Aktualności
Najnowsze informacje
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj

Burmistrz Kobylina

prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze : Informatyk

Wymiar etatu: 1 etat w Urzędzie Miejskim w Kobylinie                              

Szczegoły pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5789
 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami organizuje szkolenie pt. "Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami". Na terenie powiatu krotoszyńskiego szkolenie odbędzie się 6 września 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Wiejskiej w Bożacinie ul. Jagły 17, 63-700 Krotoszyn

Informacja do pobrania w pliku pdf
 
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
W sobotę, 8 września, na boisku przy sali sportowej „Pilawa” o godz. 15.00 odbędzie się „Międzyparafialny Turniej o Puchar Kobylińskich Proboszczów”. Rywalizować między sobą będą przedstawiciele dwóch kobylińskich parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania.
 
Uroczystości dożynkowe w Wyganowie Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćW minioną sobotę (25 sierpnia) na świetlicy wiejskiej w Wyganowie tradycyjnie już odbyły się dożynki wiejskie, na które zaproszeni zostali mieszkańcy, Burmistrz Kobylina wraz z małżonką, radni, ksiądz proboszcz lokalnej parafii oraz przedstawiciele różnych organizacji działających we wsi. Część obrzędową uświetnił występ Kapeli z Klina. Prowadzący dożynki wręczyli wszystkim gościom i rolnikom przepiękne wieńce dożynkowe. Całość święta plonów w Wyganowie dopełniła zabawa taneczna.

Czytaj całość
 
Kolejny dowód bardzo dobrej współpracy Gminy Kobylin z Powiatem Krotoszyńskim! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 22 sierpnia br. Powiatowy Zarząd Dróg wykonał prace remontowe na drodze powiatowej nr 5131 prowadzącej z miejscowości Wyganów do miejscowości Starkówiec. Prace polegały na naprawie nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i kruszywem. Inwestycja w całości sfinansowana przez Powiat Krotoszyński. W miejscowości Wyganów wyremontowano odcinek o powierzchni 2800 m2, natomiast w miejscowości Starkówiec odcinek o powierzchni 2841 m2. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego z władzami powiatu – Starostą Stanisławem Szczotką, Wicestarostą Pawłem Radojewskim, Radnym Powiatowym Wiesławem Popiołkiem oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztofem Jelinowskim.
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja na temat ochotniczych form służby wojskowej.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zalesie Małe,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018,
  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

                                                       Przewodniczący
                                                        Rady Miejskiej

                                                      Tadeusz Dżygała

 
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na uroczystość patriotyczną poświęconą pamięci ofiar II wojny światowej w piątek 31 sierpnia br. o godz. 19:00 przy pomniku „Poległym i Pomordowanym” ul. Krotoszyńska.

                                                                                                       Prezes KTK
                                                                                                   Teresa Bukowska
 
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćBURMISTRZ KOBYLINA
ogłasza
III przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C355, Nr rej. PKR C191, rok produkcji 1972
stanowiącego własność Gminy Kobylin


Opis przedmiotu sprzedaży:

Pojazd marki: URSUS
Model pojazdu: C355
Nr rejestracyjny: PKR C191
Rok produkcji: 1972
Nr identyfikacyjny (VIN): 138453
Data pierwszej rejestracji: 31.07.1972 r.
Data ważności badania technicznego: 05.12.2018r.
Ubezpieczenie OC ważne do: 31.12.2018r.
Dop. masa całkowita: 2680 kg
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/Moc silnika: 3120,00 cm3

Cena wywoławcza:
5.840,11 zł netto + obowiązująca stawka VAT 23%, tj. 1.343,23 zł, co daje cenę brutto 7.183,34 zł
Czytaj całość
 
Zbiornik Grobla Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 22 sierpnia br. odbył się odbiór końcowy robót polegających na odtworzeniu zbiornika wodnego przy ulicy Grobla w Kobylinie. Wykonawcą była firma AGRO – LAS SERWIS Handel i Usługi Andrzej Piętowski z Poznania. W ramach inwestycji w pierwszej kolejności wykonano odmulenie dna stawu. Następnie projekt przebudowy terenu obejmował odnowienie linii brzegowej wraz z remontem istniejących budowli wodnych oraz oczyszczenie rowu. Istniejący drzewostan został uzupełniony o nowe nasadzenia. Ostateczny koszt wykonanych robót wyniósł 218.912,26 zł. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki finansowe z programu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „Lider” w kwocie 146.033,00 zł.
Czytaj całość
 
Gminne Dożynki Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW niedzielę 19 sierpnia br. na stadionie w Kobylinie odbyły się Gminne Dożynki, których organizatorem był Urząd Miejski oraz samorządy wiejskie Gminy Kobylin.
Imprezę rozpoczęło przejście korowodu składającego się z delegacji poszczególnych wsi, władz Gminy oraz zaproszonych gości na stadion. Tradycyjnie już uroczystości dożynkowe na stadionie rozpoczęły się wylotem gołębi. Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński dokonał oficjalnego otwarcia dożynek, a wieńce dożynkowe poświęcił Ojciec Ksawery Majewski Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Kobylinie.

Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćBURMISTRZ KOBYLINA
ogłasza
III przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 005 nr rejestracyjny PKR L449, rok produkcji 1988
stanowiącego własność Gminy Kobylin


Opis przedmiotu sprzedaży:

Pojazd marki: JELCZ 005
Nr rejestracyjny: PKR L449
Rok produkcji: 1988
Nr identyfikacyjny (VIN): 11562
Data pierwszej rejestracji: 10 stycznia 1989
Data ważności badania technicznego: 4 kwietnia 2018
Ubezpieczenie OC ważne do: 31 grudnia 2018
Przebieg: 30057 km
Dop. masa całkowita: 12000 kg
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/Moc silnika: 11100
Dopuszczalna ładowność: 2500 kg
Liczba miejsc: 6

Cena wywoławcza:
10 560,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT 23%, tj. 2 428,00 zł, co daje cenę brutto 12 988,00 zł


Czytaj całość
 
Droga Starygród Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćTrwają prace związane z przebudową drogi gminnej w Starymgrodzie prowadzącej w kierunku cmentarza. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z tłucznia oraz ułożenie masy bitumicznej na odcinku 230 metrów i szerokości 5 metrów. Dużą część robót przygotowawczych wykonali parafianie kościoła rzymsko – katolickiego p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie.

Czytaj całość
 
Wakacje Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZgodnie z tradycją z lat ubiegłych w okresie letnim zostały zorganizowane Zielone Wakacje. Tegorocznym organizatorem półkolonii była Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Dla wielu dzieci jest to jedyna forma wypoczynku i atrakcji w czasie letnich wakacji. Półkolonie odbywały się w dwóch turnusach, pierwszy od 2 do 13 lipca oraz drugi 16 do 27 lipca w godzinach od 9:00 do 14:00. Z tej formy wypoczynku skorzystało 60 uczniów naszej szkoły jak również dzieci ze szkoły w Zalesiu Małym i ze Smolic. Pieczę nad wychowankami sprawowały Panie DANUTA JANURA – BARTECZKA, JOANNA MAJOREK – PILUJSKA, KLAUDIA BARANOWSKA.
Czytaj całość
 
XXVII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćXXVII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Galeria Zdjęć
 
Czytaj całość
 
Dożynki wiejskie w Łagiewnikach - 15.08.2018 r. Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW środowe popołudnie mieszkańcy Łagiewnik zgromadzili się na placu przy świetlicy wiejskiej, aby wspólnie obchodzić Święto Plonów. Część oficjalną rozpoczął sołtys wsi Grzegorz Kreczmer, który przywitał wszystkich rolników, mieszkańców i gości. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Dżygała, Radny Powiatu Krotoszyńskiego Wiesław Popiołek, Prezes Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Władysław Poślednik, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kobylinie Mateusz Sójka oraz Kierownik Posterunku Policji w Kobylinie Mariusz Polny. Dożynkową część artystyczną przygotował zespół Łagiewniczanie.
Czytaj całość
 
XXVII Przegląd Klubów Seniora Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość12 sierpnia w Kobylinie odbył się XXVII przegląd Klubów Seniora. Organizatorem przeglądu byli członkowie Klubu Seniora Złoty Wiek” z Kobylina. Z zaproszenia skorzystali seniorzy z następujących zespołów: Familia Kuklinów, Pogodni Krotoszyn, Razem Raźniej Długie Stare, Pod Klonem Miejska Górka, Babie Lato Żerków, Głuchowianie Głuchów, Harfa Kobylin. Przegląd otworzył Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński. Na zakończenie Pani Teresa Łukowiak - Prezes Klubu Seniora z Kobylina wręczyła przedstawicielom poszczególnych klubów pamiątkowe serca i dyplomy.
Czytaj całość
 
Dożynki wiejskie w Raszewach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćWe wtorkowy wieczór 14 sierpnia odbyły się po raz pierwszy dożynki wiejskie w Raszewach. Po trudach żniw mieszkańcy tej małej wsi spotkali się wraz z Burmistrzem Kobylina – Tomaszem Lesińskim na boisku w centrum wsi, by wspólnie świętować „Dożynki 2018”. Podczas biesiady wszyscy mogli skosztować pysznych domowych wypieków, grochówki, grillowanej kiełbaski, a także chleba ze smalcem. Sołtys podzielił się z mieszkańcami chlebem wypieczonym z mąki z tegorocznych zbóż.
Czytaj całość
 
XXVII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Wyniki Utwórz PDF Drukuj

XXVII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:

Wyniki:

Open: Pobierz

Drużynowe: Pobierz

 

K1: Pobierz

K2: Pobierz

K3: Pobierz

K4: Pobierz

 

M1: Pobierz

M2: Pobierz

M3: Pobierz

M4: Pobierz

 
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość12 sierpnia zakończyły się rozgrywki tenisa ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla. W zawodach wystartowało 14 zawodników, którzy zostali podzieleni na grupy z każdej grupy do dalszych rozgrywek awansowały po dwie osoby. W meczu o trzecie miejsce Janusz Deptuła pokonał Mieszko Grzesiaka 2:0 (6:2, 6:3), w meczu o pierwsze miejsce Ryszard Bruder pokonał Bogusława Frąckowiaka 2:1 (4:6, 6:2, 6:0). Wręczenia pamiątkowych statuetek i sprzętu sportowego dokonali Przewodniczący Rady Osiedla Zdzisław Górski i Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński
Czytaj całość
 
Dożynki wiejskie sołectw Smolice i Zdziętawy Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW niedzielę 12 sierpnia br., na pięknie przystrojonym kwiatami i kłosami zbóż placu, w pobliżu świetlicy wiejskiej w Smolicach, odbyły się „Dożynki Wiejskie 2018”., zorganizowane przez Sołectwa wsi Smolic i Zdziętaw, na czele z sołtysami: Panem Józefem Ratajczakiem – pełniącym rolę Gospodarza Dożynek oraz Panią Hanną Szymańską.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 141 - 160 z 2558