Aktualności arrow Aktualności arrow Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj

 Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 26 października 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie kultury, sportu i turystyki.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2016/2017.
8. Podjęcie uchwał:
a) programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
b) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2018,
c) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącej w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kobylinie wchodzącej w skład Zespołu Szkoła podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie,
d) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuklinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuklinowie,
e) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolicach,
f) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu Małym,
g) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie w Branżową Szkołę I stopnia w Kobylinie,
h) w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kobylin instrumentem płatniczym,
i) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku,
j) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
k) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »