Aktualności
Najnowsze informacje
Puchar Europy w Sumo. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Krotoszyn Open 2017 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćKrotoszyn po raz kolejny był gospodarzem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w sumo – Poland Open 2017 r. w ramach Pucharu Europy.  Impreza o zasięgu europejskim przyciągnęła zawodników z takich krajów jak Gruzja, Niemcy, Węgry, Estonia, Ukraina, Azerbejdżan, Rosja i Norwegia. Wśród tak wyborowego grona nie mogło zabraknąć zawodników z kobylińskiego Samsona. Marta Wielebińska rywalizowała w kategorii 73 kg zdobywając brązowy medal, Stefan Klejewski walczył w kategorii 115 kg zdobywając srebrny medal,  poza tym Stefan został wybrany najlepszym polskim zawodnikiem turnieju i otrzymał puchar ufundowany przez ambasadora Japonii Shigeo Matsutomi. Mniej szczęścia miał Patryk Swora w kategorii 85 kg, który zakończył rywalizację na zmaganiach grupowych.

                                                                                   Trener – Mirosław Flak
Czytaj całość
 
Ostrzeżenia o burzach z gradem ! 1 STOPIEŃ Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego  nr 30 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół  w Poznaniu dnia 29.06.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko:  burze z gradem/1
 
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie  burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.   

Ważność:  od godz. 13:00 dnia  29.06.2017 r. do godz.  23:00 dnia  29.06.2017 r.

Stopień zagrożenia:  1  ( w skali 3-stopniowej)

Obszar: województwo wielkopolskie    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  90 %.
 
Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 332-43-50, 62 332-43-51 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

Burmistrz Kobylina 
Klaudia na Mistrzostwach Polski w Krakowie i Białymstoku Utwórz PDF Drukuj
W dniach 17-18 czerwca 2017 roku w Krakowie rozegrano  Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków w tenisie stołowym. W elicie 64 polskich zawodniczek znalazła się reprezentantka LKS Spółdzielca Kobylin Klaudia Wachowiak. W grze pojedynczej zajęła 21 miejsce, natomiast bardzo dobrze spisała się grze deblowej  zajmując 5 miejsce. Dokładnie tydzień później (23-25 czerwca) w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski LZS. Tym razem Kobylinianka grała w starszej kategorii wiekowej (kat. młodziczek) i tu zrobiła nam wielką niespodziankę zajmując 5 miejsce.
Wyniki te dobrze rokują na przyszły sezon, w którym Klaudia będzie występowała już w kategorii młodziczek. Życzymy powodzenia.
 
Ostrzeżenie  o intensywnych opadach deszczu Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego  nr 31 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół  w Poznaniu dnia  29.06.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: intensywne opady deszczu
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów  deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów  wysokość opadów do 30 mm. Początkowo możliwe również burze.   

Ważność: od godz. 23:00 dnia 29.06.2017 r. do godz. 06:00 dnia 30.06.2017 r.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo wielkopolskie    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  85%.
 
Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 3324350, 62 3324351 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

Burmistrz Kobylina
 
Ostrzeżenia oburzach z gradem !1 STOPIEŃ Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego  nr 29 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół  w Poznaniu dnia 28.06.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko:  burze z gradem/1
 
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie  burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.  

Ważność:  od godz. 16:00 dnia  28.06.2017 r. do godz.  01:00 dnia  29.06.2017 r.

Stopień zagrożenia:  1  ( w skali 3-stopniowej)

Obszar: województwo wielkopolskie    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  85 %.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 332-43-50, 62 332-43-51 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

Burmistrz Kobylina

 
Puchar Europy Brandenburgia 2017 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćPuchar Europy w Brandenburgii, który odbyły się 16 i 17 czerwca to dla Patryka Swory kolejny udany międzynarodowy turniej w ramach przygotowań do tegorocznego World Games ( Światowe Igrzyska Sportowe Wrocław 2017). Organizatorem turnieju była Niemiecka Federacja Sumo. W zawodach wzięło udział 7 państw Polska, Włochy, Węgry, Azerbejdżan , Gruzja, Estonia i Niemcy. Patryk pokazał się z bardzo dobrej strony, przywożąc do ojczyzny brązowy medal w kategorii do 85 kg.
                                             Trener - Mirosław Flak
Czytaj całość
 
Ogłoszenie Przetargu na sprzedaż dz. 474 w Kuklinowie Utwórz PDF Drukuj
B U R M I S T R Z    K O B Y L I N A
Ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylin


Działkę niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę położoną w Kuklinowie, oznaczoną numerem geodezyjnym 474 na arkuszu mapy 1 o pow. 0,1700 ha, zapisaną w księdze wieczystej KZ1R/00031350/8 w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka położona jest na obszarze, dla którego brak planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin ustanowionego Uchwałą nr XXXVI/217/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2009 roku, teren na którym jest usytuowana nieruchomość gruntowa to tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczej istniejące
i proponowane. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pismem z dnia 20 stycznia 1990 roku nr GZU.pg.0602/Z-41137/41537/90 wyraził zgodę na przeznaczenie tej działki na cele nierolnicze. Zbywana nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń.
Cena  Wywoławcza: 50.650,00 zł
 sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
I przetarg odbędzie się:

W dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10-tej w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Kobylinie. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 5.065,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie lub na konto Urzędu Miejskiego w Kobylinie w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Oddział Kobylin nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003
w gotówce nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, tj. do dnia 24 lipca 2017 r. Wadium winno znajdować się w dniu 24 lipca 2017 r. na koncie Urzędu Miejskiego
w Kobylinie. Upoważnionymi do wzięcia udziału w przetargu są wszyscy, którzy wpłacą wymagane wadium w w/w terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe. Nabywca powinien wpłacić kwotę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy przenoszącej własność. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
W razie nieskuteczności  I przetargu
II przetarg odbędzie się po upływie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu a jego miejsce oraz termin podany zostanie w oddzielnym ogłoszeniu. W razie uchylania się od zawarcia umowy cywilno-prawnej po odbytym przetargu wpłacone przez nabywcę wadium przepada i wówczas można ogłosić powtórny przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać
w siedzibie Gminy Kobylin tj. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 w pokoju nr 6, tel. 65 5482401 wew. 24 u Inspektora Jacka Paluszkiewicza w godzinach urzędowania.
BURMISTRZ KOBYLINA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wywieszono : 26-06-2017 r.                                                  
Zdjęto :          26-07-2017 r.                                            

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie przy ulicy Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1, oraz podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w internecie na stronie BIP, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położna jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 
Konferencja IWA Odours and Air Emissions Utwórz PDF Drukuj


Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.
Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.
Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:
• Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
• Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
• Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
• Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
• Strategie ograniczania zapachu,
• Biofiltracja i płuczki chemiczne,
• Środki neutralizujące zapach,
• Monitoring imisji oraz technologie czujników,
• Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
• Analiza dużych zbiorów danych

Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

 
Ostrzeżenia o burzach z gradem ! 1 STOPIEŃ Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 28 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 22.06.2017 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: burze z gradem/1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.
Ważność: od godz. 21:00 dnia 22.06.2017 r. do godz. 09:00 dnia 23.06.2017 r.

Stopień zagrożenia: 1 ( w skali 3-stopniowej)

Obszar: województwo wielkopolskie

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 332-43-50, 62 332-43-51 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

Burmistrz Kobylina

 
Profilaktyczny Turniej Szkół Uzależnieniom  STOP Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym 14 czerwca w Hali Środowiskowo – Sportowej w Kobylinie odbył się już III Profilaktyczny Turniej Szkół „Uzależnieniom – STOP”, zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kobylinie przy współpracy nauczycieli z Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie.
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2016,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
c) w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylin na lata 2017-2022,
d) w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin,
e) w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 – 2020    z perspektywą na lata 2021 – 2024”,
f) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
h) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
8.  Wolne głosy i wnioski.
9.  Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała
 
DNI KOBYLINA Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDni Kobylina rozpoczęły się w sobotę 17 czerwca br. zawodami strzeleckimi o Puchar Przewodniczącego Rady, po czym można było spróbować swoich sił w Mistrzostwach Gminy w rzucie beretem.

