Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XLIII Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w środę 20 sierpnia 2014 roku, o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej. 
5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2014 roku.
7. Podjęcie  uchwał:
a) w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów do tego uprawnionych,
b) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
d) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025,
e) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »