OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj
BURMISTRZ KOBYLINA
o g ł a s z a
przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C355, Nr rej. PKR C191, rok produkcji 1972
stanowiącego własność Gminy Kobylin


Opis przedmiotu sprzedaży:

Pojazd marki: URSUS
Model pojazdu: C355
Nr rejestracyjny: PKR C191
Rok produkcji: 1972
Nr identyfikacyjny (VIN): 138453
Data pierwszej rejestracji: 31.07.1972 r.
Data ważności badania technicznego: 05.12.2018r.
Ubezpieczenie OC ważne do: 31.12.2018r.
Dop. masa całkowita: 2680 kg
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/Moc silnika: 3120,00 cm3


Cena wywoławcza:
7.008,13 zł netto + obowiązująca stawka VAT 23%, tj. 1.611,87 zł, co daje cenę brutto 8.620,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kobylinie, w pokoju nr 5.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto tj. 700,81 zł najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Gminy Kobylin Nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003 z adnotacją „Wadium na sprzedaż ciągnika rolniczego”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kobylin.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 5) Urzędu Miejskiego w Kobylinie w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego wraz z przyczepą”, najpóźniej  w dniu 21 sierpnia 2018 r., do godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:
    1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
    2. oferowaną cenę nabycia która nie może być niż cena wywoławcza;
    3. podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 roku o godz. 12:15.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Ciągnik wraz z przyczepą można obejrzeć na terenie komunalnym przy ulicy Krobskiej w Kobylinie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 65 548 24 01.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod w/w numerem telefonu lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, pokój nr 1 – p. Agnieszka Jańczak.

 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »