Aktualności arrow Aktualności arrow KONKURS SPRAWNY W ZAWODZIE- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELIMINACJE WEWNĘTRZNE
KONKURS SPRAWNY W ZAWODZIE- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELIMINACJE WEWNĘTRZNE Utwórz PDF Drukuj
21 marca 2017 roku dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie oraz właścicielom Firmy D.M. Jackowscy z Kobylina, odbyły się eliminacje do wewnętrznego etapu konkursu „Sprawny w zawodzie- mechanik pojazdów samochodowych”. W rywalizacji brali udział uczniowie, którzy kształcą się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych na poziomie zawodowym. Młodzież reprezentowała ZSP nr 3 z Krotoszyna; ZSP ze Zdun oraz ZG i ZSZ w Kobylinie. Byli to uczniowie klas II i III.

Jednym z głównych celów konkursu było stworzenie młodzieży możliwości sprawdzenia poziomu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w kontekście zbliżających się egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jak również stworzenie im okazji do rywalizacji fary play, poszerzenia własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. W pierwszym etapie młodzież przystąpiła do testu pisemnego, który składał się z 25 pytań z zakresu wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w tym zawodzie, przepisów bhp oraz podstaw przedsiębiorczości. Kolejna część, to część praktyczna, która została przeprowadzona na terenie warsztatów Firmy D.M. Jackowscy. W etapie praktycznym młodzież mogła wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi. Przyszli mechanicy wykonywali indywidualnie zadania takie jak m.in. wymiana oleju, filtru oleju i powietrza, sprawdzenie klocków hamulcowych i czyszczenie zacisków hamulcowych, naprawa zamka centralnego klapy bagażnika, montaż napinacza paska klinowego i sprawdzenie ładowania akumulatora.
Naszą placówkę reprezentowała liczna drużyna w składzie: Robert Foltynowicz, Paweł Miedziński, Tobiasz Ritter, Mateusz Miedziński, Patryk Poniatowski.
Komisja konkursowa w składzie: Wiesław Grzempowski i Grzegorz Frąckowiak z firmy D.M. Jackowscy, wicedyrektor ds. ZSZ w Kobylinie Alicja Grzempowska oraz starszy wychowawca Agnieszka Kwiatkiewicz, oceniała w części praktycznej nie tylko końcowy efekt, ale także porządek na stanowisku pracy oraz znajomość i stosowanie przepisów BHP, poprawność i kolejność wykonywanych czynności oraz wiedzę teoretyczną.
O klasyfikacji końcowej zadecydowała suma punktów zdobytych przez uczestników w części praktycznej i teoretycznej. Po podsumowaniu wyników komisja ogłosiła wyniki, które przedstawiały się następująco: pierwsze miejsce zajął Wiktor Błaszczyk z ZSP w Zdunach, drugie - Adam Grzyb z ZSP nr 3 z Krotoszyna a trzecie Tobiasz Ritter z ZG i ZSZ w Kobylinie. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy oraz Firmę D.M. Jackowscy. Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe upominki, które ufundowała Firma D.M. Jackowscy.
Tego rodzaju przedsięwzięcia to dla uczestników możliwość zweryfikowania własnej wiedzy i umiejętności przed przystąpieniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Na etapie wojewódzkim konkursu, którego pierwsza część odbędzie się 30 marca br., nasz powiat będzie reprezentować drużyna w składzie: T. Ritter oraz A. Grzyb. Uczestnikom życzymy powodzenia!
Dziękujemy bardzo serdecznie Dyrekcji ZG i ZSZ w Kobylinie p. Katarzynie Jackowskiej za gościnę, a zwłaszcza panom Mirosławowi Jackowskiemu i Dariuszowi Jackowskiemu za umożliwienie przeprowadzenia etapu praktycznego.
Alicja Grzempowska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »