Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje Spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska. Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Gościnna Wielkopolska, potencjalnych
beneficjentów oraz osoby z grup defaworyzowaych- kobiety i osoby w wieku 50+. W załączniku przesyłam plakaty z informacjami o  spotkaniach.

Z poważaniem
Szymon Jakubowski
Pracownik ds. aktywizacji lokalnej i promocji

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »