Aktualności
Najnowsze informacje
Uwaga przedsiębiorcy Utwórz PDF Drukuj

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 
XXI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 29 sierpnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012-2025 za I półrocze 2012 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/185/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin,
b) w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Siła drzemie w indywidualizacji” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starkówiec,
d) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Wielkie,
e) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
Program "Aktywny samorząd" dla niepełnosprawnych Utwórz PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu  28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program "AKTYWNY SAMORZĄD" skierowany dla osób niepełnosprawnych.

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Adresatami programu są:

Czytaj całość
 
Orlik Cup Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniach od 16 lipca do 20 sierpnia 2012r. na boisku „Orlik” odbyły się zawody sportowe pod nazwą "Mistrzostwa na celność strzałów do małej bramki". W zawodach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ze względu na zwiększenie szans, uczestników podzielono na kategorie wiekowe. W kategorii przedszkolak nie prowadzono klasyfikacji - wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani medalami za udział w zawodach, a byli to:

Nikodem Nowak, Ksawery Wachowiak, Maksymilian Siepa, Karol Antoniewicz, Miłosz Jankowski, Fabian Grzymisławski, Jakub Wojtyczka.

Najmłodszym uczestnikiem był czteroletni Nikodem Nowak z Kobylina. W poszczególnych kategoriach klasyfikacja przedstawia się następująco.

Czytaj całość
 
Gminne Dożynki Utwórz PDF Drukuj

Kobylin 26-08-2012r.

Stadion w Kobylinie

13.20 – Zbiórka na Rynku w Kobylinie
13.45 – Wymarsz korowodu
14.00 – Wejście korowodu na stadion KS Piast
14.05 – Powitanie delegacji
14.10 – Wylot gołębi
14.15 – Hymn Polski
14.20 – Powitanie gości i oficjalne otwarcie dożynek przez Burmistrza Kobylina
14.25 – Orkiestra Dęta
-  Poświęcenie wieńców
14.30 – Część obrzędowa  „Łagiewniczanie”
14.35 – Wręczanie wieńców dożynkowych
15.10 – Przedszkole Kobylin
15.40 - Biesiada
16.20 – „Łagiewniczanie”
16.50 – Chór Harfa
17.20 – Chór „Familia” Kuklinów
20.30 – Koncert zespołu „Voyager” disco polo
21.30 – Zabawa taneczna
13.00 - 17.00 akcja poboru krwi

Zapraszamy:

- do obejrzenia wystawy sprzętu rolniczego
- do konsumpcji chleba z masłem, maślanki, grochówki, placka, kawy, zupy węgierskiej
- dzieci na zjeżdżalnię

 
"Senior z inicjatywą 2012" Utwórz PDF Drukuj

W roku 2012 projekt "Senior z inicjatywą" organizowany jest przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz ósmy, a hasło przeglądu brzmi: "Senior otwarty na cały świat, bez względu na to, ile ma lat:". Projekt odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa  Wielkopolskiego, Starosty Krotoszyńskiego i Burmistrza Krotoszyna.

Zasięg terytorialny projektu: powiat krotoszyński, jarociński, gostyński, rawicki, pleszewski.

W ramach projektu odbędzie się:

Czytaj całość
 
Uniwersytet III Wieku Utwórz PDF Drukuj

Projekt realizowany od roku 2006 przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

W ramach projektu seniorzy z powiatu krotoszyńskiego od września do listopada będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, oraz "Akademi Filmowej".

W roku 2012 zaplanowano następujące kursy:

Czytaj całość
 
XXI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 29 sierpnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
Dożynki wiejskie w Łagiewnikach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniu 15 sierpnia 2012 r. w Łagiewnikach odbyły się dożynki wiejskie. Imprezę otworzył sołtys Grzegorz Kreczmer a gości przywitał Burmistrz Bernard Jasiński. Gospodarzem dożynek był Jan Patryas, który odebrał wieniec od najmłodszych rolników Łagiewnik oraz przedstawicielki młodzieży wiejskiej. Rolnicy oraz zaproszeni goście otrzymali dożynkowe chleby. Wystąpili Łagiewniczanie oraz łagiewnicki kabaret. Na koniec uroczystości odbyła się zabawa.
Czytaj całość
 
XXI Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość W dniu 15 sierpnia br. odbyła się już XXI edycja Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku również frekwencja dopisała. Do Biegu zapisało się 256 zawodników  a ukończyło 252. Pogoda dopisała, temperatura wynosiła 23 stopnie, było pochmurnie. Wśród zawodników byli też przedstawiciele Ukrainy i Francji.

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński wraz z majorem Jerzym Seletą reprezentującym Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. O godz. 10.30 Burmistrz dał sygnał do startu, wybiegających na trasę zawodników żegnała Orkiestra Dęta OSP Kobylin i liczne grono kibiców i zaproszonych gości wśród których byli: Mariusz Jaśniak i Karol Budziński z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, radny Rady powiatu Wiesław Popiołek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie Tadeusz Dżygała, radni Rady Miejskiej w Kobylinie, Barbara Trynka, Wiesław Lisiak Jan Lisiecki, Grzegorz Okupnik, Adam Pacholski, Józef Ratajczak oraz Przewodniczący Rady Osiedla Zdzisław Górski.

Czytaj całość
 
Konkurs dla szkół podstawowych: Moja miejscowość w roku 2030 Utwórz PDF Drukuj

Celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności młodych Wielkopolan oraz poczucia ich tożsamości z miejscem i środowiskiem w którym żyją, poprzez zaprezentowanie ich wyobrażeń i wizji swojej miejscowości w roku 2030. Konkurs inspirowany jest prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego procesem wdrażania Scenariusza Dynamicznego Rozwoju Foresightu dla Wielkopolski. Ponadto stanowi wydarzenie towarzyszące Światowym Dniom Innowacji.

W Konkursie "Moja miejscowość w roku 2030" prace plastyczne mogą zgłaszać szkoły podstawowe, położone w miejscowościach, których liczba mieszkańców jest mniejsza niż 10 tysięcy.

Czytaj całość
 
I Franciszkański Festyn Rodzinny w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość 5 sierpnia w ramach Odpustu Porcjunkuli odbył się I Franciszkański Festyn Rodzinny w Kobylinie. Po uroczystym poświęceniu Groty Matki Bożej i krótkim koncercie orkiestry OSP ojciec proboszcz Serafin zaprosił wszystkich do spędzenia niedzielnego popołudnia w klasztornym ogrodzie. Festyn rozpoczął się mini koncertem parafialnej scholi dziecięcej. Następnie odbył się mecz piłki nożnej Franciszkanie kontra Ojcowie rodzin. Gra była bardzo zacięta i mimo dużego dopingu publiczności, Franciszkanie przegrali z Ojcami 6:3. Zwycięzcy dostali z rąk burmistrza Kobylina p. Bernarda Jasińskiego dyplom i główną nagrodę-butelkę likieru św. Bernarda przywiezioną prosto z Włoch.
Czytaj całość
 
Stypendium szkolne Utwórz PDF Drukuj

Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że  wnioski o przyznanie przez Burmistrza Kobylina stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie do 15 września danego roku kalendarzowego.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, którego wzór podany jest na stronie BIP Kobylin http://bip.kobylin.pl/?c=243 lub dostępny jest w szkołach oraz w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, należy  dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek wraz  z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pokój nr 10 w podanym wyżej terminie. Informacje o charakterze i formie pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie.

 
XXI Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - wyniki Utwórz PDF Drukuj
Tabela z wynikami do pobrania tutaj: http://www.kobylin.pl/pliki/xxi_bieg.pdf
 
Rowerowe Rodeo Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniach od 1 do 3 sierpnia 2012 r. Rada Osiedla Kobylin wraz z Urzędem Miejskim w Kobylinie zorganizowała Rowerowe Rodeo. Tegoroczna rywalizacja przebiegała pod hasłem olimpijskim. Zawodnicy rywalizowali w dziewięciu kategoriach. Miejscem rywalizacji był kort tenisowy na stadionie K.S. Piast Kobylin. Uczestnicy musieli wykazać się sporymi umiejętnościami, ponieważ tor przeszkód nie należał do najłatwiejszych. Trzeba było m.in. wykonać slalom pomiędzy oponami, wykazać się celnością rzutów kółkami w trakcie jazdy, wykonywać skomplikowane nawroty itd.
Czytaj całość
 
Zielone Wakacje Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość Tradycyjnie w lipcu Urząd Miejski zorganizował dla dzieci z naszej gminy półkolonie. Tegoroczną nowością było to, że miejscem spotkań była hala środowiskowo-sportowa mieszcząca się przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Poza tym uczestnicy mogli skorzystać ze znajdującego się obok boiska "Orlik". Jak zwykle dzieci podzielone zostały na dwie 30-osobowe grupy. Pierwsza grupa rozpoczęła zajęcia 2 lipca, które odbywały się od poniedziałku do piątku (w godzinach 9-14), a zakończyła je w dniu 13 lipca. Następnie przez dwa kolejne tygodnie w półkoloniach uczestniczyły dzieci z drugiej grupy.
Czytaj całość
 
Informacja o stypendiach i konkursach Utwórz PDF Drukuj

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 4000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów! W ubiegłym roku odwiedzający serwis mogli ubiegać się o stypendia o łącznej wartości 111 mln zł.

Odwiedź serwis www.mojestypendium.pl

Czytaj całość
 
Równać Szanse 2012 Utwórz PDF Drukuj

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Czytaj całość
 
Ministranci i schola z Parafii Matki Bożej przy Żłóbku na wakacjach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość Od 23 do 27 lipca grupa ministrantów i dziewczynek śpiewających w scholi przebywała na letnim wypoczynku w Głuchołazach w ośrodku Banderoza. Program pobytu był tak bogaty i intensywny, że dzieci nie miały czasu na nudę. Mimo dużej rozpiętości wieku wszyscy dzielnie wspinali się po górskich szlakach i dotarli na Kopę Biskupią /889mn.p.m./ i  Górę Chrobrego/452mn.p.m./, na szczycie której znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Anny. Dzieci zwiedziły Głuchołazy, Nysę, wzięły udział  w rejsie po jeziorze Nyskim.
Czytaj całość
 
Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatów: Krotoszyńskiego i Germersheim Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćPonad stu młodych ludzi – mieszkańców powiatów Krotoszyńskiego i Germersheim (Nadrenia Palatynat – Niemcy) uczestniczyło w czwartym Międzynarodowym Obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się w dniach 18-21 lipca 2012r. w Kobylinie.

Od wielu lat stałym i niezwykle efektywnym elementem współpracy partnerskiej powiatu krotoszyńskiego jest wymiana młodzieży strażackiej. Forma obozów sprawdza się najlepiej jako droga wzajemnej wymiany doświadczeń, porównania umiejętności, ale też zawarcia przyjaźni.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 2101 - 2120 z 2629