Aktualności
Najnowsze informacje
I przyszła wiosna! Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość 21 marca 2012r w Szkole Podstawowej w Kobylinie dzień  w klasach I – III wyglądał  zupełnie inaczej -  wiosennie. Najpierw wszystkie klasy I – III spotkały się w holu szkoły  na wspólnym śpiewaniu piosenek o wiośnie. Potem dzieci wysłuchały wierszy i przysłowia o wiośnie . Następnie wszyscy razem udaliśmy się w pochodzie ulicami miasta  oznajmiać mieszkańcom Kobylina, że już jest WIOSNA. Każde dziecko miało ze sobą instrument wydający głośne dźwięki i  kolorowy gaik. Niektórzy napotkani mieszkańcy przyłączali się do nas, inni uśmiechali się i machali. Zmęczeni ale pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły na zajęcia.

Wychowawczynie klas I

Czytaj całość
 
Święto matematyki w szkole! Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość Zgodnie z tradycją naszej szkoły w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca zorganizowaliśmy Święto Matematyki. Tym razem najważniejszym punktem programu tego dnia był przegląd piosenki matematycznej. Każda klasa, począwszy od klasy czwartej, prezentowała wymyśloną przez siebie piosenkę. Piosenki były różne. Jedne w stylu bluesa, inne w stylu rocka, disco i hip-hopp. Niektóre klasy do swoich piosenek przygotowały dodatkowo układy taneczne. Poziom prezentowanych piosenek był bardzo wysoki. Wszyscy byliśmy też zaskoczeni pomysłowością uczniów! Hitem całej imprezy był jednak pokaz mody matematycznej. Uczniowie prezentując swoje kreacje, wykazali się niezwykłą kreatywnością. Któż wie, może za kilka lat usłyszymy o nich, jako o znanych  kreatorach światowej mody?

Czytaj całość
 
Witaminki! Utwórz PDF Drukuj

16 marca 2012r. w kinie "Przedwiośnie" w Krotoszynie odbył się Integracyjny Festiwal "Witaminki na Start! XIII" pod patronatem Starosty Powiatu Krotoszyńskiego. Głównym celem festiwalu była integracja środowisk dzieci niepełnosprawnych i gromad zuchowych z województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.

Czytaj całość
 
Pierwszaki w bibliotece! Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniu 9 marca 2012 r. uczniowie klas pierwszych, zgodnie z tradycją naszej szkoły, zostali uroczyście pasowani na czytelników biblioteki szkolnej.

Celem spotkania było przede wszystkim zapoznanie uczniów z biblioteką szkolną, przygotowanie do właściwego zachowania się w bibliotece oraz wprowadzenie uczniów w bajkowy świat poprzez obejrzenie inscenizacji przygotowanej przez starsze dzieci.

Czytaj całość
 
Powitanie wiosny w Smolicach Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość "Witamy wiosnę, witamy wiosnę, co przyszła tu z dalekich stron, to właśnie dla niej piosenki nasze, bo każdy przecież lubi ją..."

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w SP w Smolicach miał niecodzienny charakter. By było inaczej i radośnie, uczniowie poszczególnych klas przywdziali barwne stroje. Każdej klasie przyporządkowany był inny kolor. W pogodnych nastrojach wszyscy przystąpili do rysowania, malowania, lepienia, klejenia..., wykonując portrety Pani Wiosny.

Czytaj całość
 
Przegląd twórczości artystycznej i przezentacja piosenki religijnej Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość Dnia 21 marca 2012 roku w Środowiskowym Hufcu Pracy 15 - 2 w Krotoszynie odbył się Hufcowy etap Przeglądu Twórczości Artystycznej i Prezentacji Piosenki Religijnej. Do udziały w konkursie zaproszeni zostali chętni uczestnicy – reprezentanci poszczególnych szkół, którzy przedstawili wybraną przez siebie dziedzinę artystyczną.

Szanowne jury, w skład którego weszli Komendant ŚHP Zbigniew Kurzawa – przewodniczący oraz członkowie – Patrycja Całka nauczyciel ZSZ w Kobylinie, Karolina Wasielewska – starszy wychowawca oraz Artur Gręda – starszy wychowawca, po pełnych emocji obradach wyróżniło osiem osób. Wytypowani uczniowie będą reprezentować Środowiskowy Hufiec Pracy w Krotoszynie w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej i Prezentacji Piosenki Religijnej w Gostyniu, a są to:

Czytaj całość
 
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość 15 marca br. 6 uczniów ZSZ wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny". Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Test zawiera po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń w chwili rozpoczęcia konkursu otrzymuje 30 punktów.
Czytaj całość
 
Dzień Samorządności w Szkole Podstawowej Zalesie Małe Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość
Karolina w klasie IV
21 marca 2012 r. w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny - Samorząd Uczniowski naszej szkoły, zorganizował tradycyjny Dzień Samorządności. Wspólnie z opiekunką Samorządu - Panią Cecylią Waścinską i pozostałymi nauczycielami - ustalono program tego dnia.

Wyznaczeni uczniowie zostępowali nauczycieli, mieli okazję poznać pracę tego zowodu, która ich zdaniem wcale nie jest łatwa...  Na ropoczynającym ten dzień apelu - symbolicznie została "przekazana" władza naszym uczniom.

Plan dnia:

Czytaj całość
 
Próbny egzamin potwierzający kwalifikacje zawodowe Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniu 20 marca 2012 r. o godzinie 9.00 odbył się próbny Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe – etap pisemny. Celem zorganizowania egzaminu próbnego było:

- zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi,
- sprawdzenie wiedzy uczniów, stopnia przygotowania z wiedzy teoretycznej uczniów podchodzących do egzaminu w sesji letniej 2012,
- sprawdzenie jaka dziedzina sprawia uczniom największe trudności,
- przypomnienie sposobu wypełniania karty odpowiedzi.

Czytaj całość
 
"Sprawny w zawodzie bezpieczny w pracy" Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość I etap konkursu w zawodzie kucharz małej gastronomii

12 marca 2012 roku w Restauracji "BAJKA" w Kobylinie odbyły się eliminacje do I etapu konkursu "Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy" w zawodzie kucharz małej gastronomii. Do konkursu przystąpiło 6 osób – uczniów klas II szkół zawodowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów pisemnego i praktycznego. Część pisemna złożona była z 40 pytań z zakresu terminologii gastronomicznej oraz sposobów przygotowania potraw. W części praktycznej młodzież mogła pochwalić się swoimi umiejętnościami z zakresu gotowania. Po wylosowaniu zestawu, jaki dany uczestnik miał przygotować, wszyscy ochoczo choć z odrobinką delikatnej tremy ruszyli do pracy. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze, a przygotowane przez uczestników potrawy prezentowały wysokie walory estetyczne i smakowe.

Czytaj całość
 
Rajd św. Franciszka Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość We wtorek 20 marca przyszła do nas astronomiczna wiosna. Grupa 50 dzieci i 5 opiekunów wyruszyła z klasztoru na "poszukiwanie wiosny ze św. Franciszkiem".

Ojciec proboszcz Serafin rozpoczął rajd modlitwą pod figurą Świętego w klasztornym ogrodzie. Ze śpiewem na ustach, przy akompaniamencie gitary dzieci wyruszyły na pierwszy tak długi spacer w tym roku. W niespełna godzinę grupa dotarła na Długołękę do gospodarstwa państwa Okupników. W drodze nikt nie marudził, dzieci śpiewały, a Ojciec Serafin z takim zapałem grał na gitarze, że aż pękła struna. Po dotarciu na miejsce uczestnicy rajdu odpoczęli i wysłuchali opowieści Ojca o św. Franciszku. Dowiedzieli  się dlaczego szukają wiosny z tym właśnie  Świętym. Usłyszeli, że św. Franciszek kochał przyrodę, a całe stworzenie - rośliny i zwierzęta-traktował jak swoich braci  i wielbił Boga przez kontakt z nimi. Jan Paweł II ogłosił go patronem ekologów –ludzi zabiegających o ochronę naturalnego środowiska. Ojciec Serafin zachęcił dzieci do naśladowania postawy św. Franciszka i nauczył wszystkich śpiewać hymn ekologiczny.

Czytaj całość
 
Spektakl u franciszkanów Utwórz PDF Drukuj
 
Łukasz Wachowiak sportową nadzieją powiatu krotoszyńskiego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość 16 marca br. w Krotoszynie odbyła się gala sportu, podczas której została ogłoszona najlepsza dziesiątka sportowców powiatu krotoszyńskiego, oraz nadzieja sportowa powiatu. Organizatorem plebiscytu była gazeta "Informacje Krotoszyńskie" i Starostwo Powiatowe. Zwycięzcą plebiscytu został Konrad Powroźnik – pływanie, drugie miejsce Aron Rozum – sumo, trzecie miejsce Dawid Bielski - karate. Wśród trenerów zwyciężył Rafał Patalas – zapasy LKS Ceramik Krotoszyn. W kategorii najlepszy klub powiatu zwyciężył TAR Krotoszyn, w tej kategorii nominowany był KS Piast Kobylin. W kategorii sportowa nadzieja powiatu decyzję o wyborze podjęła kapituła, wśród nominowanych było pięciu zawodników: Łukasz Wachowiak - tenis stołowy LKS Spółdzielca Kobylin, Robert Baran – zapaśnik Ceramik Krotoszyn, Jagoda Jochaniak -  sumoczka UKS Samson Kobylin, Patryk Konrady – sumoka TAR Krotoszyn, Łukasz Kaczmarek i Sebastian Kaczmarek – siatkarze plażowi Polon Krotoszyn.
Czytaj całość
 
XVI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 marca 2012 roku, o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Srokach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2011 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2011 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Podjęcie uchwał:

Czytaj całość
 
Wyprawa przedszkolaków z Zalesia Wielkiego do teatrzyku! Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość Dnia 15 marca 2012 roku, nasze przedszkolaki udały się do Krotoszyna na teatralne przedstawienie "Baśnie muzyczne". Było to wielkie wydarzenie! Wyprawa autokarem, spektakl w kinie "Przedwiośnie".  Przygotowania do wyjazdu trwały okoła tygodnia - nasze Maluchy nie mogły się doczekać tego dnia! Wspólnie z Paniami Nauczycielkami, Pracownikami przedszkola oraz Panią Renatą Krystek - przewodniczącą Rady Rodziców- przedszkolaki wybrały się na przedstawienie!

Od samego początku czekały naszych Milusińskich  niespodzianki. Przy wejściu dostali od Bajkowego Króliczka lizaki!  Następnie zajęliśmy pierwsze rzędy w kinie. Na scenie była pięknie wykonana sceneria. Aktorzy wcielili się w bajkowe postacie. Ale jak to w świecie bajek bywa - złośliwy skrzat ukradł bajki, dzieci wspólnie z Bajkowymi postaciami układały nowe bajki! Najwięcej emocji wywołała  postać złośliwego Gargamela, Czarownicy i skrzata. Który ukradł bajki!  Zaczarował dzieci i próbował złapać Króliczki i Smerfy. Nasze dzieciaki dzielnie pomagały w odczarowaniu wszystkich postaci, i jak to w bajkach bywa wszystko szczęśliwie się skończyło.

Czytaj całość
 
Konkurs na palmę wielkanocną Utwórz PDF Drukuj

Parafia pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie organizuje konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, a także dorośli. Technika wykonania palm jest dowolna - liczy się pomysłowość i fantazja.

Wszystkie palmy podpisane /przyczepiona karteczka/ przynosimy w Niedzielę Palmową 1 kwietnia na Mszę św. o godz. 10.00,gdzie zostaną poświęcone i procesyjnie wniesione do kościoła. Komisja konkursowa oceni prace, a w piątek 13 kwietnia na Mszy św. o godz.16.00 odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Nagrody fundują m. in. Gwardian Klasztoru i Burmistrz Kobylina.

 
Szukamy wiosny ze św. Franciszkiem Utwórz PDF Drukuj

We wtorek 20 marca "szukamy wiosny ze św. Franciszkiem". W tym dniu zapraszamy dzieci na rajd na Długołękę. Wyruszamy o godz. 14.00. Zbiórka przy klasztorze. W programie piesza wędrówka, modlitwa, gry, zabawy i grill. Pamiętaj o wygodnych butach i uśmiechu na twarzy. Powrót ok. 18.00 autobusem.

Zapraszam o. Serafin

 
Koncert muzyki wielkopostnej Utwórz PDF Drukuj
 
"Bezpieczne przedszkole" Utwórz PDF Drukuj

W oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym, realizujemy program "Bezpieczne przedszkole". Głównym priorytetem tego programu jest zdrowie, oraz aktywność najmłodszych.  W ramach projektu będą realizowane następujące pola tematyczne:

 • Wiem co jem,
 • Funkcjonowanie mózgu,
 • Racjonalne odżywianie w domu i przedszkolu,
 • Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw,
 • Wiem jak pomagać,
 • Ruch, praca mięśni i rozwój,
 • Znam dobrze własne ciało,
 • Skóra, kości, mięśnie,
 • Nie boję się lekarza,
 • Chcę być zdrowy i wiem jak dbać o zdrowie najbliższych,
 • Unikam zagrożeń.
Czytaj całość
 
Zapisy do przedszkola Utwórz PDF Drukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym z oddziałami przedszkolnymi w Zalesiu Wielkim ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2012/2013

Zapisy odbędą się w dniach:

 • 20 marca 2012r. tj wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00
 • 22 marca 2012r. tj. czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00

W naszym przedszkolu zapewniamy:

 • fachową, wykształconą kadrę pedagogiczną,
 • bardzo dobrą opiekę nad dziećmi podczas pobytu w przedszkolu,
 • duży, bezpieczny plac zabaw,
 • przestrzenne, miłe sale do zajęć, dobrze wyposażone w pomoce naukowe,
 • zapewniamy opiekę medyczną,
 • śniadanie, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia,
 • bezpieczny dowóz i powrót dzieci.

Nasze przedszkole jest przyjazne dla każdego dziecka! Wszystkich chętnych i zainteresowanych – zapraszamy na zapisy.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 2081 - 2100 z 2498