Aktualności arrow Aktualności arrow Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 25 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ślubowanie radnego.
4. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
5. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2017 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2018.
7. Informacja dotycząca stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: aktualności studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin,
  • w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • w sprawie: powołania członka Komisji Spraw Społecznych,
  • w sprawie: zmiany Uchwały nr V/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
  • w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,
  • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/201/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2018.
9. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2017 rok.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »