WYBORY Utwórz PDF Drukuj
Uchwała nr 10/2017
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie
z dnia 1 października 2017 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych
burmistrza Kobylina
w dniu 15 października 2017 r.


Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Miejska Komisja Wyborcza w Kobylinie stwierdza, co następuje:
§ 1.
1. W wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 1 października 2017 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na burmistrza Kobylina, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 15 października 2017 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:

1) LESIŃSKI Tomasz
zgłoszony przez KW STOW. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA;

2) POPIOŁEK Wiesław Jan
zgłoszony przez KWW WP.

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 1 października 2017 r.
§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni p.o. Burmistrza Kobylina.
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kobylinie
 
Damian Jankowiak
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »