Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow II sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
II sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 03 grudnia 2010 roku, o godzinie 14.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja o stanie Gminy Kobylin.
5. Ślubowanie Burmistrza Kobylina.
6. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej,
  • w sprawie: powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,
  • w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych
  • w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »