Aktualności arrow Aktualności arrow Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
          Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2017 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kobylin instrumentem płatniczym,
b) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
c) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
8.  Wolne głosy i wnioski.
9.  Zakończenie.


                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »