Aktualności
Najnowsze informacje
PRZEDSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćTradycją naszego kobylińskiego przedszkola stał się już „Przedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek”. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do śpiewania, rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, a przede wszystkim kultywowanie tradycji. W konkursie uczestniczyć mogli wszyscy nasi wychowankowie, tj. 3 - 4 - 5 - 6 latki. Warunkami tegoż uczestnictwa było zgłoszenie kandydata do dnia 10 stycznia i wykonanie kolędy lub pastorałki pod kierunkiem nauczycielki lub rodziców. Do komisji konkursowej pod przewodnictwem pana Macieja Trawińskiego zostali poproszeni rodzice – po jednym przedstawicielu z każdej grupy I – VIII. Jury oceniało prace według następujących kryteriów: dobór repertuaru, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny.
        
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 25 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ślubowanie radnego.
4. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
5. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2017 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2018.
7. Informacja dotycząca stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: aktualności studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin,
  • w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • w sprawie: powołania członka Komisji Spraw Społecznych,
  • w sprawie: zmiany Uchwały nr V/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
  • w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,
  • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/201/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018.
9. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2017 rok.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała
 
Ostrzeżenie  Silny wiatr Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego  nr 2 wydanego przez IMGW PIB Prognoz Meteorologicznych Zespół  w Poznaniu dnia  17.01.2018 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: silny wiatr
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h na północy i do 110 km/h na południu  województwa, z południowego zachodu i zachodu. Przy opadach śniegu miejscami zawieje śnieżne.      
 
Ważność: od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 r. do godz. 7:00 dnia 19.01.2018 r.

Stopień zagrożenia: 2  ( w skali 3 -stopniowej )

Obszar: województwo wielkopolskie.    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
 
Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 332-43-50,  62 332-43-51 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 548-24-01.

Burmistrz Kobylina

 
Festyn dla mieszkańców Gminy Kobylin Utwórz PDF Drukuj
W związku z pojawiającymi się na portalach społecznościowych informacjach o koncercie zespołu Dżem w Kobylinie.  Urząd Miejski potwierdza informację, koncert zespołu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018r. o godzinie 20:30.
 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki

Pobierz treść ogłoszenia
 
OSP Wyganów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW piątek 12 stycznia w Sali wiejskiej w Wyganowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków i sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyganowie. Organizacja ta zrzesza druhów z Wyganowa, Fijałowa, Nepomucenowa i Berdychowa. Oprócz zreferowania sprawozdania z działalności OSP Wyganów za rok 2017 i omówienia spraw bieżących OSP, zgromadzeni wybrali nowego członka do komisji rewizyjnej. Funkcję tą objął dh Przemysław Koralewicz.
Czytaj całość
 
Zebranie sprawozdawcze Koła Wędkarskiego w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 14 stycznia 2018 w Restauracji Bajka w Kobylinie odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Wędkarskiego nr 191 w Kobylinie za ubiegły rok. Zaproszenie przyjął Burmistrz Kobylina - Pan Tomasz Lesiński. Udział w zebraniu wziął również przedstawiciel władz Okręgu PZW w Poznaniu - Pan Włodzimierz Kaczor. Dwie członkinie naszego Koła otrzymały odznaki wzorowy młody wędkarz: Natalia Puślecka oraz Kinga Chudzińska.

Czytaj całość
 
Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 16 grudnia 2017 r. Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z gminy Kobylin, Pępowo, Pogorzela, Borek Wlkp., zorganizowało spotkanie opłatkowe dla wszystkich swoich członków i ich opiekunów na Sali w Małgowie. Uroczystość zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła w Pogorzeli. Wśród zaproszonych gości byli .in. przedstawiciele władz gminnych, księża i delegacje z Holandii z gminy Leudal.

Czytaj całość
 
Nowe auto dla OSP Zalesie Wielkie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW sobotni wieczór 13 stycznia 2018 r. o godz. 19:00 przed remiza OSP  w Zalesiu Wielkim odbyła sie uroczystość przekazania samochodu pożarniczego marki STAR L 70, rok produkcji 2005  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Wielkim.
OSP Zalesie Wielkie, które jest włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego   Decyzją Nr XV/69 KSRG  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  w Warszawie z dnia 20 grudnia 2004,  dysponowało do tej pory samochodem pożarniczym marki STAR 244 z 1988 roku, który nie spełnia już wymogów technicznych, jak dla jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W związku z tym, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylinie otrzymała w miesiacu grudniu 2017 r. nowy samochód marki MAN nadarzyła się okazja, aby samochód z  OSP Kobylin przekazać do innej jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu Gminy Kobylin, czyli do Zalesia Wielkiego. Decyzję taką podjął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  w Warszawie, na prośbę Komendanta Miejsko - Gminnego Związku OSP Oddział  w Kobylinie  - Piotra Popów.
Czytaj całość
 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
zapraszają seniorów do uczestnictwa w projekcie:

„Ruszaj się Człowieku
Trzeciego Wieku”

w ramach projektu:
gimnastyka ogólnorozwojowa,
joga, prelekcje prozdrowotne,
Senioralna Liga Kręglarska „Wodnika”

ZAPISY:
w piątki: 19.01 i 26.01 2018 roku, od godziny 10:00 do 11:00
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fiedlera (ul. Benicka 9).
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćW niedzielę 14 stycznia odbył się XXVI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegorocznym celem imprezy była zbiórka funduszy na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Kobyliński sztab o numerze 1337 miał swoją siedzibę w sali przy ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie. Od godzin porannych wolontariusze z naszej szkoły wyposażeni w orkiestrowe puszki i identyfikatory zbierali datki na terenie całej gminy. Następnie  przynosili je do siedziby sztabu, gdzie przez cały czas odbywało się liczenie.

Czytaj całość
 
Kolędowanie w Klasztorze Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćDnia 14 01 br,  o godz. 15 -tej w klasztorze w Kobylinie odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Młodzi Duchem i chóru Cecylia, Zespół zaśpiewał 3 kolędy, oprócz tego nasza koleżanka Ela Śiama wykonała 2 kolędy natomiast chór wykonał 4 kolędy i jedną wykonaliśmy wspólnie z chórem.

M. Pomogier

Czytaj całość
 
KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM W SYRII I W LIBANIE Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW tym roku po raz piąty wziąłem udział w akcji kolędników misyjnych. Tegoroczne ofiary przeznaczone zostały na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie. Tym razem miałem rolę króla, który pomimo dalekiej drogi jaką pokonał, aby znaleźć Mesjasza bardzo doceniał możliwość oddania pokłonu Dzieciątku Bożemu.  Chodziliśmy od domu do domu opowiadając ludziom o cierpieniach syryjskich dzieci. Kolędowaliśmy w Kobylinie, Starym Kobylinie i Długołęce. Sprawiało nam to wielką satysfakcję. Pomimo wielu trudów, wszyscy cieszyli się, że możemy wspierać tych,  którzy na skutek wojny nie mają dachu nad głową i muszą uciekać do sąsiednich krajów. Wielu ludzi może powiedzieć, że to strata czasu, ale my, jako kolędnicy tak nie uważamy. Oprócz pomocy innym mamy też wiele wesołych wspomnień i z całego serca zachęcam pozostałych uczniów do włączenia się w tę piękną akcję .Chciałbym złożyć podziękowania  młodszym koleżankom i kolegom  z pozostałych grup kolędniczych za odwagę wyruszenia na misyjny szlak, a także opiekunom  grup za towarzyszenie i czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem akcji .Dziękuje wszystkim ludziom, którzy ciepło nas przyjęli.
Adam Robakowski
Czytaj całość
 
Jasełka - Boże Narodzenie 2017 Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćJasełka od wielu lat wpisane są do kalendarza uroczystości organizowanych w naszej szkole. W tym roku tego zadania podjęli się uczniowie klasy 4b wraz z opiekunami. Przedstawienie miało za zadanie zintegrować środowisko szkolne, wprowadzając nastrój świąteczny oraz pokazując umiejętność prezentowania swoich zdolności aktorskich przed widownią. Jasełkowa pantonima ukazywała historię zbawienia począwszy od grzechu pierworodnego poprzez Zwiastowanie aż do Cudownych Narodzin. Ilustracja muzyczna pomogła wyrazić cały ogrom emocji i przeżyć związanych z tymi wydarzeniami. Charakteryzacja, stroje oraz rekwizyty  dopełniły obrazu i przyczyniły się znacznie do wzmocnienia wrażeń estetycznych.Po zakończonym występie pani Dyrektor pogratulowała aktorom pięknego występu oraz złożyła uczniom życzenia świąteczne. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili występujących i rozeszli się do klas.
Opr. K. Konieczna, M. Konieczna

 

Czytaj całość
 
Wystawa pt. Bielice 2017 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW Szkole Podstawowej w Kobylinie  w dniu 11 stycznia 2018r. odbyła się wystawa poplenerowa pt. „Bielice 2017r.”  W XIV plenerze malarskim, który odbył się w dniach 19-22.06.201r. w Bielicach wzięło udział 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie. Efektem pleneru są prace wykonane techniką pasteli, które zostały zaprezentowane na tradycyjnym szkolnym wernisażu. Swoje zainteresowania malarskie  i rysunkowe uczniowie wykorzystali do przedstawienia  fascynacji okolicą, nieskażoną przyrodą i wspaniałymi widokami.
Burmistrz Kobylina obecny na wystawie złożył serdeczne podziękowania Panu Mirosławowi Bąkowskiemu za wielokrotne  przygotowanie  dla dzieci wyjazdów plenerowych oraz wystaw z ich pracami, a także za kształtowanie wrażliwości estetycznej, kreowanie postaw twórczych oraz rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
 
Czytaj całość
 
FINAŁWIELKIEJORKIESTRYŚWIĄTECZNEJPOMOCY Utwórz PDF Drukuj
26 FINAŁ  WIELKIEJ  ORKIESTRY  ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY
W  KOBYLINIE 14.01.2018

SALA PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ 12

15:00 - Mecz piłki nożnej  „GREEN DRAGONS” vs „JUNIORZY PIAST”
16:00 - Powitanie
16:05 - Koncert orkiestry dętej osp Kobylin
16:30 - Pokaz tańca „MG NEW LOOK” and „SHOW DANCE”
17:00 - Pokaz akademickiej społeczności ratownictwa i medycyny katastrof z Poznania
17:30 - Anna Szafrańska prezentuje…
18:30 - Koncert zespołu „GARASH”
20:00 - Światełko do nieba
„THE DARKNESS”
20:15 - Grochówka

Serdecznie zapraszamy ludzi dobrej woli
 – sztab 1337
 
Wysokość opłat Utwórz PDF Drukuj
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 172/2017
z dnia 28 grudnia 2017r.


Sala Pilawa

1. Płyta główna w tym szatnia    20,00zł.  brutto godzina

2. Salka sumo                    10,00zł. brutto godzina

3. Szatnia (nie dłużej niż doba)     10,00zł.Siłownia

1. Osoby dorosłe, 1 osoba             4,00zł. brutto godzina

2. Karnet miesięczny, 12 godzin          20,00zł. brutto

3. Karnet miesięczny, 30 godzin          40,00zł. brutto

4. Karnet kwartalny, 90 godzin          90,00zł. brutto

5. W przypadku osób do 18 lat i ich opiekunów 50% pełnej stawki.

6. Osoby z ważną legitymacją szkolną lub studencką 50% pełnej stawki.

7. Emeryci, renciści i inwalidzi z ważną legitymacją 50% pełnej stawki.

 

 

 

 
Nowe auto dla OSP Kobylin Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość29 grudnia 2017r. do Kobylina dotarł nowy samochód strażacki. Jest to  MAN TGM 13.290 4×4 uterenowiony samochód ratowniczo – gaśniczy, zabudowany przez firmę Stolarczyk z Kielc. Posiada zbiornik o poj.  3500 litrów wody oraz 350 litrów środka pianotwórczego, autopompę dwuzakresową o wydajności 2600 litrów na minutę, linie szybkiego natarcia. Samochód będzie na stanie jednostki z Kobylina a kierowcami będą druhowie Piotr Popow i Paweł Sieńko.

 

 

Czytaj całość
 
Powstanie Wielkopolskie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 3 stycznia 2018r.  Kobylin uczcił 99 rocznicę Powstania Wielkopolskiego . Aby upamiętnić ten historyczny zryw naszych  przodków delegacja samorządowa w której znaleźli się: Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie Wiesław Lisiak i pracownik Urzędu Miejskiego w Kobylinie Anita Danielczyk, złożyła wiązankę kwiatów na pomniku Poległym i Pomordowanym.
Czytaj całość
 
Spotkanie Emerytów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDnia 2 stycznia na sali szkolnej w Kobylinie odbyło się spotkanie kolędowe PZERiI  Koło nr.9. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, czas umilali nam kolędami i pastorałkami dzieci z szkoły podstawowej ze Smolic , kobylinska  schola oraz nasz zespół Młodzi Duchem. Czas przy kawie i ciasteczkach upłynął mam bardzo przyjemnie.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 461 - 480 z 2499