Czytaj całość
 
MILANO SUMO OPEN 2017 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW ramach przygotowań do tegorocznego World Games ( Światowe Igrzyska Sportowe Wrocław 2017) zawodnik UKS Samson Kobylin Patryk Swora wziął udział w międzynarodowych zawodach Milano Sumo Open 2017, które odbyły się 3 i 4 czerwca w Mediolanie. Organizatorem turnieju była Włoska Federacja Sumo. W zawodach wzięło udział 7 państw Polska, Włochy, Francja, Portugalia, Anglia, Estonia i Niemcy. Patryk pokazał się z bardzo dobrej strony, przywożąc do ojczyzny dwa złote medale, jeden wywalczony indywidualnie w kategorii do 85 kg, a drugi w zmaganiach drużynowych. Po udanym turnieju zawodnicy mieli okazje zwiedzić Mediolan, który jak mówi Patryk jest przepiękny.
                                             Trener - Mirosław Flak
Czytaj całość
 
VIII Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Sumo Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćTegoroczny Dzień Dziecka w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie to święto sportu. Jedną z głównych sportowych atrakcji były VIII Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w sumo. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy Samson Kobylin. Do rywalizacji stanęli zarówno chłopcy jak i dziewczęta klas IV, V i VI w sumie ponad 100 uczniów. Uczestnicy walczyli o zwycięstwo w kategoriach klasowych osobno dziewczyny i chłopacy. Już po kilku minutach była widoczna zacięta rywalizacja. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostali uhonorowani pamiątkowym dyplomem i medalem.

Czytaj całość
 
Mistrzostwa Wielkopolski Żaków i Żaczek Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćWielkopolski Związek Tenisa Stołowego corocznie organizuje z okazji Dnia Dziecka Mistrzostwa Wielkopolski Żaków. W tym roku turniej ten odbył się 3 czerwca na Hali Sportowej GOSiR w Gnieźnie. Bardzo dobrze spisali się kobylińscy zawodnicy, których zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje w rozgrywkach w przyszłym sezonie.  W kategorii Żaków Antoni Frąckowiak pokazał się z jak najlepszej strony zajmując wysokie ósme miejsce, zważywszy na to, że startował z pozycji 24. Natomiast Klaudia Wachowiak w tym dniu nie miała sobie równych i zajęła pierwsze miejsce wśród Żaczek, uzyskując tym samym tytuł Mistrza Wielkopolski w tej kategorii.

                                                                                          Robert Wachowiak
Czytaj całość
 
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość28 maja br. na zbiorniku wodnym w Srokach odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane dla mieszkańców wsi Sroki  z okazji Dnia Dziecka, klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

 

 

1 miejsce - Kuczyński Mateusz
2 miejsce - Krystek Maciej
3 miejsce - Krajka Jan
4 miejsce - Kuczyńska Zofia
5 miejsce - Krystek Szymon

Czytaj całość
 
TIGER CUP 2017 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW niedzielę 28.05.2017 r. w Wągrowcu po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolski Turniej Karate WKF Dzieci i Młodzieży „TIGER CUP 2017” . Do zawodów zgłoszono ponad 230 zawodników z 19 klubów karate- trzech województw; dolnośląskiego, kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego.

Czytaj całość
 
Turniej karate w Lesznie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość3.06.2017 - odbyły się XXVII Leszczyńskie Mistrzostwa Karate o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. W zawodach brało udział 290 zawodników z 24 klubów.
W tym turnieju nie mogło oczywiście zabraknąć zawodników z Klubu "UKEMI" z  Kobylina pod wodzą trenera Piotr Bielawskiego wystartowało 8 karateków :
1. Olimpia Patryas
2. Maja Ziętek
3. Adrianna Ziętek - 3 m. kumite dziewcząt kat -33kg
4. Dawid Nele
5. Bartłomiej Chlebowski
6. Wiktor Turbański - 3m. kumite ind. juniorów mł. kat +59kg
7. Jakub Elias
8. Jakub Łęcki - 3m. kumite juniorów mł. kat. -59kg

Czytaj całość
 
I KOBYLIŃSKI FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćI KOBYLIŃSKI FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

24 czerwca, godz. 19.30

Marcin Wolak – bas
Wacław Golonka – organy
Romantyczne dzieła wokalne


Czytaj całość
 
KOMUNIKAT Utwórz PDF Drukuj

Komunikat o wynikach  VI Mistrzostw Polski Weteranów   Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i II Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Weteranów w Rzutach.

Informacja do pobrania w pliku pdf.

 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 561 - 580 z 2376