Aktualności arrow Aktualności arrow Zebranie w Długołęce
Zebranie w Długołęce Utwórz PDF Drukuj
W środę 7 lutego w świetlicy wiejskiej w Długołęce odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński, pracownik Urzędu Miejskiego w Kobylinie – Anita Danielczyk, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kobylinie – Leszek Nowacki oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kobylinie – Mateusz Sójka. Sołtys – Grzegorz Okupnik omówił bieżące sprawy sołectwa.
Burmistrz przedstawił plany inwestycyjne na bieżący rok zarówno na terenie sołectwa, jak i całej gminy. Ponadto zebranym została zaprezentowana koncepcja budowy grzybka, który przez cały rok może służyć lokalnej społeczności. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawne oraz warunki techniczne nie ma możliwości wybudowania grzybka na działce, na której znajduje się świetlica wiejska. W związku z tym gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu o wykreślenie istniejącej świetlicy wiejskiej z Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wyrażenie zgody na jej rozbiórkę. Po otrzymaniu odpowiedzi będziemy mogli podjąć dalsze kroki. Ponadto toczy się sprawa przejęcia bezpłatnie gruntu Skarbu Państwa, który znajduje się obok istniejącej świetlicy. Gmina wystąpiła z pismem do Starosty Krotoszyńskiego, aby określił na jakim etapie jest sprawa darowizny tego gruntu. Tego wieczoru odbyło się również zebranie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolniczego. Przedstawiciele zarządów tych organizacji omówili sprawy bieżące oraz sprawozdania z działalności organizacji w minionym roku
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »