Aktualności
Najnowsze informacje
Trwa przebudowa drogi gminnej w Kuklinowie. Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćTrwają roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w Kuklinowie. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2018 roku. W tegorocznym budżecie Gmina Kobylin przeznaczyła na to zadanie 400.000,00 zł., natomiast w budżecie na rok 2018 kwotę 733.000,00 zł.


Czytaj całość
 
Szkolni aktorzy o spektaklu z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćCześć!
Jako dwójka aktorów ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie grających w spektaklu z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości mamy zaszczyt przedstawić wam artykuł podsumowujący występy.

Czytaj całość
 
Nowy płot i parking przy smolickiej szkole Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćMimo, że rok budżetowy się kończy i  środki  finansowe są już w większości wykorzystane w Szkole Podstawowej w Smolicach zakończyła się niedawno bardzo potrzebna, choć niezaplanowana wcześniej, inwestycja. Przed budynkiem szkoły pojawił się nowy murek ogrodzeniowy a parking wyłożony został kostką brukową.
 
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.


Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 30 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wyganowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Kobylin,
b) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/176/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącej w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącą w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie,
c) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/177/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuklinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuklinowie,
d) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/178/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolicach,
e) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/179/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu Małym,
f) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/180/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie w Branżową Szkołę I stopnia  w Kobylinie,
g) w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Kobylin,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
i) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
7.  Wolne głosy i wnioski.
8.  Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Dżygała
 
Utylizacja Azbestu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW tym roku po raz pierwszy wraz z Starostwem Powiatowym w Krotoszynie została przeprowadzona w naszej gminie akcja utylizacji wyrobów zawierających azbest. Jest on realizacją Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, którego główne cele to:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Czytaj całość
 
Uczniowie zobaczyli Wisłę Utwórz PDF Drukuj
W dniu 27 października po raz kolejny uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie udali się do Poznania na mecz piłkarski Lecha. Tym razem przeciwnikiem była drużyna Wisły Kraków. Celem wyjazdu była nauka kulturalnego dopingu, integracja grupy oraz promocja sportu.

Czytaj całość
 
Książka nas łączy, czyli święto bibliotek szkolnych Utwórz PDF Drukuj
Już od 18 lat na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto jest organizowane od 1999 roku przez International Association Of  School Librarianship – IAOSL – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Czytaj całość
 
TRWA BUDOWA KANALIZACJI SANIITARNEJ W M. DŁUGOŁĘKA I CZEŚCI M. SMOLICE Utwórz PDF Drukuj

Termin realizacji zadania: 16.08.2017 r. – 25.03.2019 r.

Pierwotna wartość kosztorysowa brutto: 3 956 979,10 zł

Wartość zadania po przetargu brutto: 2 987 614,15 zł

Środki uzyskane z PROW: 1 545 544 zł

Pożyczka z WFOŚiGW: 859 386,04 zł

Środki własne: 582 684,11 zł (w tym 150 027,94 zł z MZWiK Strzelce Wielkie)

Realizacja w poszczególnych latach: 2017 r.: 600 000 zł

2018 r.: 2 300 000 zł

2019 r.: 90 000 zł

Nadzór archeologiczny sprawuje: Jarosław Teske, Kalisz, koszt: 12 600 zł

Nadzór inwestorski sprawuje: Damian Bolach, Ostrów Wielkopolski, koszt: 24 000 zł

Wykonawca zadania: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan oraz Jerzy Stanisławski

Pracownik Odpowiedzialny z ramienia Gminy Kobylin – Podinspektor Wiesław Popiołek


 
Narada robocza w sprawie Ptasiej Grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń Utwórz PDF Drukuj

W dniu 09 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyła się narada robocza pracowników wszystkich gmin należących do Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie zagrożenia wystąpienia Ptasiej Grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Z naszej gminy w naradzie uczestniczył Inspektor Jacek Paluszkiewicz. Obecnie te dwie choroby najbardziej zagrażają hodowcom i w razie wystąpienia powodują ogromne straty zarówno w likwidacji ogniska choroby jak
i w dochodach gospodarstwa rolnego. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił obowiązki jakie ciążą na poszczególnych gminach w przypadku wystąpienia tych chorób i jak należy je zwalczać. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji także zapoznali wszystkich z czynnościami jakie będą wykonywać podczas akcji zwalczania tych ognisk chorobowych. W załączeniu zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 Informacja1.pdf

 Informacja2.pdf

 
Dzień Drzewa Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 07 listopada 2017 r. w sali szkolnej w Kobylinie przy ulicy A. Glabera odbyło się coroczne spotkanie z okazji „DNIA DRZEWA”. Udział wzięły członkinie Kobylińskiego Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kobylinie.
Czytaj całość
 
Warsztaty chemiczne w SP Smolice Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćO tym, że nauka chemii może bawić i zachwycać przekonali się  uczniowie smolickiej podstawówki… 16 listopada wzięli udział w 3-godzinnych warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Edukacji „Smart_Lab” a sponsorowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczniów na temat powstawania oraz wykorzystywania paliw gazowych i bezpiecznej eksploatacji gazociągów przesyłowych.

Czytaj całość
 
Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość„Żeby Polska była Polską….”
W tym roku mija 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jedenasty listopada jest datą pamiętną i jakże ważną dla dziejów Polski. Uczniowie klasy trzeciej, piątej, szóstej i siódmej pod kierunkiem pań: Beaty Szyrner i Małgorzaty Bieganek – Szczurek przygotowali z tej okazji uroczystą akademię.
Czytaj całość
 
Pasowanie w smolickim przedszkolu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość8 listopada odbyło się w smolickim przedszkolu „Pasowanie na Przedszkolaka”. Do społeczności przedszkolnej przyjętych zostało 11 dzieci:
- 5-latka: Lena Andrzejewska,
- 4-latek: Filip Betcher,
- oraz 3-latki: Izabela Adler, Sandra Błaszczyk, Antonina Dembska, Maja Morawska, Zofia Przewoźna, Anna Szwarczyńska, Nadia Woźnica, Aleksander Pospiech i Nikodem Zjeżdżałka.

Czytaj całość
 
Puchar dla piłkarek ręcznych ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW poniedziałek 13 listopada rozegrany został międzyszkolny turniej piłki ręcznej dziewcząt rocznika 2006. Spotkały się w nim szkoły z Rozdrażewa, Borku Wlkp. Mokronosu i Kobylina. Nasze dziewczęta spisały się w nim znakomicie i po zaciętych bojach zdobyły zaszczytne I miejsce. Wyniki z SP Rozdrażew 13:5 z SP Mokronos 8:8 i z SP Borek Wlkp 20:2. To właśnie zdecydowana przewaga w zdobytych bramkach dala nam tytuł mistrza turnieju. Klaudia Wachowiak zdobyła tytuł najlepszego zawodnika rzucając 14 bramek, a tylko jedna wyprzedziła Kornelię Wachowiak.

Czytaj całość
 
99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie wespół z Urzędem Miejskim podjęła się po raz kolejny zorganizowania gminnych obchodów Święta Niepodległości. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Kobylina - pan Tomasz Lesiński.
Czytaj całość
 
REISS CUP 2017 nadchodzi! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćNajbardziej wyczekiwane rozgrywki tego roku już za dwa tygodnie! Piłkarskie emocje, doping z prawdziwego zdarzenia i niepowtarzalna atmosfera gwarantowane!
Reiss Cup to największy w Polsce cykl turniejów sportowych dla dzieci, organizowany co roku przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa oraz Fundację Piotra Reissa. W każdej edycji bierze udział około 7000 dzieci, grających na co dzień w Akademii.
- Turniej z roku na rok przybiera coraz to większy format. W tegorocznej edycji młodzi pasjonaci futbolu, po raz kolejny staną do walki o zwycięskie puchary. Zapowiada się naprawdę wyjątkowe widowisko!  – dodaje patron klubu Piotr Reiss.
Czytaj całość
 
Zarządzenie nr 155/2017 Utwórz PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych

Treść zarządzenia pod adresem:

http://bip.kobylin.pl/?a=5405

 
Tarcza Herbowa 2017Andrzej Grochowiak Mistrzem Klubu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość11 listopada br. odbyło się strzelanie o tytuł mistrza klubu. W zawodach corocznie organizowanych przez LOK Kobylin z okazji Święta Niepodległości wzięło udział 21 zawodników, członków klubu LOK. W pierwszej rundzie wszyscy zawodnicy mieli prawo oddać dwie dziesięciostrzałowe serie do tarcz ocenianych, następnie dziesięciu zawodników z najlepszymi wynikami strzelało  do tarczy herbowej . Tytuł mistrza klubu i tarcz herbową zdobył Andrzej Grochowiak.  
Czytaj całość
 
Branżowa Szkoła Wicemistrzem Rejonu Kaliskiego Utwórz PDF Drukuj
Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym odbyły się 9 listopada 2017 roku w Raszkowie.
Do zawodów przystąpiło 14 drużyn klas gimnazjalnych. Prawo startu w tym turnieju mieli mistrzowie i wicemistrzowie powiatów. Branżową Szkołę z Kobylina reprezentowali Kacper Waszyński  i Jakub Kaczmarek. Uczniowie po bardzo zaciętych  meczach zajęli II miejsce i tym samym awansowali do Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej.


                                                                                                                   Robert Wachowiak
 
Szkoła Podstawowa w Kobylinie najlepsza w Rejonie Kaliskiem Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 8.11.2017r. w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego Igrzysk Dzieci  w Drużynowym Tenisie Stołowym. Powiat krotoszyński reprezentowały dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie. W kategorii dziewcząt Anita Łęcka i Klaudia Wachowiak, które wywalczyły Mistrzostwo Rejonu, natomiast w kategorii chłopców Antoni Frąckowiak i Lucjan Maćkowiak zdobywając Wicemistrzostwo Rejonu. Obie drużyny uzyskały awans do Finału Wojewódzkiego Igrzysk Dzieci.  

                                                                                                                        Robert Wachowiak

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 581 - 600 z 2499