Aktualności arrow Aktualności arrow I N F O R M A C J A
I N F O R M A C J A Utwórz PDF Drukuj
Burmistrz Kobylina informuje o możliwości odpracowania zadłużenia należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kobylin na podstawie Zarządzenia Nr 174/2018 Burmistrza Kobylina z dnia 26 listopada 2018 r.


Program jest adresowany do osób korzystających z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami z tytułu opłat czynszowych.

W ramach Programu Najemcy (dłużnicy) mają możliwość zmniejszenia zadłużenia poprzez wykonanie drobnych prac porządkowych, gospodarczych świadczonych na rzecz Gminy Kobylin. Wykonanie i rozliczenie wykonanego świadczenia zastępczego powoduje zmniejszenie zadłużenia za opłaty czynszowe wobec Gminy.

Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu, a ma na celu ułatwienie wyjścia z zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Celem programu jest obniżenie zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, które obecnie wynosi 200 000,00 zł .

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy zainteresowane osoby, które chcą skorzystać z tej formy odpracowania długu do siedziby Urzędu Miejskiego w Kobylinie (biuro nr 1)

SZCZEGÓŁY
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »