Aktualności arrow Aktualności arrow XXXIX sesjs Rady Miejskiej w Kobylinie
XXXIX sesjs Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 marca 2010 roku, o godzinie 18.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16,  z następującym porządkiem obrad:

 

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 • Zapytania, wnioski i interpelacje.
 • Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
 • Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 • Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2009 roku.
 • Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2009 roku.
 • Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
 • Podjęcie uchwał:

- w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2009,

- w sprawie: pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2009,

- w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2009,

- w sprawie: podziału wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2009,

- w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży dla radnych,

- w sprawie : zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010.

 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Chlebowski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »