Aktualności arrow Aktualności arrow ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Burmistrza Kobylina
ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Burmistrza Kobylina Utwórz PDF Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 48/2016 
Burmistrza Kobylina
z dnia 25 maja 2016 roku
 
w sprawie : wyborów dla uzupełnienia składu osobowego Rady Osiedla.
 

Na podstawie § 9 i 10, w związku z §36 Statutu Osiedla w Kobylinie, postanawiam co następuje :

§ 1.

1. Zarządzam  przeprowadzenie  wyborów dla uzupełnienia składu osobowego Rady Osiedla.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 roku (wtorek) o godzinie 20.00 w remizie OSP przy ul. Krobskiej w Kobylinie.
3. Dla dokonania wyboru Rady Osiedla na zebraniu mieszkańców Osiedla niezbędny jest udział co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganego quorum wybory przeprowadza się w drugim terminie tj. pół godziny po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
4.  Porządek obrad :
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Komisji Wyborczej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Osiedla.
  4. Wybory dla uzupełnienia składu osobowego Rady Osiedla.
  5. Wolne głosy i wnioski
  6. Zakończenie.   
5. Obradom przewodniczyć będzie Wiesław Lisiak.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
           
 
                                                                           Burmistrz Kobylina
                                                                           /-/ Bernard Jasiński

 
 
 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »