Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Utwórz PDF Drukuj

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Warunki pracy na stanowisku: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
obywatelstwo polskie
osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
2. Wymagania dodatkowe:
znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego, administracyjnego.
zdolność do interpretacji i stosowania prawa
umiejętność pracy w zespole
dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność
umiejętność obsługi komputera 
preferowana doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań

Więcej informacji na stronach BIP pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=3424

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »