Aktualności


XXIII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Utwórz PDF Drukuj

 

Regulamin
XXIII Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kobylin 2014 r.

I. Cel i zadania

- popularyzacja biegania wśród społeczeństwa
- uczczenie pamięci Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego
- uczczenie Święta Żołnierza
- promocja Miasta i Gminy Kobylin

II. Organizatorzy

- Urząd Miejski w Kobylinie przy współudziale  Komitetu Organizacyjnego
- Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

III. Termin i miejsce

- bieg odbędzie się w dniu 15.08.2014r. ze startem i metą na stadionie w Kobylinie
- biuro zawodów: sala sportowa Pilawa w Kobylinie ul. Strzelecka czynne od 8:00 do 10:00
- start do biegu godz. 10:30

IV. Zgłoszenia i opłaty

- zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 08.08.2014r. na stronie www.sts-timing.pl
- opłata startowa wynosi:
• w terminie do 09.08.2014 r. - 30,00 zł.
• w dniu zawodów - 50,00 zł.
• dla zawodników z Gminy Kobylin – 20,00 zł.
- za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty i ma nadany numer startowy.
- limit zawodników do biegu wynosi 400 osób zgłoszonych i opłaconych. Osoby, które dokonały zgłoszenia a nie dokonały opłaty nie będą brane pod uwagę.
- organizatorzy pozostawiają 50 numerów startowych do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego, który ma prawo dysponowania numerami startowymi w dniu zawodów.
- zgłoszenia będą przyjmowane w dniu biegu na stadionie w Kobylinie – sala Pilawa w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany limit zapisów uczestników biegu drogą elektroniczną oraz dla 50 numerów pozostawionych w dyspozycji Komitetu Organizacyjnego.

V. Warunki uczestnictwa

- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu w dniu 15.08.2014r. w godzinach 8:00 – 10:00 znajdującym się na stadionie w Kobylinie ul. Strzelecka – sala Pilawa.
- podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację, w biegu mogą uczestniczyć  zawodnicy którzy mają ukończone 16 lat
- każdy zawodnik startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
- każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku dla celów weryfikacji zawodnika oraz umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania
- pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

VI. Dystans i pomiar czasu

- trasa biegu będzie przebiegała ulicami oraz na peryferiach miasta Kobylin (ok. 5 km drogą gruntową)
- długość trasy 15 km (oznaczenia co 1 km)
- pomiar czasu w systemie chipów zwrotnych, umieszczonych na sznurowadle buta
- na trasie będą znajdowały się dwa punkty kontrolno – pomiarowe (5 i 10 km)
- na trasie będą znajdowały się trzy punkty z wodą
- limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2,5 godziny
- mapa trasy: dostępna www.kobylin.pl

VII. Kategorie wiekowe zawodników w klasyfikacji biegu:

kategoria mężczyzn
do 19 lat
do 29 lat
do 39 lat
do 49 lat
do 59 lat
do 69 lat
powyżej 69 lat

kategoria kobiet
do 19 lat
do 29 lat
do 39 lat
do 49 lat
do 59 lat
powyżej 59 lat

VII. Nagrody

- organizator zapewnia uczestnikom koszulkę (techniczną) z okazji XXIII Biegu, pamiątkowy znaczek, ubezpieczenie oraz posiłek na mecie biegu,
- w kategorii kobiet i mężczyzn pierwszych trzech biegaczy w klasyfikacji generalnej  otrzymuje nagrody rzeczowe i za trzy pierwsze  miejsca puchary oraz medale
- puchary dla trzech najlepszych zawodników Gminy Kobylin
- w kategoriach wiekowych za sześć pierwszych miejsc  nagrody, wyłączając pierwszą 3 w klasyfikacji generalnej, za 3 pierwsze miejsca medale
- nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu oraz 10 najlepszych zawodników z Gminy Kobylin.

IX. Zasady finansowania

- koszty organizacyjne XXIII Biegu pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy i instytucje z terenu gminy Kobylin,
- zawodnicy uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.

X. Program biegu

- godz. 8:00 do 10:00 wydawanie numerów startowych i ewentualne przyjmowanie zgłoszeń zawodników nie zapisanych drogą elektroniczną – sala Pilawa - stadion,
- godz. 10:10 do 10:25 przejście na start XXIII Biegu,
- godz. 10:30 start ze stadionu w Kobylinie, gdzie znajduje się również meta.

XI. Uwagi końcowe

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- w przypadku pytań prosimy o kontakt: Paweł Wasielewski, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek 1, 63-740 Kobylin, telefon 65 5482401, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 100,00 zł.  W razie nie uznania protestu wadium przepada.
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione
- ostateczna interpretacja regulaminu należy Komitetu Organizacyjnego

XII. Regulamin otrzymują:

a. Zainteresowani zawodnicy i kluby biegacza, TKKF, LZS
b. Współorganizatorzy
c. Sponsorzy
d. SP ZOZ w Krotoszynie
e. Posterunek Policji w Kobylinie

Za Komitet Organizacyjny
Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »