Aktualności
Najnowsze informacje
Mistrzostwa Łagiewnik w strzelaniu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość18 lutego br. w sali wiejskiej w Łagiewnikach odbyły się mistrzostwa w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. Każdy uczestnik mógł oddać dowolną ilość 5-cio strzałowych serii. Do klasyfikacji końcowej liczono 2 najlepsze serie.
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
          Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 23 lutego 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5.  Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
b) w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/111/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia                      27 października 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2017,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017.
6. Wolne głosy i wnioski.
7.  Zakończenie.


                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała
 
Wybory sołtysa -Stary kobylin Utwórz PDF Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 20/2017
Burmistrza Kobylina
z dnia 16 lutego 2017 rokuw sprawie : wyborów Sołtysa Sołectwa Stary Kobylin


          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 Statutu Sołectwa Stary Kobylin stanowiącego załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje :

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów Sołtysa  Sołectwa Stary Kobylin.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w Sali Klubu Seniora w Kobylinie.
3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej liczby mieszkańców zarządzam odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego zebrania w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.
4. Porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Wyborczej.
3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
4. Wybory Sołtysa.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie.   
5. Obradom przewodniczyć będzie Grzegorz Okupnik.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca
Burmistrza Kobylina
/-/ Mirosław Sikora

 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Towarzystwo Karciane „Baśka” zaprasza na turniej KOPA, który odbędzie się dnia 11 marca 2017r. o godzinie 19,00 w sali szkolnej w Kobylinie. Czekają atrakcyjne nagrody i przekąski !
                                    Zapraszamy
 
Informacja Utwórz PDF Drukuj

Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Plik do pobrania

 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.02.2017 roku w godzinach 8:15 – 12:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:


gm. Kobylin: Zalesie Małe nr 26 do 33, Sroki nr 1 do 8, nr 10 do 20, nr 22, nr 24 do 27, nr 30, 31, IHR Smolice, folie Radajewski, Zalesie Wielkie nr 1.
 
Zawody strzeleckie z okazji Walentynek Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość12 lutego br. odbyło się strzelanie z okazji walentynek. Organizatorem zawodów było Koło Środowiskowe LOK Kobylin. W zawodach wzięło udział 20 zawodników, każdy mógł oddać dowolną ilość dziesięciostrzałowych serii. Do klasyfikacji wliczano wynik najlepszej serii.
Czytaj całość
 
Turniej deblowy Utwórz PDF Drukuj
Urząd Miejski w Kobylinie informuje że jest w trakcie organizacji deblowych Halowych Mistrzostw Gminy w tenisie ziemnym. Zawody odbędą się w dniach 25, 26  marzec 2017r. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń.   Zgłoszenia przyjmowane będą przez Tomasza Lesińskiego tel. 782 717928 oraz w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Paweł Wasielewski  tel. 65 548 24 01 do godz. 9,00 15 marca 2017r.
 
AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH Utwórz PDF Drukuj

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że rozpoczęła się kolejna bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z obszaru gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Kobylin, Cieszków).

Akcja nie dotyczy kotów domowych, posiadających właścicieli.

Zainteresowane osoby (tj. karmiciele, opiekunowie społeczni) muszą dokonać zgłoszenia pod nr. 604757177 lub 660662171. Pod wskazanymi numerami przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad zwierzętami, Oddział w Krotoszynie udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat ww. akcji.

Apelujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich kocich opiekunów do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu. Należy pamiętać, że sterylizacja i kastracja są jedynymi skutecznymi metodami kontrolowania populacji i polepszania warunków bytowania kotów dzikich.
Akcja sponsorowana jest przez Związek Międzygminny „Eko Siódemkę” oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie.
Liczba bezpłatnych zabiegów ograniczona.

 
Planowe wyłączenia prądu 08.02.2017 Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.02.2017 roku w godzinach 8:15 – 15:15 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:


gm. Kobylin: Zalesie Wielkie nr 2 do 5A, nr 7 do 13, nr 15 do 36, nr 38 do 63, nr 65, 66, 67, działki nr 19/3 OSP, 71/2.
 
Mistrzostwa Łagiewnik w tenisie stołowym Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość4 lutego br. z inicjatywy Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Łagiewniki zorganizowane zostały mistrzostwa Łagiewnik w tenisie stołowym. Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe, a w poszczególnych kategoriach zwyciężali:

Czytaj całość
 
Strzelanie z okazji wyzwolenia Kobylina Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość29 stycznia br. odbyło się strzelanie z okazji rocznicy wyzwolenia Kobylina. Organizatorem zawodów było Koło Środowiskowe LOK Kobylin. Każdy z uczestników mógł oddać dowolną ilość dziesięciostrzałowych serii. Do klasyfikacji końcowej liczono wynik lepszej.
Czytaj całość
 
Mistrzostwa Fijałowa i Wyganowa w strzelaniu Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość5 lutego br. w sali wiejskiej w Fijałowie odbyły się mistrzostwa w strzelaniu
z karabinka pneumatycznego. Każdy uczestnik mógł oddać 9 5-cio strzałowych serii. Do klasyfikacji końcowej liczono 2 najlepsze serie.

Czytaj całość
 
Mistrzostwa Gminy Kobylin w tenisie stołowym im. Andrzeja Lesinskiego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 29 stycznia br. w sali sportowej Pilawa odbyły się Mistrzostwa Gminy Kobylin im. Andrzeja Lesinskiego. Organizatorami zawodów byli: LKS Spółdzielca Kobylin, LZS
z terenu gminy oraz UM Kobylin. Uczestników powitał  i oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonał Tomasz Lesiński.  W zawodach wzięło  udział  58 zawodników, którzy zostali podzieleni na kategorie wiekowe.
Czytaj całość
 
Klaudia Wachowiak w II Grand Prix Polski. Utwórz PDF Drukuj

W dniach 20-22.01.2017 r. w  Gdańsku odbyło się II Grand Prix Polski Żaczek i Żaków w tenisie stołowym. W zawodach uczestniczyło 195 zawodników z całej Polski.
Klub Spółdzielca Kobylin reprezentowała Klaudia Wachowiak, która będąc w gronie 16 najlepszych zawodniczek - 5 miejsce w rankingu krajowym, mogła wystąpić w Grand Prix bez eliminacji.
W całym turnieju Klaudia rozegrała 8 spotkań z czego 5 wygrała zajmując ostatecznie 18 miejsce.  Po dwóch Grand Prix Polski  Klaudia zajmuje 10 miejsce w Polsce.

 

 
II miejsce Klaudii Wachowiak w Wielkopolskim Turnieju Top 8 Utwórz PDF Drukuj
W dniu 6 stycznia br. odbyły się zawody rangi wojewódzkiej, a mianowicie TOP – 8 w kategorii juniorów, kadetów, młodzików i żaków. Cykliczny turniej organizowany przez Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego mający charakter prestiżowo – szkoleniowy.
Prawo startu w turnieju ma ośmiu najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych w województwie.
Zawody zakończyły się dużym sukcesem naszej zawodniczki Klaudii reprezentującej Klub Spółdzielca Kobylin, która zajęła II miejsce w kategorii młodziczek. Wielkopolski Turniej TOP 8  był jednym z etapów przygotowań do II Grand Prix Polski.
 
OGŁOSZENIE - AKCYZA Utwórz PDF Drukuj
OGŁOSZENIE
     
    Informujemy, że w dniach od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.             
    
    Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. została ustalona
w wysokości 1,00 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

     Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem:  
DO SKŁADANYCH WNIOSKÓW NALEŻY ZAŁĄCZYĆ FAKTURY VAT POTWIERDZAJĄCE  ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD DNIA 01.08.2016 r.  DO DNIA  31.01.2017 r.
                                                            Zastępca Burmistrza
                                                                Mirosław Sikora
 
Planowe wyłączenia prądu 03.02.2017 Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.02.2017 roku w godzinach 08:15 – 17:00 na terenie gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

Stary Kobylin nr 1 do 23, nr 25, 30, nr 36 do 38, nr 43, działki nr 380, 418/4, 418/10, 418/14, 419/1, 419/11, 477, stacja obsługi samochodów, wiatrak, rozdzielnia gazu, wieża GSM, CPN Orlen, rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

Kobylin: ul. Krotoszyńska nr 26, 28, nr 30, 34, 36, 38, 42, 46, 48, nr 52 do 60, nr 62 do 82 parzyste, działka nr 2243/2 STALKUR, ul. Polna nr 3, 5, 7, 11, 13, 15, ul. Rzemiechowska nr 3, 5 ,6, 7, ul. Krótka nr 3, ul. Łąkowa nr 1, Nowy Rynek nr 3, 4, 5, ul. 3. Maja nr 1 do 4, nr 6, nr 8 do 26, nr 28, 30, 32, 34, ul. Grobla nr 4, 10, 12, 13, 14, działki nr 1661/4, 1661/5, 2238 przepompowania ścieków, 1658/3, ul. Rawicka nr 1 do 10, nr 12, Rynek nr 11 do 14, nr 16, ul. Zamkowa nr 1 do 3, ul. Jana III Sobieskiego nr 2 do 14, ul. Polskiego Września nr 2 do 8, nr 10, 12, ul. Sienkiewicza nr 2 do 6, działka nr 1861, ul. Sikorskiego nr 2, 3, 5, 7, ul. Rębiechowska nr 30 Gumienny.
 
Planowe wyłączenia prądu 02.02.2017 Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.02.2017 roku w godzinach 08:15 – 17:00 na terenie gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Rzemiechów, Wyganów nr 14 do 17, Fijałów nr 1, 2.
 
Planowe wyłączenia prądu 31.01.2017 Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.01.2017 roku w godzinach 09:30 – 13:30 na terenie gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Łagiewniki, Starkówiec, Targoszyce nr 1 do 4, ZDHiAR Łagiewniki.
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 401 - 420 z 2106