Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Współpraca Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Współpraca Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Utwórz PDF Drukuj

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt Programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, dostępny pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3056

Wyrażenie pisemnej opinii na temat projektu programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r. zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »