Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Program Dni Kobylina Utwórz PDF Drukuj
31.05.2012.

15 czerwca 2012

Kino Świt

18.00 Przedstawienie na podstawie „Zemsty” Aleksandra Fredry w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Kobylinie.

16 czerwca 2012

stadion w Kobylinie

6.00 Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Kobylina /zbiornik wodny w Długołęce/
13.00 Strzelanie o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie
14.30 Mistrzostwa Gminy w rzucie beretem
16.00 Przedszkole Kobylin
17.00 Szkoła Podstawowa w Kobylinie
18.00 Chór Harfa
18.30 Koło PZE , RiI Kuklinów
19.00 Gimnazjum w Kobylinie
19.40 Orkiestra Dęta OSP Kobylin
21.00 koncert zespołu „Milano” disco polo
22.30 zabawa taneczna gra zespół Big Ewent

17 czerwca 2012

stadion w Kobylinie

Czytaj całość
 
XIX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
22.05.2012.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 25 maja 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
25.04.2012.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 27 kwietnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
Wybory dla uzupełnienia składu osobowego Rady Osiedla w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
10.04.2012.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 roku (piątek) o godzinie 18.00  w Klubie Seniora w Kobylinie. Dla dokonania wyboru Rady Osiedla na zebraniu mieszkańców Osiedla niezbędny jest udział co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganego quorum wybory przeprowadza się w drugim terminie tj. pół godziny po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek obrad:

Czytaj całość
 
XVI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
20.03.2012.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 marca 2012 roku, o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Srokach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2011 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2011 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Podjęcie uchwał:

Czytaj całość
 
Termin zapłaty pierwszej raty podatku Utwórz PDF Drukuj
14.03.2012.

Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, że 15 marca 2012 r. mija termin zapłaty pierwszej raty podatku.

Zobowiązania można uregulować w następujący sposób:

  • na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kobylinie Bank Spółdzielczy w Krotoszynie /o. Kobylin: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001;
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30.
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert Utwórz PDF Drukuj
02.02.2012.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2012r. [klinkij aby przeczytać zarządzenie oraz załącznik]
 
Poszukiwane osoby na stanowisko "Animatora" Utwórz PDF Drukuj
25.01.2012.

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie poszukuje kandydatów na stanowisko „Animatora” w ramach projektu – Moje Boisko – ORLIK 2012.

Potrzebne są dwie osoby. Każdy "Animator", na podstawie zawartej z woj. SZS umowy, zostanie zobowiązany do zrealizowania - zgodnie z okresem obowiązywania umowy - 80 godzin zajęć w każdym miesiącu.

Animatorem może być osoba wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkę samorządu terytorialnego, do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności na obiektach ORLIK, która powinna posiadać odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - uprawnienia szkoleniowe i (lub) organizacyjne (np. instruktor, trener, inne). Przebieg realizowanych przez "Animatora" działań musi być udokumentowany odpowiednimi zapisami w Dzienniku Pracy Animatora.

Podstawowe zadania "Animatora":

Czytaj całość
 
Zmiana terminu XV sesji Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
24.01.2012.

Niniejszym uprzejmie informuję o zmianie terminu XV sesji Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 27 stycznia 2012 roku, o godzinie 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 157 - 169 z 256