Aktualności
Najnowsze informacje
Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 30 stycznia 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie sesji.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3) Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4) Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5) Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2016 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2017.
6) Informacja dotycząca stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2016 roku.
7) Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylin,
  • w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
  • w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr V/20/11  Rady  Miejskiej  w Kobylinie  z dnia 31 marca 2011 r. w  sprawie  ustalenia   wysokości  diet   oraz   należności  z  tytułu   zwrotu   kosztów  podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017.
8) Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2016 rok.
9)Wolne głosy i wnioski.
10) Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała

 
Regulamin Utwórz PDF Drukuj
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Mistrzostwach Gminy Kobylin w tenisie stołowym im. Andrzeja Lesinskiego, które odbędą się 28.01.2017r. (sobota).


Czytaj całość
 
WOŚP Utwórz PDF Drukuj
25 FINAŁ

WIELKIEJ  ORKIESTRY  ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY

W  KOBYLINIE  15.01.2017


SALA  PRZY  UL. KROTOSZYŃSKIEJ 12

15:00 – MECZ  PIŁKI  NOŻNEJ  JUNIORZY /TARTAN/
 
16:00 – POWITANIE

16:10 – KONCERT  ORKIETRSY  DĘTEJ  OSP  KOBYLIN

17:00 – POKAZ TAŃCA TOWARZYSKIEGO  „ MG  NEW  LOOK” MALWINA  GUMIENNA

17:30 – POKAZ  AKADEMICKIEJ  SPOŁECZNOŚCI  RATOWNICTWA  I MEDYCYNY  KATASTROF  Z  POZNANIA  WRAZ  Z  GRUPĄ MŁODYCH               RATOWNIKÓW  ZSZ W KOBYLINIE

18:00 – „SAMSON”  - PREZENTACJA  MISTRZÓW  SUMO

18:30 – AEROBIK  WSPÓŁCZESNY  -  GIMNAZJUM W  KOBYLINIE

18:45 – KONCERT  ZESPOŁU  „ANTARI  FOG  MACHINE”

19:45 – ŚWIATEŁKO  DO NIEBA  „THE  DARKNES”  I  OSP  KOBYLIN

20:01 – GROCHÓWKA


        SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  LUDZI  DOBREJ  WOLI

SZTAB 1337

 
Mikołajkowe Mistrzostwa Sumo w Zalesiu Małym Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćPierwsze Mikołajkowe Mistrzostwa SUMO w Zalesiu Małym, które odbyły się 18 grudnia 2016r możemy uznać za bardzo udane. Frekwencja zawodników dopisała dzięki czemu mieliśmy aż jedenaście kategorii wagowych. Sami zawodnicy spisali się na medal gdyż walczyli bardzo zacięcie i odważnie co docenili kibice którzy również nie zawiedli. Liczymy że uda nam się za rok powtórzyć tą imprezę a może i zorganizować jeszcze jedną lub dwie. Chcemy również podziękować naszym sponsorom dzięki którym zawody mogły się odbyć -  Firma "Bolsius" Polska Sp.z o.o. Zalesie Małe, Miesko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie, Urząd Miejski w Kobylinie.? Prezes LZS Zalesie Małe? Patryk Swora
Czytaj całość
 
III Krotoszyńskie Igrzyska w Sumo Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 11 grudnia w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie odbyły się III Krotoszyńskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sumo. Organizatorami niedzielnych zmagań pod hasłem „Sumo ze Świętym Mikołajem” było Towarzystwo Atletyczne Rozum i Polski Związek Sumo. Prawie 400 młodych sportowców z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowało tego dnia na dohio o miano najlepszych. Kobylin reprezentowało 90 uczniów z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole i Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie. Główną atrakcją imprezy była wizyta prawdziwego Świętego Mikołaja z Ravaniemi.  Każdy mógł zrobić sobie z nim zdjęcie oraz zostawić list z życzeniami, które ma spełnić. Dla większości dzieci były to niezapomniane chwile. Sportową atrakcją zawodów były dwa spotkania międzypaństwowe pomiędzy Polską i Azerbejdżanem. Oba zakończyły się wygranymi polskich kadrowiczów z udziałem zawodnika UKS Samson Kobylin Patryka Swory.
Sponsorami imprezy byli: Urząd Miejski w Krotoszynie, Urząd Marszałkowski, Firma Atlas, Piekarnia Brykczyński, Daf-Mal, PKO, BZWBK, Ferrum.
Czytaj całość
 
OSTRZEŻENIE  SILNY WIATR/1 Utwórz PDF Drukuj

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 1 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 03.01.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: SILNY WIATR

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i z zachodu.

Ważność: od godz. 18:00 dnia 03.01.2017 r. do godz. 18:00 dnia 04.01.2017 r.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo wielkopolskie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 3324350, 62 3324351 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

Burmistrz Kobylina

 
Zarządzenie Utwórz PDF Drukuj
Zarządzenie nr 128/2016
Burmistrza Kobylina
z dnia 28 grudnia  2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie kultury i kultury fizycznej
na rok 2017r.
Na podstawie  art.  30  ust.  2 pkt.  3  ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / Dz.  U.  z  2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ustawy z dnia 24 marca 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2016r. poz. 1870
z późniejszymi zmianami/, uchwały Nr  XXI/110/16 Rady Miejskiej
w Kobylinie z dnia  27 października 2016r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2017r.,
 
 
Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 grudnia 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2015-2016.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci     w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Kobylin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
b) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2017,
c) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017- 2027.
8. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2017.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zakończenie.


                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała
 
Oliwia Matuszewska i Michał Pernak Półfinalistami Mistrzostw Świata w tańcach standardowych.  Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćBardzo  miło mi  poinformować, że w dniu  2 grudnia 2016 r. podczas „MIstrzostwach Świata  AL.WDC w Paryżu”  Oliwia Matuszewska i Michał Pernak  awansowali  do ścisłego półfinału , ostatecznie zajmując  11 miejsce. Oliwia z Michałem są  przeszczęśliwi i jest to dla nich pierwszy półfinał na turniejach WDC i jak dotąd najlepszy  wynik w karierze.  
                                                             
Czytaj całość
 
Warsztaty treningowe w Japonii Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćReprezentant naszego kobylińskiego klubu UKS Samson Patryk Sowa  w dniach od 30. 10. do 07. 11. 2016 r. przebywał w kraju, który jest ojczyzną sumo, w Japonii. Patryk już po raz drugi mógł zwiedzić ten kraj, trenować z Japończykami, a nawet wziął udział w Mistrzostwach Okinoshimy, w których zajął czwarte miejsce w kategorii Open. Wywalczył też drugie miejsce w zmaganiach drużynowych. Głównym punktem wyjazdu była możliwość  obejrzenia trening  zawodowych zawodników sumo.
Czytaj całość
 
Strzelanie Mikołajkowo  Świąteczne Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość4 grudnia br. odbyło się strzelanie mikołajkowo – świąteczne zorganizowane przez LOK Kobylin. W zawodach wzięło udział 31 osób. Każdy miał prawo oddać dowolną ilość dziesięciostrzałowych serii, do klasyfikacji końcowej liczyła się najlepsza.  

Czytaj całość
 
Tarcza Herbowa 2016 Szymon Andrzejak Mistrzem Klubu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość11 listopada br. odbyło się strzelanie o tytuł mistrza klubu. W zawodach corocznie organizowanych przez LOK Kobylin z okazji Święta Niepodległości wzięło udział 22 zawodników, członków klubu LOK. W pierwszej rundzie wszyscy zawodnicy mieli prawo oddać dwie dziesięciostrzałowe serie do tarcz ocenianych, następnie dziesięciu zawodników z najlepszymi wynikami strzelało  do tarczy herbowej .
Czytaj całość
 
Zebranie sprawozdawcze Sekcji Kobylin PZHGP Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 26 listopada br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Sekcji Kobylin Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Zebranie swoją obecnością zaszczycili  Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński, Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka oraz Wiceprezes Zarządu Okręgu Leszno Zbigniew Kaczmarek. W trakcie spotkania   Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński wraz z Starostą Krotoszyńskim Stanisławem Szczotką  i Wiceprezesem  Zbigniewem Kaczmarkiem,  wręczyli puchary i dyplomy członkom sekcji za wyniki osiągnięte w roku  2016.   
Wyniki we współzawodnictwie lotowym sekcji nr 4 Kobylin.
Czytaj całość
 
Halowa Liga Gminna w piłce nożnej Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość27 listopada br. ruszyły rozgrywki halowej ligi gminnej w piłce nożnej sezon 2016/2017.  Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło dziesięć drużyn. Pierwszą bramkę zdobył Jakub Szwarczyński w 2 minucie meczu Wachowiak Team – KOKSY Zalesie. Łącznie w pierwszej kolejce strzelono 60 bramek, liderem strzelców został Mateusz Wachowiak /Wachowiak Team/ z dwunastoma trafieniami.
Czytaj całość
 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj

Kobylin, dnia 12 grudnia 2016r.


Zaproszenie


Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w ramach otwartego konkursu ofert . Termin składania kandydatur upływa z dniem 19 grudnia 2016r.


Zastępca Burmistrza Kobylina

/-/ Mirosław Sikora

 
TURNIEJ KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR BURMISTRZA KOBYLINA Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 01.10.2016 w hali środowiskowo-sportowej w Kobylinie odbył się V Turniej Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Kobylina.
Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy UKEMI. W turnieju wzięło udział 160 zawodników z 18 klubów karate województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesław Lisiak, Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie Mariola Wojciechowska.

Czytaj całość
 
Michał Pernak i Oliwia Matuszewska  V-ce mistrzami Polski w tańcach standardowych na rok 2016.. Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZ przyjemnością informuję, że moja Wnuczka Oliwia, uczennica III klasy kobylińskiego gimnazjum,  w roku 2016, realizując swoją wielką pasję jaką jest taniec towarzyski, wraz z parterem tanecznym Michałem Pernakiem ,  reklamując   Kobylin i kobylińską szkołę, wzięła udział w turniejach tanecznych  zarówno krajowych jak i zagranicznych, zajmując bardzo wysokie  miejsca w klasyfikacjach.  
W mistrzostwach  Europy   WDC AL European Championships  2016  w stylu standard które odbyły się w marcu 2016 r. w miejscowości  Blackpool  w Anglii, w kategorii  „Under 21”  zajęli 17 miejsce.
Czytaj całość
 
Święto Odzyskania Niepodległości - na sportowo ! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDnia 04 listopada 2016 roku w Kobylinie na Sali Pilawa odbył się XXIII
Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Organizatorem turnieju dla dzieci i  młodzieży z naszych gminnych szkół była jak co roku Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym.
Pomocą przy organizacji turnieju  szkołę wspierali: Urząd Miejski w Kobylinie, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie, trenerzy z Klubu Spółdzielca w Kobylinie.

Sponsorami  i fundatorami nagród Turnieju byli: Urząd Miejski w Kobylinie, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie, Firma "Bolsius" z Zalesia Małego, Firma BM z Kobylina. Każdy uczestnik otrzymał zestaw świec Firmy Bolsius, natomiast zawodnicy od I do IV miejsca puchary i nagrody rzeczowe.  Sponsorom dziękujemy za ufundowanie pucharów i nagród dla zawodników!


Czytaj całość
 
Podium dla kobylińskich tenisistów Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW Zespole Szkół w Zdunach w dniu 16 listopada 2016 r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Zdun z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS".
Rozgrywki prowadzono systemem rosyjskim do dwóch przegranych pojedynków z podziałem na kat. dziewcząt i chłopców szkoły  podstawowej i gimnazjum. W turnieju brało udział siedmioro uczniów naszej gminy, którzy reprezentowali kobylińskie gimnazjum oraz szkołę podstawową.


Czytaj całość
 
Gimnazjaliści z Kobylina wystąpią w finale wojewódzkim w tenisie stołowym Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćMistrzostwa Rejonu Kaliskiego Gimnazjów w Drużynowym Tenisie Stołowym odbyły się 9 listopada 2016 roku w Wierzbnie.
Do zawodów przystąpiło 14 drużyn. Prawo startu w tym turnieju mieli mistrzowie i wicemistrzowie powiatów. Gimnazjum z Kobylina reprezentowali Kacper Waszyński  i Jakub Kaczmarek. Uczniowie naszej szkoły po bardzo zaciętych  meczach zajęli II miejsce i tym samym awansowali do Finału Wielkopolskiej Gimnazjady.


Czytaj całość
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 521 - 540 z 2199