Informacja GDKiA Utwórz PDF Drukuj

Mając na uwadze bardzo duże, społeczne zainteresowanie zarówno Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko zaprszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultację społeczne dla ww. programu zostaną przeprowadzne dwu etapowo.

Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu możliwości dostępu do sporządzonych dokoumentów w formie elktronicznej poprzez Internet na stronie http://www.gdkia.gov.pl w zakładce Prognoza Oddziaływania na środowisko dla Progrmu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz w formie pisemnej w naszej siedzibie w Poznaniu przy ul. Gajowej 6 w Wydziale Ochrony Środowiska p. III pok. 303. Istnieje również możliwość przesyłania uwag poprzez przygotowany na stronie GDKiA specjany formularz kontaktowy.

W drugim etapie odbędzie się jednodniowe spotkanie w trakcie którego będą mogli Państwo zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także jeżeli zgłosiliście Państwo wsześniej uwagi lub pytania drogą elektroniczną - poprzez formularz kontaktowy do zgłoszonych pytań i uwag będą odnieść się eksperci, którzy byli autorami wspomnianej prognozy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2010r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. Niepodległości 16-18 w Poznaniu Budynek C I piętro od godz. 9.00 do godz. 18.00.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »