Aktualności arrow Aktualności arrow Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej
Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 30 stycznia 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie sesji.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3) Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4) Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5) Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2016 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2017.
6) Informacja dotycząca stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2016 roku.
7) Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylin,
  • w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
  • w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr V/20/11  Rady  Miejskiej  w Kobylinie  z dnia 31 marca 2011 r. w  sprawie  ustalenia   wysokości  diet   oraz   należności  z  tytułu   zwrotu   kosztów  podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017.
8) Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2016 rok.
9)Wolne głosy i wnioski.
10) Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »