Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk
Nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk Utwórz PDF Drukuj

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk

Wymiar etatu: 1 etat

1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
- wykształcenie wyższe informatyczne lub o podobnej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań stosownie do zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku i 3 lata stażu pracy
- obywatelstwo polskie
- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
- dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność
- bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych na poziomie administracyjnym firmy Microsoft (Windows Server 2003 - 2012, Windows XP – 8.1)
- praktyczna znajomość zagadnień i problematyki sieci LAN oraz konfiguracji urządzeń   sieciowych
- praktyczna wiedza na temat naprawy i konfiguracji oprogramowania pracującego z  wykorzystaniem baz *SQL
- praktyczna znajomość na poziomie administracyjnym systemów serwerowych firmy Microsoft
- praktyczna wiedza na temat tworzenia, odtwarzania i testowania kopii zapasowych (bazy danych, pliki systemu, całe systemy, wersje oprogramowania)
- praktyczna znajomość serwerów NAS (prawa dostępu, replikacja, monitorowanie działania)

Więcej infromacji oraz wymagane kwestionariusze na stronie w BIP pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3387

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »