Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Wyrażenie pisemnej opinii na temat projektu programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010 r. zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »