Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Darmowe porady gerontologiczne Utwórz PDF Drukuj
19.11.2013.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu zapraszają do skorzystania z doradztwa specjalistów latającego uniwersytetu gentologicznego dla wszystkich seniorów 60+ oraz dla wolontariuszy, pracowników służb społecznych, opiekunów i formalnych i nieformalnych, rodzin i przyjaciół osób starszych i niesamodzielnych.

Dnia: 10 grudnia 2013 r. w godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (ul. Benicka 9, Krotoszyn)
Partnerem organizatorów na teren Krotoszyna jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Podczas spotkania  można skorzystać z porad specjalistów z różnych dziedzin, m.in.: pielęgniarki hospicyjnej-geriatrycznej, z pracownikami Uniwersytetu Medycznego, fizjoterapeutką, kosmetologiem/podologiem, diabetykiem, specjalistami od analizy glukozy i chlesterolu.
Dowiecie się Państwo jak przygotować seniora do badań, jak samemu wykonać niezbędne czynności pielęgnacyjne i pielęgniarskie, jak zmierzyć się z bolesnym problemem odleżyn, jaki pozostawać w kontakcie z lekarzem chorego, jak współpracować z jego rodziną/środowiskiem, jak pomagać seniorowi nie szkodząc ani jemu ani sobie, jak dokonać samemu badania cukrzycowego i lipidowego i wiele innych.

Porady specjalistów są darmowe.

 
Program obchodów Święta Niepodległości 2013 r. Utwórz PDF Drukuj
06.11.2013.
  1. 7 listopada br. akademia z okazji Święta Niepodległości, SP Kobylin
  2. 8 listopada br. akademia z okazji Święta Niepodległości, Gimnazjum Kobylin
  3. 8 listopada br. akademia z okazji Święta Niepodległości, SP Zalesie Małe
  4. 9 listopada br. godz. 13:30 złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym, Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne
  5. 11 listopada br. godz. 11:00 zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości, LOK Kobylin
  6. 11 listopada br. godz. 18:00 msza za ojczyznę, klasztor OO Franciszkanów w Kobylinie
  7. 12 listopada br. akademia z okazji Święta Niepodległości, SP Kuklinów
  8. 12 listopada br. akademia z okazji Święta Niepodległości, SP Smolice
  9. 16 listopada br. godz. 9:00 turniej tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości, SP Zalesie Małe
 
XXXV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
29.10.2013.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 30 października 2013 roku, o godzinie 18:00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2014,
b) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
c) w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
d) w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa - Kopernika w Kobylinie,
e) w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
f) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2013.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
Bezpłatna mammografia dla Pań Utwórz PDF Drukuj
22.10.2013.

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 – 69 lat (roczniki od 1944 do 1963) które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2012 (w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.

Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym w dniu 14 listopada 2013 r. (czwartek) parking przy Stadionie ul. Strzelecka w Kobylinie w godzinach: 9:00 – 17:00

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL). W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 pod numerem:

510 137 571  lub  61 44 81 384, 61 222 37 00

Czytaj całość
 
Ogłoszenie sprzedaży budynku usługowo - produkcyjnego Utwórz PDF Drukuj
21.10.2013.

"Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR" przeznacza do sprzedaży budynek usługowo - produkcyjny położony w miejscowości Łagiewniki, Gmina Kobylin

Opis nieruchomości:

Budynek wolno stojący trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropy masywne. Dach dwuspadowy, ocieplony, kryty blachą trapezową. Budynek jest w stanie surowym, zamkniętym. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i c.o.

Powierzchnia zabudowy: 1.196,7m2
Powierzchnia użytkowa: 3.293,0 m2
Kubatura: 14.591,0 m3

Szczegółowe informacje po nr tel.:
65 546 79 20, lub 666 879 645

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 
Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin Utwórz PDF Drukuj
21.10.2013.

Oddział w Krotoszynie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2013 r. o środkach ochrony roślin ( Dz. U. z 2013 r., poz. 455 ) aktualnie obowiązują 2 rodzaje szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym - dla osób wykonujących zabiegi ochrony roślin:

- szkolenie podstawowe - dla osób, które nigdy wcześniej nie odbyły szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin i chcą je odbyć po raz pierwszy;

- szkolenie uzupełniające – dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe; wcześniejsze szkolenia 14 godz. w tym zakresie są traktowane jako szkolenia podstawowe (zaświadczenia o ich ukończeniu tracą ważność po upływie 5 lat od dnia wydania).

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Oddziale WIORiN w Krotoszynie osobiście lub pod nr telefonu: 62/7254236.

 
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Utwórz PDF Drukuj
17.10.2013.

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Wyrażenie pisemnej opinii na temat projektu programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 r. zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.

 
Dni Ubezpieczonego w Twoim ZUSie Utwórz PDF Drukuj
01.10.2013.

Czytaj całośćSpecjalnie adresowane porady ekspertów, cenne wskazówki oraz pomocne publikacje. To wszystko czeka na ubezpieczonych w placówkach ZUS w całej Polsce w dniach 7 - 11 października. Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś nianią? Martwisz się o ubezpieczenie zdrowotne swoich bliskich? – to najlepsza dla Ciebie okazja, jako Ubezpieczonego, aby wyjaśnić wszystkie nurtujące Cię kwestie. Zapraszamy na "Dni Ubezpieczonego" – warto, byś wiedział więcej o ubezpieczeniach społecznych.

"Ideą <<Dni Ubezpieczonego>> jest uzmysłowienie ubezpieczonym, jak ważne są ubezpieczenia społeczne na co dzień. W związku z tym, do wyłącznej dyspozycji odwiedzających będą eksperci od poszczególnych dziedzin ubezpieczeń. Poradę specjalistów uzyskają więc pracownicy, zleceniobiorcy, nianie, pracujący za granicą, prowadzący firmy za granicą, jak również osoby delegowane do któregoś z krajów UE. O swoich nowych uprawnieniach więcej dowiedzą się również osoby przebywające na urlopie wychowawczym” – mówi Ewa Kosowska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS. Na wszystkie te tematy kompletne informacje można będzie znaleźć także w specjalnych ulotkach, przygotowanych z myślą o odwiedzających Dni Ubezpieczonego.

Czytaj całość
 
Rada Osiedla informuje Utwórz PDF Drukuj
17.09.2013.
Organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego z Rady Osiedla proszone są o składanie wniosków na 2014 rok do dnia 05 października br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, pok. nr 1 (u p.Magdaleny Nowakowskiej)
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 92 - 104 z 256