Aktualności arrow Aktualności arrow Uwaga rolnicy!
Uwaga rolnicy! Utwórz PDF Drukuj
W związku z sytuacją powodziową związaną z wielkimi opadami atmosferycznymi informuję, że powołana komisja do szacowania powstałych strat będzie dokonywała oceny poniesionych szkód na podstawie złożonego na piśmie wniosku do Urzędu Miejskiego w Kobylinie przez każdego rolnika indywidualnie. Składane wnioski powinny zawierać dane wg przesłanego wzoru. Ponadto w ślad za pismem Wielkopolskiej Izby Rolniczej przypominam, że zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2010 uprawy (grupy upraw), które przestały istnieć są już w takich przypadkach nieaktualne. Agencja informuje poszkodowanych, że aby zachować prawo do tych płatności w pełnej wysokości, bez jakiegokolwiek ich obniżenia, konieczne jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania takich zdarzeń lub okoliczności (ustania powodzi), kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika o zaistnieniu nadzwyczajnej okoliczności.

Złożenie przez rolnika, którego gospodarstwo zostało dotknięte powodzią, do kierownika biura powiatowego ARiMR informacji o wystąpieniu „siły wyższej” lub „nadzwyczajnych okoliczności”, w wymaganym terminie spowoduje również, że rolnicy nie będą ponosili żadnych negatywnych konsekwencji w przypadku przeprowadzenia w ich gospodarstwach kontroli na miejscu, która stwierdzi różnice pomiędzy danymi we wniosku, a stanem rzeczywistym.

Bernard Jasiński 
Burmistrz Kobylina

 

Wniosek do pobrania:
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »