Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Kobylina o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin

 

    Burmistrz Kobylina na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  nie stanowiących własności Gminy Kobylin zawiadamia, że  Gmina Kobylin udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji  dla:


1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach w kwocie 20.000 zł na realizowane roboty budowlane polegające na rozbiórce i częściowej wymianie więźby, montażu rynien,  ułożeniu dachówki   i montażu instalacji odgromowej Kościoła Parafialnego   w  Smolicach.

2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  w  Wyganowie w kwocie 30.000 zł na realizowane roboty budowlane polegające na naprawie konstrukcji więźby dachowej, belek stropowych oraz wymianie pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego  w  Wyganowie.Kobylin, dnia 8 kwietnia 2016r.                                               Burmistrz Kobylina
                                                                                                 
                                                                                                              -\\-
                                                                                                      Bernard Jasiński

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »