Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Wybory sołtysów i rad sołeckich
Wybory sołtysów i rad sołeckich Utwórz PDF Drukuj

Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wyborów sołtysów i rad sołeckich jednostek pomocniczych Gminy Kobylin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin stanowiących załączniki Nr 1 - 20 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie : statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Kobylin (sołectw) w terminie od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia 19 lutego 2015 roku.
2. Ustala się terminy i miejsce odbycia zebrań wyborczych oraz wyznacza przewodniczących zebrań wyborczych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Porządek obrad zebrań wiejskich obejmuje:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja sołtysa z działalności za minioną kadencję.
3. Ustalenie liczbowego składu Rady Sołeckiej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.
5. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
6. Wybory Sołtysa
7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
8. Wybory Rady Sołeckiej.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie.  

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
/-/ Mirosław Sikora


Terminarz zebrań wyborczych do organów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin

 Lp.   SOŁECTWO   TERMINZEBRANIA MIEJSCEODBYCIAZEBRANIA IMIĘ I NAZWISKOPRZEWODNICZĄCEGOZEBRANIAWYBORCZEGO
1.  GÓRKA 22.01.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Grzegorz Okupnik
2.  ZDZIĘTAWY 22.01.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Józef Ratajczak
3.  STARY KOBYLIN 23.01.2015 r.godz. 19.00 KLUB SENIORA Grzegorz Okupnik
4.  BERDYCHÓW 26.01.2015 r.godz. 19.00 U SOŁTYSA Małgorzata Jańczak
5.  KUKLINÓW 26.01.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Konrad Przybyszewski
6.  WYGANÓW 27.01.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Zygmunt Molski
7.  SROKI 28.01.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Łukasz Jarus
8.  RZEMIECHÓW 29.01.2015 r.godz. 19.00 U SOŁTYSA Zygmunt Molski
9.  STARKÓWIEC 30.01.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Małgorzata Jańczak
10.  ŁAGIEWNIKI 02.02.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Grzegorz Kreczmer
11.  DŁUGOŁĘKA  03.02.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Grzegorz Okupnik
12.  NEPOMUCENÓW 03.02.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Małgorzata Jańczak
13.  ROJEW 04.02.2015 r.godz. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Zygmunt Molski
14.  RĘBIECHÓW 05.02.2015 r.godz. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Grzegorz Okupnik
15.  RASZEWY 06.02.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Józef Ratajczak
16.  FIJAŁÓW 10.02.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Małgorzata Jańczak
17.  STARYGRÓD 10.02.2015 r.godz. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Konrad Przybyszewski
18.  ZALESIE WIELKIE 11.02.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Tadeusz Dżygała
19.  ZALESIE MAŁE 12.02.2015 r.godz. 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA Łukasz Jarus
20.  SMOLICE 19.02.2015 r.godz. 18.30 ŚWIETLICA WIEJSKA Piotr Chlebowski

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »