Aktualności
Najnowsze informacje
Informacja Utwórz PDF Drukuj
Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępca kierownika Urzedu Stanu Cywilnego połczone ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzedzie Miejskim w Kobylinie.

Burmistrz Kobylina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Janura zamieszkała w Kobylinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Janura wykazała się wiedzą z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, finansów i administracji. Posiada wykształcenie umożliwiające wykonywanie pracy na w/w stanowisku. W świetle powyższego uznaje się, że spełnia oczekiwania pracodawcy.

Umowa zostanie zawarta po uzgodnieniu warunków zatrudnienia.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

 

 
Ostrzeżenie  Silny wiatr Utwórz PDF Drukuj

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 61, wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu. dnia 28.10.2017 r.

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz.22:00 dnia 28.10.2017 r. do godz.15:00 dnia 29.10.2017 r.

Obszar: Województwo wielkopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h. Przejściowo w godzinach od 04:00 do 12:00 wiatr w porywach do 115 km/h. Wiatr zachodni skręcający nad ranem na północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

 

Burmistrz Kobylina

 
Łukasz w piątce najlepszych juniorów w Polsce Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniach 20-22 października 2017 roku w Brzegu Dolnym rozegrany został I Grand Prix Polski Juniorów z udziałem 271 uczestników. W turnieju tym brał udział Łukasz Wachowiak wychowanek Klubu LKS Spółdzielca Kobylin, który zajął V miejsce.  Pierwszą część turnieju rozgrywano systemem w grupach, a kolejną systemem pucharowym. Z turnieju grupowego Łukasz awansował do kolejnej fazy bez większych problemów wygrywając wszystkie mecze 3:0. Kolejnym etapem rozgrywek był turniej pucharowy, w którym znalazło się 32 najlepszych zawodników kraju.

Czytaj całość
 
Anita i Klaudia oraz Lucjan i Antoni Mistrzami Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Dzieci Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW czwartek 26 października w hali sportowej „Pilawa” w Kobylinie odbyły się Finały Powiatowych Igrzysk Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Organizatorem byli Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy oraz Szkoła Podstawowa w Kobylinie.
Reprezentacja szkół składała się z 2 dziewcząt lub 2 chłopców + jeden zawodnik rezerwowy.

Czytaj całość
 
Kacper i Jakub Mistrzami Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Młodzieży Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość24 października w hali sportowej „Pilawa” w Kobylinie odbyły się Finały Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Organizatorem byli Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy, Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie oraz Szkoła Podstawowa w Kobylinie
Czytaj całość
 
Lucjan Maćkowiak na podium w Lesznie. Utwórz PDF Drukuj
21 października 2017r. w Lesznie odbył się I Turniej OZTS Leszno w kategorii skrzat/żak/młodzik. W zawodach wzięło udział 54 zawodników. Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Spółdzielcy w Lesznie był Lucjan Maćkowiak zajmując III miejsce w kategorii młodzików. Również bardzo dobrze zaprezentował się kolejny zawodnik  Antoni Frąckowiak zajmując VI pozycje oraz Marcel Waszyński, który startował w kategorii skrzatów zajął V miejsce.

                                                                             Robert Wachowiak
 
Szkolenie Utwórz PDF Drukuj
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Urząd Miejski w Krotoszynie
Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
Zapraszają na   

BEZPŁATNE SZKOLENIE !
 Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
na temat:

„Rozliczanie dotacji
w ramach otwartego konkursu ofert
w oparciu o trzy elementy :
oferta, umowa, sprawozdanie”

 23 listopada 2017 r. ( czwartek ) godz. 16:00 – do 19:00
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera ul. Benicka 9
szkolenie poprowadzi Łukasz Waszak

Ilość miejsc ograniczona !!!

Zgłoszenia przyjmują :
Judyta Nowaczyk Starostwo Powiatowe w Krotoszynie tel. 62 725 42 56 wew. 308,
Joanna Woltmann Urząd Miejski w Krotoszynie tel. 62 725 23 17,
Joanna Jarocka Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw w Krotoszynie tel. 62 725 06 23.

Zapraszamy !!!
 
Strażacy z Łagiewnik w Warszawie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 17.10.2017r. w ramach nagrody w Plebiscycie "Superjednostka OSP powiatu krotoszyńskiego 2017r. " organizowanym przez redakcję Rzeczy Krotoszyńskiej przedstawiciele OSP Łagiewniki: Grzegorz Kreczmer i Bogdan Kusterka udali się do Warszawy.
Oprócz członków naszej jednostki   w wyjeździe  wzięli udział przedstawiciele  władz samorządowych Gminy Koźmin oraz strażacy z Koźmina i Dzierżanowa.

Czytaj całość
 
Tomasz Lesiński Burmistrzem Kobylina Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość20 października br. podczas  uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kobylinie Tomasz Lesiński został  zaprzysiężony na Burmistrza Kobylina. Oficjalnego powitania nowego Burmistrza dokonał Tadeusz Dżygała Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie, który przypomniał przebieg październikowych wyborów. W dniu 1 października br. o stanowisko Burmistrza Kobylina rywalizowało 4 kandydatów: Wiesław Popiołek , Rafał Nowacki , Mirosław Jackowski  i Tomasz Lesiński.
W II turze 15 października br. Tomasz Lesiński pokonał Wiesława Popiołka.

Czytaj całość
 
Liga halowa w piłce nożnej Utwórz PDF Drukuj
Urząd Miejski w Kobylinie informuje że jest w trakcie organizacji halowej ligi gminnej w piłce nożnej, sezon 2017/2018. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest zgłoszenie drużyny z terenu Gminy Kobylin do dnia 17-11-2017r. telefony kontaktowe: Wasielewski Paweł 65 548 2401, Jakub Pernak 537 006 364.
Dane w zgłoszeniu: nazwa drużyny, imię i nazwisko kapitana drużyny, numer telefonu oraz adres do korespondencji. 
 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.10.2017 roku w godzinach 08:00 – 14:00 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Lipowiec nr 1, 1A, 2, 6, działki nr 7, 8, gospodarstwo rolne, Rojew nr 1 do 5, nr 7 do 28, działka nr 40, dom kolejowy, Kuklinów nr 2.
 
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj

 Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 26 października 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie kultury, sportu i turystyki.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2016/2017.
8. Podjęcie uchwał:
a) programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
b) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2018,
c) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącej w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącej w skład Zespołu Szkoła podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie,
d) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuklinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuklinowie,
e) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolicach,
f) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu Małym,
g) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie w Branżową Szkołę I stopnia w Kobylinie,
h) w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kobylin instrumentem płatniczym,
i) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku,
j) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
k) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Tadeusz Dżygała

 
Zawody strzeleckie "Złota Polska Jesień" Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość15 października br. LOK Kobylin zorganizował strzelanie „Złota Polska Jesień”. Każdy z uczestników mógł oddać dowolną ilość serii. Do końcowej klasyfikacji liczono wynik najlepszej serii. Zawodnicy zajmowali miejsca zgodnie z losowaniem.

Czytaj całość
 
Orlik 2017 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość W dniu 15 października br. zakończyły się rozgrywki ligi gminnej LZS w piłce nożnej.
W tym roku mecze odbywały się na obiekcie „Orlik – Moje Boisko 2012” przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Do rozgrywek przystąpiło siedem zespołów. Ostatnia kolejka  przyniosła jedną zmianę w tabeli. Na czwarte miejsce awansowała drużyna Promil Łagiewniki.  Zwycięzcom tegorocznej ligi została drużyna Protezjusze, drugie miejsce  Old boye, trzecie Challenge Wyganów. Królem strzelców został Mateusz Bzodek, który strzelił 24 bramki.  Drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały puchary i medale, drużynom od czwartego do siódmego miejsca zostały wręczone statuetki, ponadto zwycięska drużyna otrzymała sprzęt sportowy. Ceremonii dekoracji dokonał p. o. Burmistrza Kobylina Rafał Nowacki.
Czytaj całość
 
Senator RP w smolickiej podstawówce Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość16 października Szkołę Podstawową w Smolicach odwiedził senator RP Łukasz Mikołajczyk. Wizyta choć krótka to bardzo miła  dla wszystkich. Pan senator od wielu lat zaangażowany jest zarówno w politykę jak i sprawy edukacji, które z uwagi na wykształcenie są mu bardzo bliskie.
Czytaj całość
 
Mistrzostwa Polski Kadetów i Młodzików Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniach 7 i 8 października w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów i Młodzików w Sumo. W zawodach wystartowało prawie 400 zawodniczek i zawodników z 30 klubów sportowych z całego kraju. Kobyliński Samson reprezentowało 33 zawodników, którzy wywalczyli 8 medali. Niepokonanymi podczas mistrzostw byli Paweł Sikora 65kg i Mikołaj Kandzierski 95kg, którzy wygrywając wszystkie walki zdobyli złote medale i tytuły Mistrzów Polski. Brązowe medale zdobyli Zofia Pioch 55kg, Nikola Śliwowska 60kg, Monika Sowa 65kg, Piotr Sikora 65kg, Mateusz Pieszak 65kg, Filip Sroczan 65 kg. W klasyfikacji klubowej kadetów UKS Samson Kobylin zajął I miejsce.
 
Trener – Mirosław Flak
Czytaj całość
 
WYBORY Utwórz PDF Drukuj

Stosownie do art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Miejska Komisja Wyborcza w Kobylinie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 15 października 2017 r.


Pan

LESIŃSKI Tomasz

wybrany został

Burmistrzem Kobylina

 

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                            Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                                      w Kobylinie

                                                                                                                 Damian Jankowiak 

 

 
Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w SP Smolice Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW piątek 29 września br. smoliccy pierwszoklasiści mieli swoje wielkie święto. W obecności pani dyrektor Marleny Kamińskiej, rodziców, nauczycieli, starszych i młodszych kolegów zostali uroczyście przyjęci do społeczności szkolnej. W tym wyjątkowym  dniu towarzyszyli im również zaproszeni goście: pan Rafał Nowacki p.o. Burmistrza Kobylina oraz  policjanci z KPP w Krotoszynie: aspirant  Piotr Szczepaniak oraz starszy sierżant Bartosz Karwik.
Czytaj całość
 
Puchar Polski Młodzików i Kadetów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW sobotę 23 września, w Gorzowie Wlkp. odbył się Puchar Polski Młodzików i Kadetów w sumo. Gorzowski Puchar był ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Polski. UKS Samson Kobylin reprezentowała silna 37 osobowa grupa zawodników, którzy wywalczyli 19 medali.
Czytaj całość
 
Mistrzostwa Polski Juniorów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniach 15-16 września w Pyrzycach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w sumo. W mistrzostwach startowało prawie 200 zawodników z całej Polski.
UKS Samson Kobylin reprezentowało 10 zawodników. Najlepiej z całej drużyny zaprezentowały się Aleksandra Małecka zdobywając srebrny medal w kategorii 55kg i Aleksandra Bzodek, która wywalczyły brązowy medal w kategorii 70kg.
                                                                                                             Trener - Mirosław Flak
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 481 - 500 z 2369