Aktualności
Najnowsze informacje
XX-lecie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość„Dar lat to prezent, na który nie można sobie zasłużyć i którego nie można sobie kupić. Nie można go też ukryć. Nie jest on dany wszystkim w równej mierze. Zawiera radość, ale nie jest pozbawiony bólu, zawiera śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar ten trzeba przyjmować z wdzięcznością, dlatego że jest darem naszego życia”/Internet/.


23 września 2016 r. w Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie świętowano jublileusz 20 – lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie. Uroczystość, której patronat honorowy objął Burmistrz Kobylina, pan Bernard Jasiński, zaszczycili, poza panem burmistrzem, prezes Izby Rzemieślniczej w Krotoszynie, pan Józef Januszkiewicz, radni Gminy Kobylin – panowie Wiesław Lisiak i Mirosław Flak, ojciec proboszcz Ksawery Majewski, komendant OHP w Krotoszynie – pan Zbigniew Kurzawa, przedstawiciele pracodawców z panem Andrzejem Robaszkiewiczem na czele, dyrektorzy szkół z terenu gminy Kobylin. Miło było nam gościć panią inż. Annę Dembecką, byłego dyrektora szkoły zawodowej.

Czytaj całość
 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii - Odnośnik do pobrania.
 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.10.2016 roku w godzinach 8:30 – 17:00 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Zdziętawy, Raszewy oprócz nr 19, 20.
 
Zaproszenie na XXI sesję Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 27 października 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.

 4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

 5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2015/2016.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

  2. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2017,

  3. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,

  4. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochody budżetu gminy,

  5. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  6. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.

  7. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie.

 
Afrykański pomór świń Utwórz PDF Drukuj

Film edukacyjny pt.: "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".

 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2016 roku w godzinach 9:30 – 14:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:


Kobylin: Rynek nr 1 do 10, nr 17 do 25, restauracja, ul. Wolności nr 2 do 21, nr 23 do 36, ul. Krobska nr 3 do 13 nieparzyste, nr 4, ul. Mickiewicza nr 1 do 9, nr 12, ul. Baszkowska nr 3, 4, 6, ul. Kościelna nr 2 do 8 parzyste, nr 3, 7.
 
Puchar Polski w Sumo Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniach 23-24 września 21 zawodników UKS SAMSON Kobylin wzięło udział w Pucharze Polski Młodzików i Kadetów w sumo w Gorzowie Wlkp. Gorzowski Puchar był ostatnim etapem kwalifikacji na Mistrzostwa Europy. Dzięki znakomitym walką aż ośmioro Kobyliniaków  (Aleksandra Bzodek, Klaudia Chlebowska, Jakub Kaźmierczak, Dawid Lesk, Piotr Sikora, Mateusz Pieszak, Jakub Kobusiński, Jakub Durczewski) zdobyło powołanie do reprezentacji kraju na Mistrzostwa Europy Młodzików i Kadetów, które odbędą się w połowie października w Niemieckiej Brandenburgii.
Czytaj całość
 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Banki Spółdzielcze z grupy SGB w ramach współpracy z Wielopolską Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej realizowanej wspólnie z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym zapraszają na szkolenia dotyczące zapobieganiu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
 
 
 
Informacja Utwórz PDF Drukuj

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:

KOBYLIN:
1) MIASTO:
a) 08.11.2016 - Kobylin ul. Krotoszyńska, Plac Andrzeja Glabera, Rynek Marszałka Józefa Piłsudzkiego, Polna, Rzemiechowska, Wolności, Rawicka, Nowy Rynek, Krótka, Zamkowa, Baszkowska, Kościelna
b) 08.11.2016 - Berdychowska, Boruty, Cisowa, Czerwona Róża, gen. Jana Nepomucena Umińskiego, gen. Mariana Langiewicza, Jałowcowa, Jodłowa, Józefa Łukasiewicza, Konwaliowa, Leszczyńskich, Modrzewiowa,  Samuela Twardowskiego, Sosnowa, Strzelecka, Świerkowa, Tulipanowa; EKO KAR
c) 09.11.2016 - Kobylin ul. Wałowa, Aleje Powst. Wielkopolskich, Kolejowa, Jastrzębia, Dworcowa, Kopernika, Moniuszki, Kościuszki
d) 10.11.2016 - Kobylin ul. Jana III Sobieskiego, Gen. Józefa Edwarda Grobelnego, Gen. W. Andersa, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Gen. Wł. Sikorskiego, Sienkiewicza, Polskiego Września, Rębiechowska, Grobla, Ks. A. Szyperskiego, Rektora Macieja, Wiosenna, Krobska, 3 Maja, Słoneczna, Grunwaldzka, Konarskiego, Mickiewicza


2) GMINA:
a) 29.10.2016 - Rębiechów, Rzemiechów, Rojew, Lipówiec, Kuklinów, Franków, Wyganów, Fijałów, Nepomucenów,
b) 05.11.2016 – Smolice,
c) 07.11.2016 - Stary Kobylin, Długołęka, Berdychów, Zdziętawy, Raszewy, Starygród, Starówkowiec
d) 08.11.2016 - Targoszyce, Łagiewniki, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Górka, Sroki, Biała Róża

 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów do udziału w:
prelekcji pt. „Jak jesień może wpływać na nasze zdrowie?”
14.10.2016 r. o godz. 17.00
Miejsce: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna ul. Benicka 9, Krotoszyn
Wykładowca: lek. chorób wewnętrznych Maciej Hoffmann
 
AKCJA STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH Utwórz PDF Drukuj

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że rozpoczęła się kolejna bezpłatna akcja sterylizacji kotów wolno żyjących z obszaru gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Kobylin, Cieszków).

Akcja nie dotyczy kotów domowych, posiadających właścicieli.

Zainteresowane osoby (tj. karmiciele, opiekunowie społeczni) muszą dokonać zgłoszenia pod nr. 604757177 lub 660662171. Pod wskazanymi numerami przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad zwierzętami, Oddział w Krotoszynie udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat ww. akcji.

Apelujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich kocich opiekunów do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu.
Akcja sponsorowana jest przez Związek Międzygminny „Eko Siódemkę” przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie.
Liczba bezpłatnych zabiegów ograniczona.

 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie zapraszają na szkolenie nt.
Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz konsekwencje prawne i finansowe z nieprzestrzegania przepisów związanych ze zwalczaniem ASF. Przedstawienie realnego zagrożenia dla wielkopolski w tym dla powiatu krotoszyńskiego.

Szczegóły na plakacie.

 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy Gminy Kobylin
z organizacjami pozarządowymi  oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września  2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt Programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi  oraz pozostałymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 
Wyrażenie pisemnej opinii na temat  projektu programu współpracy Gminy Kobylin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r. zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r.  poz.239 z późniejszymi zmianami)  mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.

Kobylin, dnia 05.10.2016r.
 
Odnośniki:
 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.10.2016 roku w godzinach 8:30 – 13:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Smolice nr 1A, 1B, 1B/1 Legutko, blok mieszkalny, HR szklarnia i kotłownia.
 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Ogłoszenie Burmistrza Kobylina z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt ogłaszam przyjmowanie do dnia 14 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie /pokój nr 6/ wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt.
Czytaj całość
 
INFORMACJE WRZEŚNIOWE Z ROZGRYWEK W TENISIE STOŁOWYM Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćMINI CUP Drzonków z medalami
W dniach 1-4.09.2016 r. na obiektach WOSiR w Drzonkowie odbył się V Międzynarodowy Turniej MINI CUP w tenisie stołowym. W turnieju  wzięło udział ponad 250 uczestników. Zawody trwały 4 dni, rozgrywane były na 30 stołach. W turnieju tym wystąpiło dwóch mieszkańców Kobylina  Łukasz i Klaudia Wachowiak.
Łukasz grając w kat. juniorów zdobył trzy medale złote w grze indywidualnej, deblowej i drużynowej.
Klaudia reprezentując barwy klubu LKS Spółdzielca Kobylin zdobyła brązowy medal w kat. żaczek.

I Grand Prix Wielkopolski Młodzików
W sobotę 10 września w Poznaniu odbył się I Grand Prix Wielkopolski Młodzików w tenisie stołowym . W turnieju startowało 100 zawodników z wielkopolski. Klub LKS Spółdzielca Kobylin reprezentowali Klaudia Wachowiak, Lucjan Maćkowiak, Antoni Frąckowiak.
Klaudia Wachowiak miejsce 4
Lucjan Maćkowiak   miejsce 33
Antoni Frąckowiak  miejsce 49
Czytaj całość
 
Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów w Sumo Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniach 16-17 września w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów w Sumo (15-16 lat). W zawodach wystartowało 200 zawodniczek i zawodników z 25 klubów sportowych z całego kraju. Organizatorem imprezy był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Lubzinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Mistrzostwa odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu BE Active. Kobyliński Samson reprezentowało 14 zawodników, którzy wywalczyli 4 medale. Niepokonaną podczas mistrzostw była Aleksandra Bzodek, która wygrywając wszystkie walki w kategorii 65 kg zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski. Brązowe medale zdobyły Klaudia Chlebowska w kategorii 45 kg, Julia Całka i Julia Jankowiak w kategorii 50 kg. W klasyfikacji medalowej Kobylin zajął III miejsce.
Trener – Mirosław Flak
Czytaj całość
 
Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
Organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego  Rady Osiedla w Kobylinie proszone są o składanie wniosków na 2017 rok do dnia 06 października br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie (pok. nr 1)  albo u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zdzisława Górskiego.
 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.09.2016 roku w godzinach 7:30 – 17:00 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:


gm. Kobylin: Sroki nr 1 do 8, nr 10 do 20, nr 22, nr 24 do 27, nr 30, 31, IHR Smolice, folie Radajewski.

gm. Kobylin: Zalesie Małe nr 1 do 6, nr 9 do 12, nr 14 do 24, nr 26 do 33, dom strażaka, Zalesie Wielkie nr 1.
 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.09.2016 roku w godzinach 7:30 – 17:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:


gm. Kobylin: Zalesie Małe nr 1 do 6, nr 9 do 12, nr 14 do 24, nr 26 do 33, dom strażaka, Zalesie Wielkie nr 1.
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 561 - 580 z 2199