Ogłoszenie Utwórz PDF Drukuj
BURMISTRZ KOBYLINA
o g ł a s z a
II przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 005 nr rejestracyjny PKR L449, rok produkcji 1988
stanowiącego własność Gminy Kobylin


Opis przedmiotu sprzedaży:

Pojazd marki: JELCZ 005
Nr rejestracyjny: PKR L449
Rok produkcji: 1988
Nr identyfikacyjny (VIN): 11562
Data pierwszej rejestracji: 10 stycznia 1989
Data ważności badania technicznego: 4 kwietnia 2018
Ubezpieczenie OC ważne do: 31 grudnia 2018
Przebieg: 30057 km
Dop. masa całkowita: 12000 kg
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/Moc silnika: 11100
Dopuszczalna ładowność: 2500 kg
Liczba miejsc: 6

Cena wywoławcza:
13 200,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT 23%, tj. 3 036,00 zł, co daje cenę brutto 16 236,00 zł


Przetarg odbędzie się w dni 21 sierpnia 2018 roku o godz. 8:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kobylinie, w pokoju nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tj. 1320,00 zł najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Gminy  Kobylin nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003  z adnotacją  „Wadium na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kobylin.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 5) Urzędu Miejskiego w Kobylinie w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego wraz z przyczepą”, najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2018 r., do godz. 8:00.

Oferta powinna zawierać:
    1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
    2. oferowaną cenę nabycia która nie może być niż cena wywoławcza;
    3. podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia  2018 roku o godz. 8:15.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Samochód pożarniczy można obejrzeć w siedzibie OSP Zalesie Wielkie po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 65 548 24 01 – p. Przemysław Marcinek.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »