Aktualności arrow Aktualności arrow Turniej profilaktyczny Uzależnieniom  STOP
Turniej profilaktyczny Uzależnieniom  STOP Utwórz PDF Drukuj
Już po raz czwarty odbył się profilaktyczny turniej szkół z Gminy Kobylin pn. „Uzależnieniom – STOP”. Imprezę organizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie wraz z nauczycielami Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie.

Głównymi założeniami Turnieju jest promowanie i popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadomienie im jak ważne jest odpowiednie wypełnienie tego czasu, wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy oraz dobrej komunikacji. W Turnieju wzięły udział 9-osobowe drużyny
z gimnazjum i szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylin. Szkoły musiały przygotować plakaty i hasła o tematyce profilaktycznej, które zostały zaprezentowane w dniu Turnieju. Uczniowie wykonując kolejne zadania udowodnili, że posiadają solidną wiedzę na temat uzależnień. Szybko i dobrze rozwiązali test wiedzy o uzależnieniach oraz ułożyli trafne hasła profilaktyczne. Sprawdzone zostały również umiejętności sportowe uczestników Turnieju. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja z alkogoglami oraz narkogoglami, dzięki której dzieci i młodzież mogły przekonać się o tym, jakie zaburzenia wzroku i równowagi może mieć osoba w stanie nietrzeźwości, czy po zażyciu narkotyków. Turniej jest dobrą okazją
do integracji lokalnego środowiska szkolnego, a sportowa rywalizacja wywołująca wiele emocji wśród uczestników kończy się cennymi nagrodami dla szkół bez względu na osiągnięty wynik. Nagrody uczestnikom tegorocznego turnieju wręczył Burmistrz Kobylina  Tomasz Lesiński.
Dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów, młodzieży za aktywny udział w konkursach. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, którzy poświęcili swój czas i włożyli dużo pracy
w przygotowanie poszczególnych konkurencji.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »