Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
XIV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
13.12.2011.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 grudnia 2011 roku, o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
XIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
10.11.2011.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 21 listopada 2011 roku, o godzinie 14.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie,  z następującym porządkiem obrad:

Czytaj całość
 
Program obchodów Święta Niepodległości Utwórz PDF Drukuj
10.11.2011.

1. 10 listopad 2011r.  akademie  z okazji Święta Niepodległości w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych
2. 11 listopada 2011r., godz. 11:00 - zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości o Tytuł Mistrza Klubu
3. 11 listopada 2011r., godz. 10:00 - Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne – złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym
4. 11 listopada 2011r., godz. 10:00 - msza za ojczyznę

W ramach obchodów Święta Niepodległości, 5 listopada 2011r. odbył się turniej tenisa stołowego. Relację oraz zdjęcia zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.

 
Nowy termin składania deklaracji podatkowej od nieruchomości Utwórz PDF Drukuj
07.11.2011.

Na mocy przepisów ustawy z 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków dotyczących obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 232, poz. 1378), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wydłużeniu uległ również termin zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń. Wymienione podmioty w styczniu muszą go opłacić do 31 stycznia, a nie jak było dotychczas – do 15 dnia miesiąca. W pozostałych miesiącach termin nie uległ zmianie.

Zmiana wchodzi w życie z początkiem 2012r.

 
IV rata podatku Utwórz PDF Drukuj
07.11.2011.

Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, że 15 listopada 2011 r. mija termin zapłaty czwartej raty podatku.

Zobowiązania można uregulować w  następujący sposób:

  • na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kobylinie Bank Spółdzielczy w Krotoszynie / o. Kobylin: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30
 
XII sesja Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj
26.10.2011.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 27 października 2011 roku, o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Zdziętawach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2012,
b) w sprawie : przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2012,
c) w sprawie: warunków i trybu finansowania klubów sportowych działających na terenie Gminy Kobylin w celu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,
d) w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.
8. Wolne głosy i wnioski
9.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych Utwórz PDF Drukuj
25.10.2011.

Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" od 2007 roku realizuje programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy poszukujemy osób niepełnosprawnych chcących podjąć zatrudnienie. Zapewniamy wsparcie zarówno przed, jak i w trakcie zatrudnienia. Naszą kadrę stanowią doradcy zawodowi, psychologowie oraz pośrednicy pracy. Nawiązujemy współpracę z licznymi firmami z województwa wielkopolskiego, pozyskując tym  samym miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Niektóre z naszych ofert zamieszczamy poniżej.:

Czytaj całość
 
Ważna informacja dla przedsiębiorców! Utwórz PDF Drukuj
25.10.2011.

W związku z pytaniami przedsiębiorców, dotyczącymi pism wraz z blankietami do zapłaty kwoty 115 zł wysyłanymi przez firmę:

Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.
00-819 WARSZAWA
NIP 527-26-49-349
REGON 142841100
Numer KRS:0000379736
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

informujemy, że prośba o uregulowanie kwoty 115 zł, o której mowa w tych pismach nie ma żadnego związku z rejestracją przedsiębiorców:

Czytaj całość
 
Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków Utwórz PDF Drukuj
06.10.2011.
Czytaj całość We wtorek 27 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kobylin. Jest ona wybudowana na gruntach wsi Rzemiechów (dojazd  od ul. Baszkowskiej w Kobylinie). O przecięcie wstęgi poproszono Panią  Justynę Chrzanowską – Kierownika Działu Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pana Bernarda Jasińskiego – Burmistrza Kobylina i Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich oraz Pana Tadeusza Dżygałę – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie. Poświęcenia nowego obiektu dokonali proboszczowie kobylińskich parafii – Ksiądz Janusz Giera i Ojciec Serafin Sputek.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 170 - 182 z 256