Aktualności
Najnowsze informacje
Gniazdo bociana w nowym miejscu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość21 lutego br. na ulicy Boruty zostało przeniesione gniazdo bociana. Dotychczasowe miejsce było dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Nowe miejsce zostało udostępnione przez Pana Tadeusza Nojmana    Operację przeprowadziła firma Instalatorstwo Elektryczne Sebastiana Bazaka z Kobylina i firma Łukasza Rybczyńskiego Instal Bud z Koźmina Wlkp. Teraz czekaliśmy na przylot właściciela gniazda i jego reakcję na nowe lokum. 23 marca br. przyleciał bociek, na razie pojawił się pan bocian, który przygotuje gniazdo na przylot partnerki. Powodzenia na nowym miejscu.
Czytaj całość
 
Mistrzostwa Wielkopolski LZS Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW niedzielę 19 marca w Koźminie Wielkopolskim rozgrywane były Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym. Była to ogromna, prestiżowa impreza, w której startowało ponad 164 zawodników w czterech kategoriach wiekowych z dziewiętnastu powiatów. Powiat krotoszyński reprezentowała 12 - osobowa ekipa, w tym 5 - osobowa z Kobylina w składzie: Klaudia Wachowiak, Antoni Frąckowiak, Lucjan Maćkowiak, Kacper Waszyński, Robert Wachowiak.
Czytaj całość
 
ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 24 marca 2017 roku Utwórz PDF Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 39/2017
Burmistrza Kobylina
z dnia 24 marca 2017 roku
 
 
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Kobylin


          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 Statutu Sołectwa Stary Kobylin stanowiącego załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje :

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Kobylin.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w Sali Klubu Seniora w Kobylinie.
3. Dla dokonania ważnego wyboru do Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej liczby mieszkańców zarządzam odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego zebrania w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.
4. Porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Wyborczej.
3. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
4. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie.  
5. Obradom przewodniczyć będzie Grzegorz Okupnik.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                               Zastępca
                                                                      Burmistrza Kobylina
                                                                        /-/ Mirosław Sikora
 
Puchar Polski w Brzegu Dolnym Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW niedzielę 19 marca w kompleksie hotelowo sportowym Rokita Brzeg Dolny odbył się Puchar Polski w Sumo. Rywalizacja toczona była w dwóch kategoriach wiekowych juniorów i seniorów. Każdy z zawodników miał prawo startu w dwóch kategoriach wagowych tj. swojej i w kategorii wyżej.  Kobylin reprezentowało 7 dziewcząt i 10 chłopców. W gronie juniorek najlepiej walczyły Monika Sowa zdobywając złoty medal w kategorii 65 kg i srebrny medal w kategorii 70 kg, Aleksandra Bzodek zdobywając złoty medal w kategorii 70 kg i srebrny medal w kategorii 65 kg, Julia Całka zdobywając srebrny medal w kategorii 50 kg i brązowy medal w kategorii 55 kg i Marta Wielebińska zdobywając srebrny medal w kategorii 70 kg i brązowy medal w kategorii +70 kg. W rywalizacji juniorów brązowe medale dodali Jakub Kobusiński w kategorii 70 kg i Jarosław Ptak w kategorii 100 kg. Wśród seniorów srebrne medale zdobyli Patryk Swora w kategorii 92 kg i Bartosz Wojciechowski w kategorii 100 kg oraz dwa brązowe medale dorzucił Stefan Klejewski w kategorii 115 kg i kategorii Open.  
    Trener - Mirosław Flak
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 30 marca 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2016 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2016 roku.
8.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin za rok 2016.
9.  Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobylin na lata 2017 – 2022,
b) w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
c) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Kobylin na lata 2017 -2020,
d) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zalesie Małe,
e) w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
f) w sprawie: wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie,
g) w sprawie: nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
i) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Dżygała
 
Kobylińska Halowa Liga Piłki Nożnej Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość12 marca br. zakończyły się rozgrywki kobylińskiej halowej ligi piłki nożnej. W ostatniej kolejce w  tabeli  nastąpiła jedna zmiana. Zwycięzcą siódmej edycji kobylińskiej halowej ligi piłki nożnej  została drużyna Veneti Kobylin, drugie miejsce zajęła drużyna Strażnicy Zachodniej Bramy, trzecie miejsce zajęła drużyna Wachowiak Team. W sumie rozegrano 65 meczy w których strzelono 653 bramki. Królem strzelców  został Mateusz Wachowiak, zdobywca 33 bramek. Dekoracji zwycięzców dokonał Zastępca Burmistrza  Kobylina Mirosław Sikora. Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i medale, drużyny od czwartego do dziesiątego miejsca pamiątkowe statuetki, ponadto zwycięzca ligi otrzymał sprzęt sportowy.
Czytaj całość
 
Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Lwówek -Odolanów Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek -Odolanów o długości ok. 168 km i średnicy 1000 mm. Wykonawcą robót budowlanych II etapu inwestycji jest Konsorcjum firm JT S. A. oraz IMP PROMONT d.o.o. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to IV kwartał 2018 roku.

Pobierz Informacje w pliku pdf

Informacja o procedurze przyznawania odszkodowan.pdf

 

Czytaj całość
 
Kobyliniacy z 6 pucharami! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW Raszkowie w dniach 4-5 marca 2017 roku odbył się II Ogólnopolski Memoriał im. Zygmunta Lubienieckiego. W dwudniowym turnieju wystartowało łącznie 237 zawodników z województw; wielkopolskiego, łódzkiego lubuskiego oraz dolnośląskiego. Klub Spółdzielca Kobylin reprezentowało 9 zawodników, z których przede wszystkim ci najmłodsi zaprezentowali się na wysokim poziomie zajmując wysokie lokaty. Miłą niespodziankę sprawili przede wszystkim Antoni Frąckowiak i Jakub Kaczmarek, zajmując odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Klaudia Wachowiak startująca w dwóch kategoriach: żaczek i open kobiet (seniorki i weteranki) spisała się bardzo dobrze zwłaszcza w kategorii wyższej grając z dużo starszymi zawodniczkami, gdzie zajęła siódme miejsce.
Czytaj całość
 
Piotr Reiss w Krotoszynie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćWe wtorek, 28 lutego na zajęciach Akademii Piłkarskiej Reissa w Krotoszynie pojawił się Piotr Reiss. Legenda Lecha Poznań, a obecnie właściciel szkółki oficjalnie pożegnał dotychczasowego trenera oraz sprawdził jakie postępy robią najmłodsi adepci futbolu
Treningi grupy A1, A2, B1 i B2 odbyły się w hali ZS nr 3. Podczas nich Rejsik odbył pogawędkę z dziećmi. Nie zabrakło autografów i pamiątkowych zdjęć. Pamiątkową antyramę otrzymał trener Grzegorz Kroczak, który kończy swoją działalność w APR. Jego miejsce zajmie nauczyciel WF Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie - Adam Kaj.

Czytaj całość
 
II LOKALNY KONKURS FRYZJERSKI Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość28 lutego 2017 r. w sali szkolnej Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie odbył się II Lokalny Konkurs Fryzjerski pod hasłem „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer”. Organizatorami konkursu byli Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie oraz Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie. Honorowy patronat nad konkursem objęli Burmistrz Kobylina oraz Prezes Izby Rzemieślniczej w Krotoszynie p. Józef Januszkiewicz.  

Czytaj całość
 
Planowe wyłączenia prądu 13.03.2017 Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.03.2017 roku w godzinach 8:30 – 14:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:


gm. Kobylin: Długołęka nr 37, nr 39 do 44, hydrofornia.
 
Strzelanie z okazji Dnia Kobiet Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość5 marca br. odbyło się strzelanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem zawodów było Koło Środowiskowe LOK Kobylin. W zawodach wzięło udział   27 zawodników, każdy mógł oddać dowolną ilość dziesięciostrzałowych serii. Do klasyfikacji wliczano wynik najlepszej serii.
Czytaj całość
 
IV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Kobylin Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćTak jak w latach ubiegłych dyrekcja gimnazjum wraz z nauczycielami języków obcych zaprosiła do naszej szkoły reprezentantów szkół podstawowych z gminy Kobylin do udziału w IV Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.  
Festiwal ma formę konkursu z nagrodami, a głównym jego przesłaniem jest zachęcenie uczestników do obcowania z muzyką, rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży oraz popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew.
Imprezę rozpoczęła Deszczowa piosenka, by zachęcić wszystkich uczestników do jak najlepszego zaprezentowania swojego talentu bez względu na pogodę.

Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj

OKRESOWE PUNKTY OBSŁUGI PODATNIKA  W GMINACH POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

W związku z trwającą akcją składania zeznań rocznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie, w porozumieniu z włodarzami Gmin powiatu krotoszyńskiego informuje, że w miesiącach marcu i kwietniu 2017r. w siedzibach gmin Koźmin Wlkp., Kobylin, Zduny, Rozdrażew oraz w Sulmierzycach uruchomione zostaną okresowe punkty obsługi podatnika.

W punktach tych będzie można:
- uzyskać informację na temat rozliczenia za 2016r.,
- złożyć zeznanie i otrzymać potwierdzenie złożenia tego dokumentu oraz skorzystać z fachowej pomocy przy wypełnianiu formularzy zeznań rocznych.

Okresowe punkty obsługi podatnika czynne będą w godzinach 8.00-14.00 w wyznaczonych pomieszczeniach urzędów miast i gmin w następujących terminach:
Zduny 2017-03-13  i 2017-04-12
Kobylin 2017-03-13  i 2017-04-12
Sulmierzyce 2017-03-15  i 2017-04-19
Rozdrażew 2017-03-15  i 2017-04-19
Koźmin Wlkp 2017-03-14 i  2017-04-10


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 
OGŁOSZENIE !!! Utwórz PDF Drukuj
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU
POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
PROFILAKTYKA JASKRY)
dniu: 15.03.2017  w Ośrodku Zdrowia „AVICENNA” ul. Grunwaldzka 2A
w Kobylinie
w godzinach od 08:00 do 10:00     
odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (65)548-24-53
Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 15.03.2017
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację
okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy   
OKO-LUX Sp z o.o.

 
Puchar Polski w Sumo Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW niedzielę 26 lutego w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie odbył się Puchar Polski w Sumo. Tradycyjnie impreza ta rozpoczyna sezon startowy sumoków. Rywalizacja toczona była w dwóch kategoriach wiekowych juniorów i seniorów. Każdy z zawodników miał prawo startu w dwóch kategoriach wagowych tj. swojej i w kategorii wyżej.  Kobylin reprezentowało 6 dziewcząt i 10 chłopców.
Czytaj całość
 
OSTRZEŻENIE  SILNY WIATR / 1 Utwórz PDF Drukuj

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 13 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 01.03.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: SILNY WIATR

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 10:00 dnia 02.03.2017 r. do godz. 19:00 dnia 02.03.2017 r.

Stopień zagrożenia: 1


Obszar: województwo wielkopolskie.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 3324350, 62 3324351 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.


Burmistrz Kobylina

 
Spotkanie ze stylistką Utwórz PDF Drukuj

Biblioteka Publiczna w Kobylinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie autorskie ze stylistką Alicją Bogdan.

Szczegóły na załączonym plakacie.

 
Zarządzenie Utwórz PDF Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 1/2017
Przewodniczącego Zarządu Osiedla
z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie : wyborów dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla


          Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Osiedla w Kobylinie stanowiącego załącznik Nr 21 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069 i z 2004 r. Nr 144, poz.2987), postanawiam co następuje :

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla   w Kobylinie.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku (poniedziałek)                  o godzinie 17.00 w remizie OSP przy ul. Krobskiej 19 w Kobylinie.
3. Dla dokonania ważnego wyboru członka Zarządu Osiedla na Zebraniu Mieszkańców Osiedla niezbędny jest udział co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganego quorum zarządzam odbycie następnego zebrania pół godziny po upływie pierwszego terminu  bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
4. Porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Wyborczej.
3. Zgłaszanie kandydatów na członka Zarządu Osiedla.
4. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie.   

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący

Zarządu Osiedla
                                                                            
/-/ Zdzisław Górski

 
Przetarg Utwórz PDF Drukuj

Burmistrz Kobylina

Ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylin.

Informacja do pobrania w pliku pdf

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 141 - 160 z 1871