Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Oznaczenie posesji  Apel
Oznaczenie posesji  Apel Utwórz PDF Drukuj

Policja apeluje do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego o prawidłowe znakowanie swoich posesji. Brak numerów czy nazw ulic, albo umieszczanie nieprawdziwych lub nieaktualnych nazw utrudnia pracę służb ratowniczych oraz Policji, tym samym wpływając ujemnie na szybkość ich reakcji i nasze bezpieczeństwo.

Podczas prowadzonych działań kluczowe znaczenie ma łatwość w identyfikowaniu poszczególnych posesji. Brak odpowiedniej numeracji i tablic z nazwami ulic utrudnia pracę policjantów, ratowników medycznych czy strażaków, ponieważ tracą cenny czas na ustalenie adresu i miejsca, do którego zostali wezwani. Policja apeluje do właścicieli domów o uzupełnienie brakujących oznaczeń, zapowiadając, że miesiąc czerwiec będzie czasem kontroli i edukacji mieszańców w tym zakresie.

W maju policjanci ustalą posesje, których właściciele nie wywiązali się z obowiązku wynikającego z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (tekst jednolity DZ.U. Z 2010r.Nr 193, poz1287 z późn. zm.), który nakazuje umieszczenie na ścianie budynku od strony widocznej z ulicy jego numeru porządkowego. Jeżeli budynek położony jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od strony ulicy, wówczas należy umieścić tabliczkę z numerem i nazwą ulicy również na ogrodzeniu.

Uwaga! Umieszczenie numeru posesji na drzwiach wejściowych z tyłu budynku (tym samym jest on niewidoczny z ulicy przy której znajduje się budynek) jest NIEPRAWIDŁOWE.

Z osobami, które nie dopełniły przepisu będą prowadzone rozmowy. Jeżeli w czerwcu prawidłowe oznakowania się nie pojawią, Policja będzie mogła ukarać właściciela posesji za wykroczenie opisane w art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Nie jest to bynajmniej złośliwość, ale konieczność usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o bezpieczeństwo, w tym pogotowia. Szybkość udzielenia pomocy potrzebującym jest często decydująca dla ich życia i zdrowia. Warto więc zadbać o naprawę ewentualnych uchybień.

PRZYPOMINAMY

Według art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Ponadto złe oznakowanie nieruchomości może wywołać poważne inne skutki karne i odszkodowawcze dla właściciela lub zarządcy nieruchomości, spowodowane roszczeniami ewentualnych poszkodowanych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »