Aktualności
Najnowsze informacje
"Barwy jesieni - pokażemy, co umiemy" Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość21 listopada 2017 r.  odbyło się spotkanie Rodziców i przedszkolaków pod hasłem "Barwy jesieni - pokażemy, co umiemy". Dzieci zaprezentowały zebranym poznane dotychczas piosenki, wiersze i zabawy. Po występach Rodzice mieli okazję do wspólnych rozmów przy kawie i cieście, a dzieci do zabawy.

 

Czytaj całość
 
125 latKoła Śpiewaczego "Cecylia" w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćUroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 11 listopada 2017r.  To nie przypadek, że spotykanie miało miejsce 11 listopada – w Święto Niepodległości, które było ważne i jest ważne dla nas Polaków. Wiele Naszych chórów, kół śpiewaczych w Wielkopolsce odegrało dużą rolę w walce o polskość, krzewiąc pieśń w języku ojczystym.
Czytaj całość
 
125 lecie Koła ŚpiewaczegoCecylia w Kobylinie 1892 -2017 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćPieśni ! uśmiechem życia bądź
gromką pobudką bądź dla dusz,
w niemocne serca skrzydłem trąć
i dobru, pięknu, prawdziwie służ.

Wzmagająca się z roku na rok walka gospodarczo - kulturalna (kulturkampf) i represje władz pruskich w stosunku do usiłujących krzewić kulturę polską wywołały w społeczeństwie ruch samoobrony. Niebagatelną rolę w podtrzymywaniu polskiego ducha i świadomości narodowej spełniły Koła i zrzeszenia śpiewacze, których dynamiczny rozwój w wielu miastach Wielkopolski nastąpił w latach 1880 – 1890.
Czytaj całość
 
Utwardzono drogę gminną w Starymgrodzie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniach 15.11. – 17.11. br. wykonano utwardzenie drogi gminnej w Starymgrodzie. Należy podziękować mieszkańcom wsi za zorganizowanie i ochoczą pomoc przy wykonaniu utwardzenia drogi. Gmina zorganizowała materiał, a sprzęt i pracę przy wykonaniu mieszkańcy. Trochę wysiłku, a ile satysfakcji i zadowolenia.
Czytaj całość
 
Ulica Zamkowa w Kobylinie zyskała nową nawierzchnię Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZakończyły się roboty polegające na remoncie ulicy Zamkowej w Kobylinie. Prace wykonała firma PUH Marek Jankowiak z Nowego Sielca (gmina Jutrosin). Całkowity koszt zadania wyniósł 39.750,16 zł. Droga zyskała nową nawierzchnię, a co najważniejsze, zdecydowanie poprawił się komfort jazdy  i życie mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji. Odsyłamy do obejrzenia zdjęć, które z pewnością potwierdzą zaistniałe zmiany.
Czytaj całość
 
Zakończono przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wyganowie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZakończyły się prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w Wyganowie. Wykonawcą była Firma Usługowo – Handlowa ROMI Roman Stanisławski z Kobylina. Całkowity koszt zadania wyniósł 631.841,45 zł. W ramach inwestycji dobudowana została kotłownia i pomieszczenie magazynowe. W części przebudowywanej znalazły się: WC dla osoby niepełnosprawnej wraz z WC męskim WC damskie pomieszczenie magazynowe, korytarz kuchnia pomocnicza oraz sala główna. W sali głównej zlikwidowano scenę oraz zasypano istniejąca kotłownię, dzięki czemu sala zyskała większą przestrzeń. Na podłodze ułożono płytki zamontowano nowe oświetlenie oraz klimatyzację. Wyremontowano zaplecze kuchenne. Wybudowano nowy zbiornik na ścieki socjalne. Budynek zyskał nową elewację.
Czytaj całość
 
Ruszyła budowa placu zabaw przy ulicy Berdychowskiej Utwórz PDF Drukuj
Przy ulicy Berdychowskiej w Kobylinie powstaje plac zabaw – swoiste centrum rozrywki dla dzieci, miejsce spotkań całych rodzin, w którym aktywnie będą spędzać wspólnie swój wolny czas. Rozpoczęły się prace przygotowawcze terenu pod budowę placu zabaw, trwa montaż ogrodzenia. Plac zabaw zostanie wyposażony w bezpieczne, nowoczesne i kolorowe elementy małej architektury, które sprawią, że dzieci będą miały większą możliwość rozwoju ruchowego, więcej sposobności do zabaw i integracji w środowisku lokalnym. Termin wykonania do 20 grudnia 2017 roku.
 
Nasadzenia drzew Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDrzewa nie są wieczne. Niektóre chorują i przez to zagrażają bezpieczeństwu. Na terenie gminy Kobylin wycięto drzewa, a w miejsce starych i chorych drzew posadzono 182 nowe. Nasadzenia wykonano m.in. przy drodze gminnej w Zalesiu Małym (Huby), na stadionie przy ulicy Strzeleckiej oraz w parku Solidarności w Kobylinie a także na Osiedlu Berdychowskim w Kobylinie. Ponadto sołtys wraz z mieszkańcami wsi Starygród posadzili 10 drzew przy boisku.
Czytaj całość
 
Trwa przebudowa drogi gminnej w Kuklinowie. Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćTrwają roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w Kuklinowie. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2018 roku. W tegorocznym budżecie Gmina Kobylin przeznaczyła na to zadanie 400.000,00 zł., natomiast w budżecie na rok 2018 kwotę 733.000,00 zł.


Czytaj całość
 
Szkolni aktorzy o spektaklu z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćCześć!
Jako dwójka aktorów ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie grających w spektaklu z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości mamy zaszczyt przedstawić wam artykuł podsumowujący występy.

Czytaj całość
 
Nowy płot i parking przy smolickiej szkole Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćMimo, że rok budżetowy się kończy i  środki  finansowe są już w większości wykorzystane w Szkole Podstawowej w Smolicach zakończyła się niedawno bardzo potrzebna, choć niezaplanowana wcześniej, inwestycja. Przed budynkiem szkoły pojawił się nowy murek ogrodzeniowy a parking wyłożony został kostką brukową.
 
Czytaj całość
 
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.


Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 30 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wyganowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Kobylin,
b) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/176/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącej w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącą w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie,
c) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/177/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuklinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuklinowie,
d) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/178/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolicach,
e) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/179/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu Małym,
f) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/180/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie w Branżową Szkołę I stopnia  w Kobylinie,
g) w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Kobylin,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
i) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
7.  Wolne głosy i wnioski.
8.  Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Dżygała
 
Utylizacja Azbestu Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW tym roku po raz pierwszy wraz z Starostwem Powiatowym w Krotoszynie została przeprowadzona w naszej gminie akcja utylizacji wyrobów zawierających azbest. Jest on realizacją Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, którego główne cele to:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Czytaj całość
 
Uczniowie zobaczyli Wisłę Utwórz PDF Drukuj
W dniu 27 października po raz kolejny uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie udali się do Poznania na mecz piłkarski Lecha. Tym razem przeciwnikiem była drużyna Wisły Kraków. Celem wyjazdu była nauka kulturalnego dopingu, integracja grupy oraz promocja sportu.

Czytaj całość
 
Książka nas łączy, czyli święto bibliotek szkolnych Utwórz PDF Drukuj
Już od 18 lat na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto jest organizowane od 1999 roku przez International Association Of  School Librarianship – IAOSL – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Czytaj całość
 
TRWA BUDOWA KANALIZACJI SANIITARNEJ W M. DŁUGOŁĘKA I CZEŚCI M. SMOLICE Utwórz PDF Drukuj

Termin realizacji zadania: 16.08.2017 r. – 25.03.2019 r.

Pierwotna wartość kosztorysowa brutto: 3 956 979,10 zł

Wartość zadania po przetargu brutto: 2 987 614,15 zł

Środki uzyskane z PROW: 1 545 544 zł

Pożyczka z WFOŚiGW: 859 386,04 zł

Środki własne: 582 684,11 zł (w tym 150 027,94 zł z MZWiK Strzelce Wielkie)

Realizacja w poszczególnych latach: 2017 r.: 600 000 zł

2018 r.: 2 300 000 zł

2019 r.: 90 000 zł

Nadzór archeologiczny sprawuje: Jarosław Teske, Kalisz, koszt: 12 600 zł

Nadzór inwestorski sprawuje: Damian Bolach, Ostrów Wielkopolski, koszt: 24 000 zł

Wykonawca zadania: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan oraz Jerzy Stanisławski

Pracownik Odpowiedzialny z ramienia Gminy Kobylin – Podinspektor Wiesław Popiołek


 
Narada robocza w sprawie Ptasiej Grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń Utwórz PDF Drukuj

W dniu 09 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyła się narada robocza pracowników wszystkich gmin należących do Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie zagrożenia wystąpienia Ptasiej Grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Z naszej gminy w naradzie uczestniczył Inspektor Jacek Paluszkiewicz. Obecnie te dwie choroby najbardziej zagrażają hodowcom i w razie wystąpienia powodują ogromne straty zarówno w likwidacji ogniska choroby jak
i w dochodach gospodarstwa rolnego. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił obowiązki jakie ciążą na poszczególnych gminach w przypadku wystąpienia tych chorób i jak należy je zwalczać. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji także zapoznali wszystkich z czynnościami jakie będą wykonywać podczas akcji zwalczania tych ognisk chorobowych. W załączeniu zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 Informacja1.pdf

 Informacja2.pdf

 
Dzień Drzewa Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 07 listopada 2017 r. w sali szkolnej w Kobylinie przy ulicy A. Glabera odbyło się coroczne spotkanie z okazji „DNIA DRZEWA”. Udział wzięły członkinie Kobylińskiego Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kobylinie.
Czytaj całość
 
Warsztaty chemiczne w SP Smolice Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćO tym, że nauka chemii może bawić i zachwycać przekonali się  uczniowie smolickiej podstawówki… 16 listopada wzięli udział w 3-godzinnych warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Edukacji „Smart_Lab” a sponsorowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczniów na temat powstawania oraz wykorzystywania paliw gazowych i bezpiecznej eksploatacji gazociągów przesyłowych.

Czytaj całość
 
Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Smolicach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość„Żeby Polska była Polską….”
W tym roku mija 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jedenasty listopada jest datą pamiętną i jakże ważną dla dziejów Polski. Uczniowie klasy trzeciej, piątej, szóstej i siódmej pod kierunkiem pań: Beaty Szyrner i Małgorzaty Bieganek – Szczurek przygotowali z tej okazji uroczystą akademię.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 80 z 1987