Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Nabór kandydatów na rachmistrzów
Nabór kandydatów na rachmistrzów Utwórz PDF Drukuj

Urząd Miejski w Kobylinie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 16 czerwca 2010r. Zapisy i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim u p. Marcinkowskiej, pokój nr 1.

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

 • pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrąznajomością języka polskiego;
 • posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera;
 • godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna;
 • posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie;
 • sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
 • odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:

 • kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnegourządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji dowypełniania formularza spisowego;
 • tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże siędostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego. Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:

 • w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikować informacje o gospodarstwachrolnych zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych;• w dniach 6-7 września rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawęprzedspisową;
 • rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 września 2010 r. i zakończąw dniu 31 października 2010 r.;
 • w czasie spisu PSR 2010 rachmistrz będzie zobowiązany do odwiedzenia i do spisaniawszystkich gospodarstw rolnych na określonym obszarze według wykazu otrzymanego przez dyspozytora;
 • otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeńelektronicznych - typu hand-held;
 • rachmistrze nie mogą prowadzić żadnych działań wykraczających poza prace spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych);
 • rachmistrze składając wizytę rolnikowi muszą posiadać umieszczony w widocznymmiejscu identyfikator;
 • rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
 • rachmistrze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzenie RM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnymspisem rolnym w 2010 r. (Dz.U. 2009 nr 205, poz. 1582).

Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »