Aktualności arrow Aktualności arrow Szkoła Ludzi Sukcesu
Szkoła Ludzi Sukcesu Utwórz PDF Drukuj
Dnia 3 września została opublikowana lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Celem projektu pod nazwą „SZKOŁA LUDZI SUKCESU” złożonego przez Gminę Kobylin jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Kuklinowie, Smolicach, Zalesiu Małym i Kobylinie poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i kursami nauczycieli. Spośród 190 złożonych wniosków nasz wniosek znalazł się na 27 miejscu listy rankingowej. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 342 815,86 zł a kwota dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wynosi 325 441,36 zł.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »