Aktualności
Najnowsze informacje
Zbieramy makulaturę - Chronimy lasy Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćOd wielu lat smolicka szkoła uczestniczy w akcji zbierania makulatury. W ten sposób chcemy uświadomić naszym uczniom, jak cenny jest to surowiec. Zbierając makulaturę chronimy lasy. To one wykorzystywane są do produkcji papieru. Poprzez zbiórkę makulatury w naszej szkole zachęcamy również do segregowania odpadów. Życie w czystym środowisku jest przyjemniejsze i zdrowsze.
Nasza szkoła zebrała w tym roku dokładnie 2,835 tony makulatury. Wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji serdecznie dziękujemy.

Czytaj całość
 
Ostrzeżenie o burzach z gradem! Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 3, wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu, dnia 21.06.2018 r.

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 16:00 do godz. 23:00 dnia 21.06.2018 r.

Obszar: województwo wielkopolskie - pow. krotoszyński

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Biorąc pod uwagę potencjalne niebezpieczeństwo, proszę mieszkańców o zachowanie szczególnych środków ostrożności w tym okresie oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62/332-43-50 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Miejsko-Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65/548-24-01.

 
Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński
 
Zaproszenie na XLV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2017,  
  • w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
  • w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kobylin, a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej,
  • w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  • w sprawie: dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • w sprawie: wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Kobylin,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018,
  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2018-2027.  
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

                   Przewodniczący
                   Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała

 
Zakończono przebudowę chodnika przy ulicy Twardowskiego w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZakończyły się roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika przy ulicy Twardowskiego w Kobylinie. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi za kwotę 101.807,42 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię chodników oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej, regulację wysokościową wpustów deszczowych, remont cząstkowy nawierzchni przy wymienianym krawężniku.

Czytaj całość
 
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Fijałowie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 20.06.2018 roku w obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Wykonawcy, Sołtys wsi Fijałów oraz członka Rady Sołeckiej odbył się końcowy odbiór robót polegających na dostawie i montażu trzech klimatyzatorów naściennych w świetlicy wiejskiej w Fijałowie. Prace wykonała firma PIASNY Wojciech chłodnictwo-rolnictwo-ogród z Kobylina za kwotę 18.819,00 zł.
Czytaj całość
 
Turniej indywidualny w tenisie ziemnym Utwórz PDF Drukuj

Urząd Miejski w Kobylinie informuje że jest w trakcie organizacji turnieju tenisa ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla.

Zawody odbędą się w terminie od 7 lipca 2018r. do 12 sierpnia 2018r.

System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Jakub Pernak tel. 537 006 364 oraz w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Paweł Wasielewski  tel. 65 548 24 01 do godz. 9:00 2 lipca 2018r.

 
Ryszard Bruder Mistrzem Gminy Kobylin w tenisie ziemnym Utwórz PDF Drukuj
16 czerwca br. zakończyły się indywidualne mistrzostwa Gminy Kobylin w tenisie ziemnym. W rozgrywkach które rozpoczęły się 15 maja br. udział wzięło 12 zawodników. Zgodnie z regulaminem zawodów uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Z każdej grupy wychodziło po dwóch zawodników. W meczach półfinałowych Zygmunt Idziak pokonał Bogusława Frąckowiaka 2:1 (4:6, 6:4, 6:4), Ryszard Bruder pokonał Michała Bzodka 2:0 (6:3, 6:0). w meczu o trzecie miejsce Bogusław Frąckowiak pokonał Michała Bzodka 2:0 (6:4, 6:4) a w finale Ryszard Bruder pokonał Zygmunta Idziaka 2:0 (6:3, 6:0).
Mistrzostwa podsumował Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński który  wręczył zwycięzcom pamiątkowe statuetki i sprzęt sportowy.
 
Zawody strzeleckie z okazji "Dni Kobylina" Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość16 czerwca br. odbyły się zawody strzeleckie z okazji Dni Kobylina. Organizatorem zawodów było koło środowiskowe LOK Kobylin. Każdy z uczestników mógł oddać dowolną liczbę serii. Do klasyfikacji liczono wynik najlepszej serii.

   
Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćGmina Kobylin wynajmie lokal użytkowo-handlowy, który jest położony w miejscowości Fijałów na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 70 i 70/1, zapisanych w KW KZ1R00031758/8 w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Powierzchnia lokalu użytkowego-sklepu wynosi  85 m2.
Zainteresowanych wynajmem w/w pomieszczenia prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Kobylinie.
Czytaj całość
 
Przebudowa drogi w Starymgrodzie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 19 czerwca br. podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Starygród, na odcinku od kościoła do cmentarza. Wykonawcą został Zakład Usługowo – Handlowy Damian Wojtkowiak z Bożacina. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego. Termin wykonania do dnia 31.08.2018r.  Koszt zadania wyniesie 96.724,09 zł. Gmina Kobylin złożyła wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z naborem do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na przebudowę wspomnianej drogi, jednak wniosek nie znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDni Kobylina 2018 - Parada starych i zabytkowych samochodów i motocykli
Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDni Kobylina 2018 - fotorelacja z niedzieli - pokazy sportów walki.
Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDni Kobylina 2018 -  fotorelacja występy przedszkolaków i grup tanecznych
Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDni Kobylina 2018 - fotorelacja z niedzieli
Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDni Kobylina 2018 - fotorelacja z soboty część 2
Czytaj całość
 
Wędkarskie mistrzostwa rejonu VIII w Długołęce Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćNa zbiorniku wodnym w Długołęce w dniu 16 czerwca br. rozegrane zostały indywidualne oraz drużynowe mistrzostwa rejonu VIII. Do rywalizacji stanęło 24 zawodników z 8 kół, a mianowicie Koło Gostyń nr 178, Koło Miejska Górka nr 199, Koło Borek Wlkp. nr 174, Koło Osieczna nr 179, Koło Krzywiń nr 194, Koło Pogorzela nr 198, Koło Pępowo nr 201, Koło Kobylin nr 191. Nie wszystkim zawodnikom udało się złowić rybę.

Czytaj całość
 
WĘDKARSKIE DNI KOBYLINA Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćW ramach obchodów „Dni Kobylina” zorganizowane zostały zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Kobylina. Impreza ta obok zawodów o Mistrzostwo Koła to jedna z najbardziej prestiżowych imprez organizowanych przez kobylińskie koło. Na  zbiórkę, przy zbiorniku wodnym w Długołęce, przybyło 35 wędkarzy z wielu zaprzyjaźnionych kół. O godzinie 8.30 rozpoczęto rywalizację. Zgodnie z regulaminem tych zawodów dozwolony był połów na jedną wędkę metodą spławikową.  Mimo słonecznej pogody ryby brały kiepsko. W siatkach wylądowały: płocie, okonie, wzdręgi, karasie i sporadycznie karpie.


Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDni Kobylina 2018 - Koncert DŻEM.
Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2018 Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość16 – 17 czerwca

Stadion w Kobylinie

 
 
 
 
16 czerwca 2018 r.
- Wolni Jeźdźcy Piaski – motocykliści
- 15:00 Mistrzostwa Gminy w rzucie beretem
- 17:30 Koncert zespołu aGain
- 18:10 Duet „Próba czasu” Dorota Marszałek i Stanisław Szelągowski
- 18:30 Koncert zespołu „Niepokorni”
- 20:30 Koncert zespołu Dżem
- 22:00 Zabawa taneczna – zespół Magnat
 

Czytaj całość
 
II KOBYLIŃSKI FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ Utwórz PDF Drukuj
17 CZERWCA GODZ. 19:30
W KLIMATACH MUZYKI EPOKI ROMANTYZMU
Jan Bokszczanin (Białystok) - organy
Kościół Franciszkanów w Kobylinie

 
 
23 CZERWCA GODZ. 19:30
Chóralnie i nie tylko
"Anima Symphonizans" - Schola Liturgiczna z Katowic-Panewnik
Łukasz Kurpas (Katowice) - organy
Kościół Farny w Kobylinie

30 CZERWCA GODZ. 19:30

KOMPOZYCJE WIELKICH MISTRZÓW
Martyna Klupś-Radny (Kraków) - flet
Tomasz Głuchowski (Wrocław) - organy
Kościół Franciszkanów w Kobylinie

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 281 - 300 z 2610