Aktualności
Najnowsze informacje
Szkoła Ludzi Sukcesu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDnia 3 września została opublikowana lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Celem projektu pod nazwą „SZKOŁA LUDZI SUKCESU” złożonego przez Gminę Kobylin jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Kuklinowie, Smolicach, Zalesiu Małym i Kobylinie poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i kursami nauczycieli. Spośród 190 złożonych wniosków nasz wniosek znalazł się na 27 miejscu listy rankingowej. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 342 815,86 zł a kwota dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wynosi 325 441,36 zł.
Czytaj całość
 
Sprzedaż przyczepy Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćBURMISTRZ KOBYLINA o g ł a s z a III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przyczepy T058, Nr rej. PKR P383, rok produkcji 1989 stanowiącego własność Gminy Kobylin. Szczegóły pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5798
Czytaj całość
 
Budowa grzybka -świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
W dniu 11 września br. ogłoszony został przetarg na budowę grzybka - świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie. W roku bieżącym wykonany zostanie I etap inwestycji (stan zerowy), który polegał będzie na wykonaniu fundamentów z częścią posadzki oraz częścią kanalizacji sanitarnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września br.
 
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
W dniu 7 września br. ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Mickiewicza w Kobylinie, w ramach której wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej granitowej na długości 164,92 m ze ściekiem zlokalizowanym w odległości 0,2 m od osi jezdni. Na połączeniu z ul. Krobską zaprojektowano wymianę krawężników betonowych oraz wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. W zakresie odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z korektą niwelety przewidziano likwidację istniejących wpustów ulicznych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września br.
 
INFORMACJA Utwórz PDF Drukuj
Wnioski o wsparcie finansowe z Rady Osiedla dla klubów sportowych i stowarzyszeń należy składać do 3 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kobylinie biuro nr 11.
 
Turniej Karate Utwórz PDF Drukuj
Uczniowski Klub Sportowy UKEMI zaprasza na VI Turniej Karate o Puchar Burmistrza Kobylina, który odbędzie się 22.09.2018r. o godz. 10,00 w Hali Środowiskowo – Sportowej ul. 3-go Maja 9 w Kobylinie.
 
Emeryci z Kobylina w podróży szlakiem piastowskim! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 9 września br. Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 9 w Kobylinie wybrał się w podróż do korzeni państwa i narodu szlakiem piastowskim Gniezno - Lednica - Dziekanowice, pod hasłem "Tu rodziła się Polska". Wycieczka rozpoczęła się mszą świętą w Katedrze Gnieźnieńskiej, a później zwiedzaniem katedry. Następnie emeryci udali się do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Kolejny punkt to Lednica - Muzeum Pierwszych Piastów. Na zakończenie emeryci wybrali się na pożegnanie lata w żywym skansenie w Dziekanowicach, gdzie usłyszeli jak żyli, walczyli i budowali nasi przodkowie.
Czytaj całość
 
Festyn rodzinny u Franciszkanów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW minioną niedzielę 9 września po nieszporach niedzielnych w ogrodach u kobylińskich Ojców Franciszkanów odbył się kolejny już piknik rodzinny. Tym razem piknik związany był z 10 rocznicą istnienia Parafii Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie. W programie znalazły się między innymi występy zespołów: „Schola Lenartowicka & Sound of Heaven”, „Młodzi Duchem” oraz wiele innych atrakcji, jak na przykład wystawa rękodzieła, konkursy dla dzieci oraz kawa, ciasto, smażone kiełbaski i inne łakocie.
Czytaj całość
 
Przebudowa drogi w Starymgrodzie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniu 9 września br. odbył się uroczysty odbiór robót związanych z przebudową drogi gminnej w Starymgrodzie prowadzącej w kierunku cmentarza. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 11:30 w kościele p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie, w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Sekretarz Gminy Mirosław Sikora oraz radni i sołtysi, a także Wykonawca Damian Wojtkowiak. Po mszy świętej nastąpiło oficjalne otwarcie drogi poprzez przecięcie wstęgi. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia oraz ułożenie masy bitumicznej na odcinku 230 metrów i szerokości 5 metrów. Dużą część robót przygotowawczych wykonali parafianie kościoła rzymsko – katolickiego p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie. Wartość robót opiewa na kwotę 96.724,09 zł.
Czytaj całość
 
60. Rocznica powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Miejski" w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 8 września br. odbyła się uroczystość 60. rocznicy powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Miejski” w Kobylinie w której udział wziął Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński. Od powstania pierwszych ogrodów działkowych w Polsce minęło już ponad 180 lat. W Kobylinie pracowniczy ogród działkowy ma swój początek w roku 1955. Początkowo jako ogrody tymczasowe na terenie osiedla domów rodzinnych w okolicach dworca PKP których likwidacja nastąpiła już 1 października 1957 roku, ponieważ teren ten został wydzielony pod budownictwo mieszkaniowe. Likwidacja ogródków działkowych spowodowała wydzielenie nowego miejsca, którym został teren stanowiący obecny ogród. Objęcie terenu przez Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych nastąpiło już wiosną 1958 roku. Od tego czasu datuje się zorganizowaną formę „Miejskiego” Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kobylinie w dniu 16 kwietnia 1958 roku.
Czytaj całość
 
Teren inwestycyjny! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćGmina Kobylin jest właścicielem atrakcyjnego wolnego terenu inwestycyjnego o pow. 6,4190 ha, który w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod przemysł i usługi. Działka znajduje się przy ulicy Kolejowej w Kobylinie. Teren ten wyróżnia interesująca lokalizacja, dobre skomunikowanie z zewnętrznym systemem drogowym, a także istnieje możliwość uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. Działka przylega bezpośrednio do terenów kolejowych linii komunikacyjnej Ostrów Wlkp. - Leszno. Władze samorządowe są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.
Czytaj całość
 
Senior z inicjatywą - "Życie to kabaret" Utwórz PDF Drukuj
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają seniorów na konferencję i warsztaty terapii śmiechem „Śmiech to zdrowie! Dlaczego warto sięgać po witaminę U?” Szczegóły na plakacie.
 
Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej Utwórz PDF Drukuj
Przed nami ostatni już etap rowerowego Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, uhonorowanie bohaterów poległych za Ojczyznę przez złożenie kwiatów w miejscach pamięci, upamiętnienie XX rocznicy powstania samorządu powiatowego poprzez ukazanie wspólnego dorobku samorządów gminnych i samorządu powiatowego, a także ukazanie piękna Ziemi Krotoszyńskiej, propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia w formie turystyki rowerowe oraz integracja samorządów i mieszkańców powiatu. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników dwóch kółek na wspólną wycieczkę.
 
Pożegnanie lata u seniorów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość„Pyra z gzikiem” – pod takim hasłem odbyło się pożegnanie lata zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym dla członków i sympatyków Koła nr 9 w Kobylinie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Następujące po sobie pory roku są odzwierciedleniem kolejnych etapów życia ludzkiego. Zarówno w przenośni, jak i w życiu ta piękna pora roku kończy się i za progiem nieuchronnie czeka jesień. Od stanu zdrowia fizycznego i nastawienia psychicznego zależy czym będzie dla seniorów – „złotą polską jesienią”, czy „szarą jesienną słotą”. Licznie zgromadzeni seniorzy bawili się w doskonałych humorach. Takie spotkania integracyjne są dla nich bardzo ważne, gdyż mimo wieku pozwalają im żyć aktywnie i spotykać się z różnymi ludźmi.
Czytaj całość
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćTegoroczna inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbyła się 3 września. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Uczniom smolickiej szkoły towarzyszyli tego dnia wyjątkowi goście: Ksiądz Kanonik dr Błażej Dojas, inspektor ds. oświaty pani Sylwia Wachowiak, sołtys Smolic i Radny Kobylina pan Józef Ratajczak oraz sołtys Zdziętaw pani Hanna Szymańska.
Czytaj całość
 
ZAJĘCIA KARATE! Utwórz PDF Drukuj
Uczniowski Klub Sportowy UKEMI zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia karate. Zajęcia odbywać się będą w sali przy Gimnazjum Kobylin ul. Krotoszyńska 6.
 
RATA PODATKU Utwórz PDF Drukuj

Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku rolnego, leśnego oraz  od nieruchomości, że 15 września 2018 r. mija termin zapłaty trzeciej raty podatku.

Zobowiązania można uregulować w następujący sposób:
1) przelewem na konto bankowe Gminy Kobylin
nr konta: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001,
2) przelewem na indywidualny rachunek umieszczony na końcu decyzji ustalającej wysokość podatku na rok 2018,
3) w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30,
4) wpłatą gotówkową w Banku Spółdzielczym w Kobylinie.


W przypadku dokonania przelewu bądź wpłaty w banku w tytule należy wskazać imię
i nazwisko właściciela nieruchomości oraz informacje, że wpłata dotyczy raty podatku.
Przypominamy również, że wszelkie zmiany własności bądź sposobu użytkowania gruntów, budynków oraz budowli zgłaszać należy w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 4 w celu zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.

 
Impreza z Karolem Okrasą! Utwórz PDF Drukuj
W dniu 9 września 2018 roku na Rynku w Krotoszynie odbędzie się impreza z Karolem Okrasą. Szczegóły na plakacie!
 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.09.2018 roku w godzinach 15:30 – 17:00 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco: gm. Kobylin: Górka nr 1 do 9, nr 12 do 22, nr 24, 26 Rejon Dróg, nr 22 gospodarstwo rolne Biernacki.
 
Zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców powiatu krotoszyńskiego Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćSzpital Powiatowy w Krotoszynie zakończył zakupy nowego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach unijnego projektu, którego wartość wyniosła blisko 1,3 mln zł. Nowy sprzęt pomoże w ratowaniu życia mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.  

Projekt: Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, podsumowany został podczas konferencji prasowej dla mediów lokalnych, która 14 sierpnia odbyła się na krotoszyńskim SOR-ze.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.


Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 201 - 220 z 2643