Aktualności
Najnowsze informacje
Akademia z okazji 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W czwartek 26 stycznia 2012 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 24 października 1795 roku nastąpił akt końcowy Rzeczypospolitej. Trzy mocarstwa – Rosja, Austria i Prusy podzieliły pomiędzy siebie Polskę. Wielkopolska znalazła się pod panowaniem pruskim. Mimo braku granic Polska istniała w sercach, duszy i tradycji Polaków.
Czytaj całość
 
Bez babci i dziadka ani rusz... Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość O swoich Dziadkach nie zapomnieli uczniowie SP w Smolicach i zaprosili Ich na szkolną uroczystość. Specjalny program przygotowany przez klasy I – III miał jednak nieco inny charakter. Przypominał telewizyjną FAMILIADĘ, a do rywalizacji stanęły drużyny... Babć i Dziadków. Po prezentacji zespołów, zawodnicy odpowiadali na szereg zabawnych pytań, np. "Jakie nogi ma kłamstwo? Co by było gdyby, babcia miała wąsy? Co zrobiła babcia, kiedy nie miała kłopotu?" itd. Na  postawione pytania padało wiele zaskakujących odpowiedzi, czasem potrzebna była konsultacja, narada zespołu...
Czytaj całość
 
Dla Babci i Dziadka śpiewała gromadka... Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość Dzień Dziadków to chyba jedno z najmilszych dni w roku. Dnia 26 stycznia  zaproszenie przedszkolaków z Oddziału przedszkolnego przy SP w Smolicach przyjęło blisko sto Babć i Dziadków. Najmłodsi, pod kierunkiem swoich Pań, przygotowali dla nich piękny program artystyczny. Wierszem i piosenką składali życzenia, dziękowali za troskę, opiekę, wielkie serce, wyrażali miłość, szacunek...
Czytaj całość
 
Poszukiwane osoby na stanowisko "Animatora" Utwórz PDF Drukuj

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie poszukuje kandydatów na stanowisko „Animatora” w ramach projektu – Moje Boisko – ORLIK 2012.

Potrzebne są dwie osoby. Każdy "Animator", na podstawie zawartej z woj. SZS umowy, zostanie zobowiązany do zrealizowania - zgodnie z okresem obowiązywania umowy - 80 godzin zajęć w każdym miesiącu.

Animatorem może być osoba wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkę samorządu terytorialnego, do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności na obiektach ORLIK, która powinna posiadać odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - uprawnienia szkoleniowe i (lub) organizacyjne (np. instruktor, trener, inne). Przebieg realizowanych przez "Animatora" działań musi być udokumentowany odpowiednimi zapisami w Dzienniku Pracy Animatora.

Podstawowe zadania "Animatora":

Czytaj całość
 
Łukasz najlepszy w Wielkopolsce Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość Bardzo dobrze zapowiada się  rok 2012 dla młodego tenisisty Łukasza Wachowiaka reprezentującego Klub Spółdzielcę Kobylin. Zawodnik ten za osiągane wysokie wyniki z początkiem roku został powołany do Kadry Wielkopolskiej Młodzików oraz kolejny raz stanął na najwyższym podium w Wielkopolsce.
Czytaj całość
 
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej Utwórz PDF Drukuj
W dniu 19 stycznia 2012 roku w Zdunach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Gimnazjum w Kobylinie reprezentowały następujące drużyny: grupa dziewcząt – Weronika Kazubek, Martyna Juskowiak i Natalia Jasiczak z klasy IIIb oraz drużyna chłopców – Bartłomiej Szymankiewicz i Bartosz Mencel z klasy IIIc, a także Sebastian Panek z klasy IIIa. Opiekunem grupy był pan Karol Gozdek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Młodzież zajęła w konkursie wysokie miejsca: dziewczęta w swojej kategorii zajęły drugie miejsce, natomiast chłopcy okazali się bezkonkurencyjni i zajęli miejsce pierwsze! Gratulujemy!
 
Zmiana terminu XV sesji Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Niniejszym uprzejmie informuję o zmianie terminu XV sesji Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 27 stycznia 2012 roku, o godzinie 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
Spotkanie z pracodawcami w Zasadniczej Szkole Zawodowej Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość Dnia 12 stycznia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracodawcami zatrudniającymi pracowników młodocianych - uczniów naszej placówki.

Zebranie zorganizowała i prowadziła p. Alicja Grzempowska. W spotkaniu wziął udział także dyrektor Biura Cechu mgr inż. Rafał Wolkenstein. Na spotkaniu omówione zostały sprawy związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych, między innymi: prawa i obowiązki, refundacja kosztów za szkolenie uczniów, przygotowanie i przebieg egzaminów zawodowych a także nowości związane z wprowadzeniem reformy w szkołach ponadgimnazjalnych. Zaproszeni goście odpowiadali także na indywidualne pytania pracodawców.

Czytaj całość
 
WOŚP w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość 8 stycznia już po raz dwudziesty ruszyła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy by pochylić się nad zdrowiem wcześniaków i ich mam. Na ulice Kobylina i innych miejscowości gminy, tak jak w całej Polsce, wyruszyli  wolontariusze by zbierać datki do swych puszek. W naszej gminie było ich 59 . Pod czujnym okiem szefa sztabu p. Karola Gozdka zebrali się o godz. 17.00 w budynku kina Świt, by zapewnić przybyłym mieszkańcom wiele atrakcji.
Czytaj całość
 
Dzień Babci i Dziadka w Zalesiu Małym oraz sukces Oliwii w konkursie pastorałek Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość
Dla Babci i Dziadka
Tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym zaprosili swoich ukochanych Dziadków na uroczystość z okazji Ich Święta. Wiadomo już od dawna, że Babcia i Dziadek to najwspanialsi przyjaciele: pocieszą, przytulą, zawsze zrozumieją. Na sali wiejskiej w Zalesiu Małym zebrało się 85 Dziadków. Program artystyczny z okazji tego święta przygotowały klasy III i VI pod okiem Pani Hanny Szałaty i Elżbiety Miedzińskiej. Popłynęły ciepłe życzenia, piosenki. Dzieci wręczyły swoim Dziadkom małe aniołki, które mają Ich chronić. Wiadomo każdy musi mieć swojego anioła. Po programie z racji święta, Dziadkowie wysłuchali przedstawienia z okazji Święta Bożego Narodzenia. Ten program przygotowały Pani Agata Skorupa i Cecylia Waścinska.
Czytaj całość
 
XV sesja Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 26 stycznia 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie,  Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
Kolędowanie Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość 8 stycznia przed betlejemskim żłóbkiem w naszej franciszkańskiej świątyni podczas nabożeństwa kolędowego o godz. 16.00 wystąpił zespół muzyczny "OK" z Ostrowa Wielkopolskiego, w którym śpiewa również nasza parafianka. A 15 stycznia w naszym kobylińskim Grecio na nabożeństwie kolędowym o godz. 15.00 zgromadziły się okoliczne chóry z Pogorzeli, z Wąsosza, z Łagiewnik oraz nasze z Kobylina "Cecylia" i "Harfa". Ten piękny śpiew i muzyka zjednoczyła wszystkich zebranych w wielkim uwielbieniu Boga przychodzącego na świat.

o. Serafin

Czytaj całość
 
Jasełka u franciszkanów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniu 15 stycznia u franciszkanów po Mszy św. o godz. 10.00 odbyły się jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedstawienia przybliżając nam w ten sposób tę wielką tajemnicę naszej wiary, jaką jest przyjście Zbawiciela do człowieka.
Czytaj całość
 
Szkolenia LGD Gościnna Wielkopolska Utwórz PDF Drukuj

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie ogłasza nabór uczestników szkolenia potencjalnych wnioskodawców działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji zgodnych z działaniami: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Szkolenie składa się z trzech merytorycznie powiązanych spotkań i ma na celu przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach w.w. działań podczas naboru wniosków zaplanowanego przez LGD Gościnna Wielkopolska na I kwartał 2012 roku.

Harmonogram szkolenia:

Czytaj całość
 
Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Utwórz PDF Drukuj
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie zaprasza na "Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek" który odbędzie się 14 stycznia 2012r. od godz. 16.00 w kinie "Świt".
 
Zapraszamy do kobylińskiego klasztoru przed betlejemski żłóbek na wspólne kolędowanie: Utwórz PDF Drukuj
  • 8 stycznia niedziela o godz. 16.00 dla młodzieży, kandydatów do bierzmowania, Żywego Różańca, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz wszystkich chętnych. Podczas kolędowania wystąpi młodzieżowy zespół z Ostrowa Wielkopolskiego.
  • 15 stycznia niedziela po Mszy św. o godz. 10.00 jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci.
  • 15 stycznia niedziela o godz. 15.00 kolędowanie z udziałem chórów.
  • 22 stycznia niedziela o godz. 15.00 kolędowanie dzieci z udziałem laureatów Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
 
Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu dzieci Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość28 grudnia w Święto Św. Młodzianków po Mszy św. o godz. 18.00 i błogosławieństwie dzieci odbyło się podsumowanie rorat oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci.

W koncercie wzięło udział ok. 30 dzieci. Dzieci, które nie opuściły ani jednego dnia rorat (30 dzieci) oraz każdy z uczestników koncertu otrzymał pamiątkę. Serdeczne podziękowania wszystkich odważnym dzieciom, rodzicom za pomoc oraz Pani Donacie za akompaniament na organach oraz o. Gwardianowi za efekty świetlne i nagłośnienie.

o. Serafin Sputek OFM

Zdjęcia wykonali: Pan Kupczyk i Pan Ratajczak

Czytaj całość
 
I Kiermasz Adwentowy u franciszkanów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość 17 i 18 grudnia w ogrodzie klasztornym odbył się adwentowy kiermasz. Można było skosztować świątecznych pyszności, m.in.: wafli św. Franciszka, pierników św. Klary wg przepisu babci Jadzi, grillowanych oscypek, domowego ciasta i kawy, barszczu w pasztecikami, grzanego wina z klasztornej studni. Również można było zaopatrzyć się w sianko na wigilijny stół, gałązki świerkowe czy jemiołę. Cały zysk ze sprzedaży adwentowych specjałów przeznaczony jest na cele charytatywne parafii. Wielkie podziękowania Pani Marioli oraz tym wszystkim, którzy zaangażowali się w kiermasz.
Czytaj całość
 
My też gramy z WOŚP Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość Tematem tegorocznego już 20. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest  Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą i odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Jurek Owsiak wraz ze swoim zespołem skoncentruje się nad opieką medyczną nad wcześniakiem, ale także pochyli się nad zdrowiem chorej na cukrzycę mamy w ciąży, nad którą roztacza już od kilku lat opiekę związaną z zagrożeniami jakie niesie ta choroba. Choroba, która według Światowej Organizacji Zdrowia jest to chorobą cywilizacyjną XXI wieku.

Czytaj całość
 
Szkolenie dla przedsiębiorców z terenu Gminy Kobylin Utwórz PDF Drukuj
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kobylinie zapraszają na spotkanie w dniu 18 stycznia 2012r. (środa) do Klubu Seniora w Kobylinie na godz. 14-tą, w celu przeprowadzenia szkolenia i omówienia zagadnień związanych z obowiązkiem  przedsiębiorców, dotyczącym wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, zgłaszania wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza oraz prowadzenia ewidencji i dokonywania sprawozdawczości.
 
««  start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 2041 - 2060 z 2404