Aktualności
Najnowsze informacje
Wspomnienie Festiwalu 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość„Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza” – ta sentencja, autorstwa francuskiego pisarza Paula Claudel towarzyszyła koncertom Drugiego Kobylińskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Ciszę dwóch kobylińskich kościołów wypełniła muzyka trzech koncertów festiwalowych.
  
Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Utwórz PDF Drukuj
Związek Międzygminny „Eko Siódemka” powstał pięć lat temu, w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Przez cały okres działalności Związku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców utrzymana była na niezmiennym poziomie.

Na skutek podwyższenia od dnia 1 czerwca 2018 r. opłat za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim z kwoty 224,78 zł (netto) na 298,67 zł (netto) za każdą przyjętą tonę odpadów, znacznie wzrosły koszty funkcjonowania systemu, który musi się samofinansować a gminy nie mogą do niego dopłacać.

W następstwie powyższej sytuacji Zgromadzenie Związku zmuszone zostało do podjęcia uchwały nr XVIII/81/2018 dotyczącej zmiany wysokości stawki opłaty od mieszkańca oraz od pojemnika o określonej pojemności stosownie do której:

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Stawki opłaty za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności zostały wskazane w ww. uchwale ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmieniona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. (termin płatności do 10.09.2018 r.).

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej/niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o aktualnie obowiązującej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowa stawka opłaty nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności. Zmianie nie ulega także nr rachunku bankowego do wnoszenia opłat. W związku ze zmianą opłat, mieszkańcy Związku nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji (nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmiany danych mających lub nie mających wpływu na wysokość opłaty w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany).

Zarząd
Związku Międzygminnego
„Eko Siódemka”
 
Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu z burzami Utwórz PDF Drukuj

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 10 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 18.07.2018 r.

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 09:30 dnia 18.07.2018 r. do godz. 09:30 dnia 19.07.2018 r.
Obszar: województwo wielkopolskie – powiat krotoszyński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 15 mm do 30 mm miejscami do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.
Uwagi: Brak
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Biorąc pod uwagę potencjalne niebezpieczeństwo, proszę mieszkańców o zachowanie szczególnych środków ostrożności w tym okresie oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62/332-43-50 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Miejsko-Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65/548-24-01

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

 

 
Ostrzeżenie o burzach Utwórz PDF Drukuj

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 8 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 16.07.2018 r.

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 11:00 dnia 16.07.2018 r. do godz. 02:00 dnia 17.07.2018 r.

Obszar: województwo wielkopolskie – powiat krotoszyński

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Uwagi: Brak

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Biorąc pod uwagę potencjalne niebezpieczeństwo, proszę mieszkańców o zachowanie szczególnych środków ostrożności w tym okresie oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62/332-43-50 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Miejsko-Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65/548-24-01.


Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

 
Podpisanie umowyo współpracę w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 13 lipca 2018 roku Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński wraz z Dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie Panią Katarzyną Jackowską oraz Panem Romanem Stanisławskim właścicielem ROMI FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA z siedzibą w Kobylinie podpisali umowę o współpracy dydaktycznej w zakresie wsparcia procesu kształcenia.

Czytaj całość
 
Informacja Utwórz PDF Drukuj

Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 zostaną włączone na terenie całej gminy syreny w celu upamiętnienia 74 rocznicy Powstania Warszawskiego. Będzie to sygnał ciągły, trwający jedną minutę.

Burmistrz Kobylina,

Tomasz Lesiński

 
Prace na boisku sportowym przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca Klub Sportowy Sparta Miejska Górka wykonuje prace polegające na wycięciu i ułożeniu darniny przy bramkach na boisku sportowym przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie. Koszt wykonania robót wyniesie 2000 zł.
Czytaj całość
 
Ostrzeżenie o burzach z gradem Utwórz PDF Drukuj
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 7, wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu, dnia 12.07.2018 r.

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 13:00 do godz. 22:00 dnia 12.07.2018 r.

Obszar: województwo wielkopolskie - pow. krotoszyński

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 15 mm do 30 mm, miejscami do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Biorąc pod uwagę potencjalne niebezpieczeństwo, proszę mieszkańców o zachowanie szczególnych środków ostrożności w tym okresie oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62/332-43-50 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Miejsko-Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65/548-24-01.

 
Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński
 
Jednostka OSP Kobylin włączona do sił odwodowych województwa wielkopolskiego Utwórz PDF Drukuj
W dniu dzisiejszym, t.j. 11 lipca Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński wraz z Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie Piotrem Popów oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. mgr inż. Jackiem Strużyńskim podpisali aneks do umowy z 1 stycznia 1995 r. w sprawie włączenia jednostki OSP Kobylin
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Umowa ta daje możliwość powołania wspomnianej jednostki do sił odwodowych województwa wielkopolskiego do prac przy usuwaniu skutków pożarów, klęsk żywiołowych, jak na przykład powodzie, wichury, czy gradobicia na terenie całego kraju.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćPod osłoną deszczu niwelującego suszę w naszej gminie w dniu 11 lipca br. dokonano częściowego odbioru zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długołęka i części m. Smolice wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Długołęka” dotyczącego zakresu skanalizowania wsi Długołęka i przebudowy stacji uzdatniania wody. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Inspektor nadzoru Damian Bolach, Wykonawca Marian Iberhan,
Czytaj całość
 
Kolejna wspólna inwestycja gminy Kobylin i powiatu krotoszyńskiego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 10 lipca br. w obecności Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, Wicestarosty Pawła Radojewskiego, pracowników PZD w Krotoszynie – Marka Lewandowicza i Michała Szpoper, Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie Tadeusza Dżygały, Radnego Powiatowego Wiesława Popiołka, Wykonawcy Janusza Piskorskiego, sołtysa wsi Zalesie Wielkie Zenona Miedzińskiego odbył się odbiór robót polegających na utwardzeniu chodnika – parkingu przy cmentarzu w Zalesiu Wielkim. Prace wykonał Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego. Gmina Kobylin udzieliła pomocy finansowej na wykonanie tego zadania w kwocie 18.000,00 zł.
Czytaj całość
 
Budowa sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 9 lipca br. podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z budową sprawnościowego placu zabaw przy ulicy Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA). Wykonawcą został Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego. Termin wykonania do dnia 5 października br.  Koszt zadania wyniesie 133.629,20 zł. Na realizacje inwestycji Gmina pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.000,00 zł.
Czytaj całość
 
Planowe wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.07.2018 roku w godzinach 07:00 – 16:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

Kobylin: ul. Kolejowa nr 14, 16, 18A, SKR, stacja paliw, hurtownia środków do produkcji rolnej Rolnik, Droga Królewska nr 2, 8, 16, działki budowlane.
 
Planowe wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.07.2018 roku w godzinach 10:00 – 14:00 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Rębiechów nr 19, 21, 23.
 
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Kobylinie

Burmistrz Kobylina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Gotter.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Beata Gotter wykazała się wiedzą z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i finansów publicznych. Posiada znajomość zagadnień ksiegowości podatkowej. Wykształcenie kandydata umożliwia wykonywanie pracy na w/w stanowisku. W świetle powyższego uznaje się, że spełnia oczekiwania pracodawcy.
Umowa o pracę zostanie zawarta po uzgodnieniu warunków zatrudnienia.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5720

                                                                           Burmistrz Kobylina,
                                                                            Tomasz Lesiński
 
Zapytanie ofertowe Utwórz PDF Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Budowę sprawnościowego placu zabaw przy ul. Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)”

 Pliki do pobrania:

 zapytanie_ofertowe_OSA.pdf

 załacznik_nr_2_formularz ofertowy.pdf

 zalacznik_nr_3_oswiadczenie.pdf

 zalacznik_nr_4_projekt umowy.pdf

 dok_techniczna.zip

 

 
Sołtysiada 2018 Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całośćZa nami czwarta edycja Turnieju Miasta i Wsi Gminy Kobylin „Sołtysiada 2018”. Tradycyjnie w imprezie udział wzięło wielu mieszkańców Gminy. Osiem drużyn rywalizowało między sobą w ciekawych i często zabawnych konkurencjach, jak na przykład sztafeta z przeszkodami, rzucanie jajkiem w parach, rzut gumofilcem, siłowanie na rękę, czy nawlekanie nici na igłę przez mężczyzn. Po zaciętej rywalizacji i dogrywce pomiędzy gospodarzami i drużyną z sołectwa Raszewy, ostatecznie na podium stanęły drużyny z następujących miejscowości:   

    1. Kobylin
    2. Wyganów
    3. Raszewy.

Organizatorzy – Sołectwo Kuklinów, Stowarzyszenie kuKLINów, Szkoła Podstawowa w Kuklinowie oraz Gmina Kobylin zadbali o to, aby po turnieju wszyscy mogli zregenerować swoje siły i posilić się ciepłą zupą oraz grillowaną kiełbaską, a najmłodsi dostali słodkości i soczki.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćRodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Czytaj całość
 
Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego! Utwórz PDF Drukuj
Twój dowód zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej.
Czasem trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy dowód osobisty został zagubiony czy skradziony. Dlatego zawsze, gdy zauważysz jego brak, utracony dokument powinieneś jak najszybciej wyłączyć z obiegu, żeby osoby niepowołane nie mogły się nim posłużyć. Konieczna jest natychmiastowa reakcja.

Czytaj całość
 
Japończycy pod ogromnym wrażeniem kobylińskiego sumo Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW połowie czerwca w Kobylinie gościliśmy delegację z japońskiej telewizji Fuji. Celem wizyty było przygotowanie materiału o pasji zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego Samson Kobylin do sumo. Pierwsze spotkanie z gośćmi z Japonii miało miejsce podczas majowego Pucharu Polski Młodzików i Kadetów w Kielcach. W trakcie tych zawodów kobylińskie zawodniczki oraz trener Mirosław Flak udzielili wywiadów zagranicznej telewizji. Na kolejne spotkanie Japońską delegację trener Mirosław Flak zaprosił do Kobylina.  Japończycy byli zainteresowani kobylińskim klubem, a szczególnie trenującymi w nim zawodniczkami.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 100 z 2452