Aktualności arrow Aktualności arrow Stypendia szkolne
Stypendia szkolne Utwórz PDF Drukuj

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że do 15 września br. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011. Wnioski składać należy w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pok. nr 10.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,- zł.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »