy był Lucjan Maćkowiak, stoczył on wiele zaciętych, interesujących i stojących na wysokim poziomie pojedynków zajmując ostatecznie wysokie 13 miejsce.   


Robert Wachowiak

Czytaj całość
 
Ostrzeżenie - Silny wiatr Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego  nr 57 wydanego przez IMGW PIB Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia  13.09.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: silny wiatr
 
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego - zachodu.      
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 13.09.2017 r. do godz. 02:00 dnia 14.09.2017 r.

Stopień zagrożenia: 1  ( w skali 3 -stopniowej )

Obszar: województwo wielkopolskie.    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
 
Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 332-43-50.62 332-43-51 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 548-24-01.

Burmistrz Kobylina
 
Klub KS Piast Utwórz PDF Drukuj
Początek rundy jesiennej pomyślny dla naszego klubu.
Stoją od lewej: Bartosz Knuła, Patryk Kamiński, Adam Kurzawa, Dominik Snela, Jakub Pospiech, Jakub Poślednik, Jakub Szymanowski, Mateusz Olikiewicz, Jan Lisiecki (Prezes KS Piast), Dariusz Wiśniewicz (trener KS Piast). Klęczą od lewej: Błażej Wielebiński, Karol Swora, Tomasz Kokot, Bartosz Kowalski, Szymon Wosiek, Marcin Kurzawa, Krystian Jędrzejak, Mateusz Wachowiak, nieobecny Mikołaj Konieczny.
 
Medalistka Igrzysk Olimpijskich Niesłyszących u Burmistrza Kobylina Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZ wizytą u pełniącego obowiązki Burmistrza Kobylina – Rafała Nowackiego gościły w minionym tygodniu: mistrzyni walk sumo, judo oraz tenisa stołowego - Natalia Brzykcy i medalistka Mistrzostw Świata w sumo – Sylwia Krzemień.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 140 z 1987