Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow II sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
II sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w piątek, dnia 5 grudnia 2014 roku, o godzinie 13.00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Ślubowanie radnego.
4. Zapytania, wnioski i interpelacje.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej,
b) w sprawie: powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,
c) w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych,
d) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
e) w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kobylin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie,
f) w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kobylin do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Po zrealizowaniu pkt 5d) nastąpi przerwa, w trakcie której odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kobylin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie,
b) w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kobylin do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich,
c) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
3. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »